Koło Kłobuck
http://www.pzw.org.pl/1200

Akty prawne

Uchwała w sprawie: zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Koła PZW w Kłobucku

Akty prawne | 2010-07-10 | Publikujący: Koło PZW nr 6 - Kłobuck


UCHWAŁA Nr 5/2010Zarządu Koła PZW Kłobuck-Miasto
z dnia 06.07.2010r.

w sprawie: zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Koła PZW w Kłobucku

     Na podstawie § 20 ust.2, § 53 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 Statutu PZW Zarząd Koła postanawia zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła dla dokonania wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej Koła PZW Kłobuck- Miasto.

§ 1

   W oparciu o § 53 ust.5 Statutu PZW Zarząd Koła powiadamia, że nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2010r. w pierwszym terminie             o godz. 17.45, a w drugim terminie o godz.18.00 w siedzibie koła Kłobuck ul. Orzeszkowa 44 (Przedszkole Gminne).

§ 2

  Stosownie do § 53 ust.8 Statutu PZW nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania wchwał w pierwszym terminie, przy obecności powyżej ½ uprawnionych do głosowania, lub drugim terminie bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.

§ 3

  Niniejszą uchwałę porucza się do umieszczenia na tablicy ogłoszeń koła Urzędu Miasta w Kłobucku ul.11-go Listopada 6, nad zbiornikiem wodnym „Zakrzew” w Kłobucku,a także na portalu internetowym Koła PZW w Kłobucku www.pzw.org.pl/1200

UZASADNIENIE

  Do zakresu dzałania i kompetencji Zarządu Koła należy zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła.
W § 1 niniejszej Uchwały, podano termin i miejsce zgromadzenia.
W § 20 ust. 2 Statutu PZW określa kompetencje nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła.


                Sekretarz                             Prezes   
    Koła PZW Kłobuck Miasto          Koła PZW Kłobuck Miasto
                          Siwczyński Paweł                     Nowak Stanisław    Kłobuck 06.07.2010r.