Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne

Regulamin Łowiska Specjalnego "Trójka".

Akty prawne | 2019-04-18 | Publikujący: 108. Koło SŁUPSK - MIASTO

Obowiązujące przepisy na Łowisku Specjalnym "Trójka".

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO „TRÓJKA”

§ 1

Łowisko Trójka jest łowiskiem ochronnym typu mieszanego, składającym się z 4 stawów znajdujących się po obu stronach drogi Słupsk – Krępa, oznakowanym tablicami informacyjnymi, którego gospodarzem jest Rada Łowiska w skład której wchodzą Koła PZW „Łączność” , „Rzemieślnik”, „Belfer”, „Skania”, „Kolejarz”.

§ 2

Łowisko udostępnione jest do wędkowania od 1 kwietnia – do 31 października, od świtu – do zmierzchu)* - z wyłączeniem godzin w dniach, w których odbywają się zawody wędkarskie - dla członków PZW oraz posiadaczy Kart Wędkarskich, którzy posiadają imienne zezwolenie gospodarza łowiska, upoważniające do wędkowania z zachowaniem ujętych w niniejszym Regulaminie ustaleń.

§ 3

Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb z ograniczeniami jak niżej:

a) zabrania się:

- wędkowania z łodzi,

- brodzenia, połowu kuszą,

b) obowiązują limity dzienne:
karp – 35cm - 1 szt., lin –30 cm - 1 szt, węgorz – 60cm - 1 szt, szczupak - 55 cm– 1 szt.)**

c) obowiązują wymiary ochronne:
płoć, wzdręga - 15 cm, okoń – 18 cm, **

d) obowiązuje zakaz połowu węgorza od 15.06 do 15.07.

§ 4.

Przepisy organizacyjne:

- Wszelkie sprawy dotyczące organizacji zawodów uzgadniać z Radą Łowiska „Trójka”,
- Wędkowanie bez imiennego zezwolenia stanowi wykroczenie ustawowe i podlega odpowiedzialności zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym, - Opłaty i składki wędkarskie wniesione na wody PZW Okręgu nie uprawniają do wędkowania na Łowisku Specjalnym „Trójka”.
- Wędkującego obowiązuje prowadzenie rejestru połowów otrzymywanego przy zakupie zezwolenia oraz posiadanie Karty Wędkarskiej (nie dotyczy cudzoziemców)
- Niestosowanie się do Regulaminu skutkuje dodatkowo utratą zezwolenia na wędkowania bez odszkodowania
- Rada łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe na terenie łowiska

)* - od 1 godz. przed wschodem do 1 godz. po zachodzie słońca,
)** - pozostałe – zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.