Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności - archiwum

Opłaty w Sp-ce Czaplinek

GOSPODARSTWO RYBACKIE W CZAPLINKU"
SPÓŁKA Z O.O.
78-550 Czaplinek, ul. Jeziorna 34, tel. (94)375 54 73

Informator o zasadach wykonywania amatorskiego połowu ryb na wodach Gospodarstwa (wyciąg)

Wykaz jezior "GOSPODARSTWA RYBACKIEGO W CZAPLINKU" SPÓŁKA Z O.O., ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BORNE SULINOWO I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA DO WĘDKOWANIA

GRUPA I - jeziora udostępnione do wędkowania:
a) w sezonie letnim z brzegu od 1.04. do 30.11.
b) w sezonie letnim z łodzi od 1.06. do 30.11.
c) w sezonie zimowym od 1.01. do 31.03. i od 1.12. do 31.12.
Wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem. Wędkowanie w nocy jest zabronione, pozostałe zasady określa regulamin amatorskiego połowu ryb PZW.

Nazwa jeziora

Powierzchnia w ha

Udostępnienie

z brzegu
i spod lodu

z łodzi

Czochryńskie

17

x

Długie k. Liszkowa

99

x

Jeziorno

22

x

Komorze

397

x

x

Lubicko Wielkie

168

x

x

Materskie

14

x

Pile

1.019

x

x

Rakowo

18

x

Strzeszyno

65

x

Rodzaje obowiązujących opłat:
- cały sezon z brzegu na jedno jezioro
-  cały sezon z łodzi na jedno jezioro
- cały sezon na wszystkie jeziora grupy
- cały sezon z łodzi na jeziora wyszczególnione z grupy i wszystkie jeziora z brzegu
- okresowe 2 tygodniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro
- okresowe 3 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro
- roczne zimowe na wędkowanie 1 wędką spod lodu - na jedno jezioro

GRUPA II - wędkowanie z łodzi na jeziorach grupy I udostępnionych do wędkowania wyłącznie z brzegu lub jeziorach podanych poniżej wymaga uiszczenia oddzielnej opłaty. Sezon połowowy i zasady wędkowania są takie same jak dla grupy I.

Rodzaje obowiązujących opłat:
- cały sezon z brzegu na jedno jezioro
-  cały sezon z łodzi na jedno jezioro
- okresowe 2 tygodniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro
- okresowe 3 dniowe z brzegu lub z łodzi na jedno jezioro
- sezon zimowy - wędkowanie 1 wędką spod lodu - na jedno jezioro

Nazwa jeziora

Powierzchnia
w ha

Brody

75

Kocie

45

Lubicko Małe

8

Łąkie

19

Okrągłe Piławskie

6

Piławskie Małe

4

 Na terenie gminy Borne Sulinowo nie ma jezior pozostałych grup.

Wykaz opłat za zezwolenia na sportowy połów ryb w jeziorach "GOSPODARSTWA RYBACKIEGO W CZAPLINKU" SPÓŁKA Z O.O na 2005 rok.

1. Opłaty na jeziora grupy I lub II /w złotych/

Rodzaj zezwolenia

Jedno jezioro grupy I lub II

Jeziora grupy I 
cały sezon

Cały sezon

2 tygodnie

3 dni

z brzegu

47

32

16

90

z łodzi

86

53

27

125

2. Opłaty na jeziora grupy I + grupy II + łowisko specjalne /w złotych/

Rodzaj zezwolenia

Cały sezon

z brzegu

140

z łodzi

220

Sezon z brzegu od 01.04. do 30.11
Sezon z łodzi od 01.06. do 30.11

3. Opłaty na jeziora grupy III.  /w złotych/

Rodzaj zezwolenia

Jedno jezioro grupy III

Jeziora grupy III
cały sezon

Cały sezon

2 tygodnie

3 dni

z brzegu

55

36

21

90

z łodzi

90

57

31

130

- sezon rok kalendarzowy
- z opłat zwolnieni są członkowie PZW z okręgu koszalińskiego posiadający aktualną opłatę PZW na wody nizinne
- opłata obejmuje również wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.

4. Opłaty na łowisko specjalne - jezioro Młotowo. /w złotych/

Rodzaj 
zezwolenia

Cały sezon

2 tygodnie

3 dni

z brzegu

55

36

21

z łodzi

90

57

31

5. Połowy kuszą na jeziorach: Czochryńskie, Jeziorno, Kortkowo /w złotych/

3 jeziora

Jedno jezioro

Jedno jezioro

Jedno jezioro

cały sezon

14 dni

3 dni

1 dzień

120

58

31

16

Sezon od 16.05 do 14.10

6. Opłaty dla obcokrajowców - na jeziora grupy I + grupy II z łodzi:
- cały sezon - równowartość zł   45 EURO
- 2 tygodnie - równowartość zł   30 EURO
- 7 dni - równowartość zł   20 EURO
- 3 dni - równowartość zł   10 EURO

7. Sezon zimowy trwa od 01.01. do 31.03. i od 01.12. do 31.12. Zezwolenie na wędkowanie spod lodu obejmuje:
- dowolnie wybrane jezioro grupy I lub II - opłata 24 zł
- wszystkie jeziora grupy I i II - opłata 52 zł
W przypadku braku bezpiecznej pokrywy lodowej zezwolenie upoważnia do wędkowania 2 wędkami zwykłymi z brzegu w jeziorach i okresach, na które zostało wystawione zezwolenie zimowe.

8. Opłata zniżkowa przysługuje tylko na jedno jezioro grupy I lub II z brzegu i wynosi w sezonie letnim 23 zł, w sezonie zimowym 12 zł.

9. Wprowadza się dopłaty do zezwoleń na wcześniejsze wędkowanie z łodzi w maju. Wysokość dopłaty wynosi 30, zł (na jedno jezioro lub łowisko specjalne) bez względu na okres, na który zostało wystawione zezwolenie.

Opłaty można wnosić bezpośrednio w biurze Spółki w Czaplinku przy ul. Jeziornej 34/2 lub dokonując wpłaty na konto "GOSPODARSTWA RYBACKIEGO W CZAPLINKU" SPÓŁKA Z O.O w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Czaplinku
- nr konta 95 8581 1027 0410 3626 2000 0001
Wpłata na konto wymaga podania na odcinkach dla wpłacającego i Spółki następujących danych:
- nazwisko i imię wędkującego oraz seria i numer Karty Wędkarskiej
- nazwa jeziora lub grupy jezior
- rodzaj wędkowania; z brzegu lub z łodzi, spod lodu
- okres wędkowania; sezon, 2 tygodnie, 3 dni
- w przypadku zezwoleń okresowych (2 tygodnie, 3 dni) należy wpisać datę od dnia ...... do dnia ...... z zachowaniem ciągłości

Uwaga: 
Brak powyższych danych na odcinkach wpłaty powoduje, że nie będą one honorowane jako zezwolenie na połów ryb. Zastrzeżenie to dotyczy również innego niż w wykazach podziału na grupy jezior oraz okresy połowowe.

Dyrektor mgr.inż. Jerzy Gospodarek                                                                                                          

Poleć znajomemu