Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Grand Prix Koła Poraj za 2017 rok

Klasyfikacje | 2017-10-08 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

Nazwisko i Imię Otw arcie Sez onu Puc har War ty Mis trz ost wa Spł awi kow e Mis trz ost wa Fed der owe Puc har Wój ta Noc ne Zaw ody Mis trz ost wa Spi nni ngo we Puc har Pre zes a Zakońc zenie Sezonu Suma Miejsce Banasiak Andrzej 1 1 2 32 Banasiak Zbigniew 1 1 1 1 1 15 20 21 Broncel Zdzisław 1 16 1 20 1 39 12 Brendzel Roman 19 16 1 1 37 13 Brymora Paweł 1 1 33 Chliszczyk Mariusz 1 17 1 1 1 7 28 18 Chliszczyk Jan 13 11 1 1 1 6 33 15 Deska ...... więcej

Zawody o puchar Prezesa Koła 2017 - 10.09.2017 rok - wyniki

Aktualności | 2017-09-10 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Brymora Edward PZW Poraj 9 ----- 1120 ----- 1120 5 2 Chliszczyk Mariusz PZW Poraj 13 ----- 338 ----- 338 15 3 Chliszczyk Jan PZW Poraj 22 ----- 301 ----- 301 16 4 Kaszyca Wincenty PZW Poraj 10 ----- 1425 ----- 1425 1 5 Lasoń Jan PZW Poraj 4 ----- 355 ----- 355 14 6 Deska Artur PZW Poraj 23 ----- 1256 ----- 1256 4 7 Broncel Zdzisław PZW Poraj 16 ----- 0 ----- 0 20 8 Wiśniewski Adam PZW ...... więcej

Nocne zawody towarzyskie - 22/23.07.2017 rok - wyniki

Aktualności | 2017-07-23 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Deska Artur PZW Poraj 14 ----- ----- ----- ----- 16 2 Banasiak Zbigniew PZW Poraj 8 ----- ----- ----- ----- 16 3 Lasoń Jan PZW Poraj 13 ----- ----- ----- ----- 16 4 Kaszyca Wincenty PZW Poraj 11 ----- 990 ----- 990 3 5 Gil Bartosz PZW Poraj 7 ----- ----- ----- ----- 16 6 Lemański Kamil PZW Poraj 5 ----- ----- ----- ----- 16 7 Gil Radosław PZW Poraj 17 ----- ----- ----- ----- 16 8 Sobota Maciej PZW ...... więcej

Puchar Wójta Gminy Poraj- 25.06.2017 roku - wyniki

Aktualności | 2017-07-23 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Broncel Zdzisław PZW Poraj 16 ----- 1405 ----- 1405 2 2 Sawicka Maja PZW Poraj 17 ----- 1455 ----- 1455 1 3 Sawicki Rafał PZW Poraj 18 ----- 1100 ----- 1100 4 4 Kaszyca Wincenty PZW Poraj 10 ----- ----- ----- ----- 19 5 Deska Artur PZW Poraj 19 ----- ----- ----- ----- 19 6 Banasiak Zbigniew PZW Poraj 13 ----- ----- ----- ----- 19 7 Sobota Maciej PZW Poraj 5 ----- ----- ----- ----- 19 8 Lasoń Jan PZW ...... więcej

Zawody z okazji Dnia Dziecka - 04.06.2017 - wyniki

Aktualności | 2017-06-04 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Szewczyk Emilia PZW Poraj 1 ----- 830 ----- 830 2 2 Zwolski Szymon PZW Poraj 2 ----- 295 ----- 295 7 3 Noszczyk Michał PZW Poraj 17 ----- ----- ----- ----- 17 4 Brymora Maciej PZW Poraj 7 ----- 296 ----- 296 6 5 Majstryszyn Alicja PZW Poraj 8 ----- ----- ----- ----- 17 6 Majstryszyn Marysia PZW Poraj 9 ----- 389 ----- 389 5 7 Sawicka Maja PZW Poraj 12 ----- 1675 ----- 1675 1 8 Kupka Gracjan PZW ...... więcej

Fedderowe Mistrzostwa Koła - 28.05.2017r. - wyniki

Aktualności | 2017-05-28 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Lasoń Jan PZW Poraj 23 ----- ----- ----- ----- 23 2 Gil Bartosz PZW Poraj 4 ----- ----- ----- ----- 23 3 Gil Radosław PZW Poraj 21 ----- ----- ----- ----- 23 4 Chliszczyk Mariusz PZW Poraj 7 ----- ----- ----- ----- 23 5 Chliszczyk Jan PZW Poraj 5 ----- ----- ----- ----- 23 6 Kimel Zenon PZW Poraj 1 ----- 1600 ----- 1600 1 7 Łapucha Zbigniew PZW Poraj 13 ----- ----- ----- ----- 23 8 Banasiak Zbigniew PZW ...... więcej

Puchar Warty - 09.04.2017r. - wyniki

Aktualności | 2017-05-02 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Lasoń Jan PZW Poraj 1 ----- ----- ----- ----- 15 2 Deska Artur PZW Poraj 2 ----- ----- ----- ----- 15 3 Zięcina Józef PZW Poraj 3 ----- ----- ----- ----- 15 4 Kupka Bartłomiej PZW Poraj 4 ----- 1150 ----- 1150 1 5 Sobota Maciej PZW Poraj 5 ----- ----- ----- ----- 15 6 Sawicki Rafał PZW Poraj 6 ----- 815 ----- 815 2 7 Sawicka Maja PZW Poraj 7 ----- 150 ----- 150 3 8 Gil Bartosz PZW ...... więcej

Spławikowe Mistrzostwa Koła - 30.04.2017 rok- wyniki

Aktualności | 2017-04-30 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Deska Artur PZW Poraj 4 ----- 595 ----- 595 2 2 Wiśniewski Adam PZW Poraj 5 ----- 122 ----- 122 12 3 Broncel Zdzisław PZW Poraj 21 ----- 382 ----- 382 6 4 Chliszczyk Jan PZW Poraj 10 ----- 150 ----- 150 11 5 Chliszczyk Mariusz PZW Poraj 13 ----- 449 ----- 449 5 6 Gil Bartosz PZW Poraj 6 ----- ----- ----- ----- 16 7 Gil Radosław PZW Poraj 12 ----- 275 ----- 275 9 8 Lasoń Jan PZW ...... więcej

Rozpoczęcie sezonu 2017 - 26.03.2017r. - wyniki

Aktualności | 2017-03-26 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

L.P. Nazwisko i imię Drużyna Okręg Koło Klub Nr . stanowiska Ilość ryb Pkt. za ryby Kary Premie Razem punktów Zajęte miejsce Uwagi 1 Chliszczyk Mariusz PZW Poraj 6 ----- ----- ----- ----- 25 2 Pluta Grzegorz PZW Poraj 12 ----- 154 ----- 154 12 3 Lasoń Jan PZW Poraj 21 ----- ----- ----- ----- 25 4 Wiśniewski Adam PZW Poraj 18 ----- 479 ----- 479 5 5 Deska Artur PZW Poraj 8 ----- 770 ----- 770 2 6 Sobota Maciej PZW Poraj 16 ----- 142 ----- 142 14 7 Zięcina Józef PZW Poraj 20 ----- 279 ----- 279 7 8 Kupka Bartłomiej PZW ...... więcej

Grand-Prix Koła Poraj za 2016 rok

Klasyfikacje | 2016-10-02 | Publikujący: Koło PZW nr 66 - Poraj

NAZWISKO I IMIĘ P U C H A R W A R T Y W I O S N A 2 0 1 6 S P Ł A W I K O W E M. K O Ł A P U C H A R W Ó J T A S P I N N I N G O W E M. K O Ł A G R U N T O W E P R E Z E S K O Ł A Z E F I R Z A K O Ń C Z E N I E S E Z O N U RAZEM PUNKTY miejsce Banasiak Andrzej - - - - -- - 3 - 1 4 33 Banasiak Zbigniew - 1 1 1 - - 8 1 1 13 24 Będuch Zygmunt - - - - - - - - 7 7 30 Brendzel Roman - 1 - - - 19 12 12 14 58 9 Broncel Zdzisław - 1 1 1 - 1 1 1 1 7 30 Brymora Paweł - 1 - - - - - - - 1 40 Brymora Edward - - - - - - 4 7 6 17 20 Chliszczyk ...... więcej