Koło Działdowo
http://www.pzw.org.pl/1301

Aktualności

Zaproszenie na II Towarzyskie Zawody Spławikowe o "Przechodni Puchar Sponsorów".

Aktualności | 2010-08-26 | Publikujący: Koło Działdowo

Zaproszenie.

Pucharek

PROGRAM II SPŁAWIKOWYCH  ZAWODÓW                WĘDKARSKICH 

PUCHAR SPONSORÓW”

 

JEZIORO GRĄDY 26-09-2010

 

Zarządy kół PZW Żuromin, PZW Lubowidz oraz Sponsorzy zapraszają do wzięcia udziału w II otwartych spławikowych zawodach wędkarskich o  „PRZECHODNI PUCHAR SPONSORÓW” które odbędą się na jezierze Tarczyny - Grądy w dniu 26-09-2010.

Zbiórka zawodników godz. 7:00 koło ( p. Mroczkowskiego jezioro Grądy )

 

ORGANIZATORZY ZAWODÓW ZAPEWNIAJĄ

 

1.Puchary za zajęcie I, II i III miejsca w klasyfikacji indywidualnej.

2.Puchary w klasyfikacji drużynowej za zajęcie I, II I III miejsca po jednym dla każdego zawodnika z drużyny.

3.Puchar dla zawodnika, który złowi największa rybę (decyduje waga ryby).

4.Medal dla zawodnika w klasyfikacji indywidualnej za I miejsce.

5.Dyplomy.

6.Wartościowe minimum dwie nagrody rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów łącznie z komisją sędziowską.

7.Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziany jest gorący posiłek.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości:

 

  • 15,00 złotych od osoby dorosłej

  • 10,00 złotych młodzież od 16 do 18 lat

  • osoby do 16 lat i powyżej 65 lat zwolnione z opłaty

Opłatę startową można uiścić za pomocą przekazu pocztowego lub osobiście wpłacić u kol. Aleksandra Falkiewicza w sklepie WĘDKARSKIM w Żurominie ul. Zielony Rynek lub kol. Zbigniewa Gołębiewskiego w sklepie „PATRYCJA” w Żurominie ul. Wetmańskiego 29 oraz bezpośrednio na miejscu zbiórki przed zawodami.

 

(uwaga: w przypadku niestawienia się na zawodach- wpisowe nie będzie zwracane).

 

Do udziału w zawodach wędkarskich zakwalifikuje się 48 osób, które jako pierwsze uiszczą opłatę startową oraz zapiszą się na listę zawodników.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy jako pierwsi uiścili opłatę startową.

Zapisy i zapytania w sprawie zawodów u kol. Aleksandra Falkiewicza tel. 0-512-822-196 i kol. Zbigniewa Gołębiewskiego tel. 0-604-851-076

Organizatorzy:

Aleksander Falkiewicz Koło PZW Żuromin

Zbigniew Gołębiewski Koło PZW Lubowidz

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW:

 

 

 

 

7:00 – 7:30 Zbiórka i rejestracja zawodników nad jeziorem w miejscowości Grądy koło p. Mroczkowskiego

 

7:30 – 8:00 Otwarcie zawodów oraz losowanie stanowisk

 

8:00 – 9:25 Rozprowadzenie zawodników i przygotowanie do zawodów

 

9:25 – 9:30 Nęcenie zanętą ciężką

 

9:30 – 13:30 Zawody

 

13:30 – 15:00 Ważenie ryb, obliczanie wyników oraz poczęstunek.

 

15:00 – 15:20 Ogłoszenie wyników, rozlosowanie nagród, wręczenie dyplomów i pucharów

 

15:20 Zakończenie zawodów!!!!

 

 

REGULAMIN II ZAWODÓW WĘDKARSKICH

PRZECHODNI PUCHAR SPONSORÓW

 

1. W Zawodach wędkarskich spławikowych „ PRZECHODNI PUCHAR SPONSORÓW” startować może każdy posiadający aktualną kartę wędkarską.

2. Zawody są drużynowe i indywidualne.
3. Do udziału w zawodach zakwalifikuje się 48osób, które jako pierwsze uiszczą opłatę startową oraz zapiszą się na listę zawodników.

4. Drużyna składa się z trzech osób. (niezależnie od płci, od wieku, przynależności klubowych, miejsca zamieszkania itp.)

5. Dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń zawodników nie mających pełnych drużyn 3 osobowych, wśród których będą na miejscu kompletowane pełne 3 osobowe zespoły, a pozostali nie mający pełnej drużyny będą brać udział tylko w klasyfikacji indywidualnej.
6. Zawody podzielone będą na 3 równe sektory. Sektor może liczyć maksymalnie do 16 wędkarzy.
Zawodnicy w drużynie startują w odrębnych sektorach, liczy się suma punktów sektorowych zawodników z drużyny.
7. Zawodnik otrzymuje taką ilość punktów w zależności jakie miejsce zajmie w sektorze.

8. Zwycięzca indywidualny wyłaniany jest ze zwycięzców sektorów, a o kolejności miejsc decyduje waga złowionych ryb. W klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zawodników drużyny a w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów większa waga złowionych ryb.

9. Zawody będą prowadzone na żywej rybie, zgodnie z regulaminem PZW Okręgu Ciechanów z wyłączeniem uklei (ukleje nie będą liczyć sie do wagi !!! )

10. Zwycięzca zawodów w klasyfikacji indywidualnej otrzymuje puchar SPONSORÓW oraz pamiątkowy medal. Puchar ten jest przechodni lecz staje się własnością zawodnika po dwukrotnym wygraniu zawodów tej rangi.

11. Zwycięzca, którego jest to pierwsza wygrana zobowiązany jest do dostarczenia pucharu na kolejne zawody o ,,PRZECHODNI PUCHAR SPONSORÓW” w następnym roku.

12. Początek i koniec zawodów następuje po sygnale Sędziego Głównego.

13. Na 5min przed rozpoczęciem zawodów sędzia Główny da sygnał do nęcenia ciężkiego, natomiast na 5 min przed zakończeniem sędzia główny da sygnał o zbliżającym się zakończeniu zawodów.

14. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, wszelkiego rodzaju zanęt i przynęt.

15. Każdy zawodnik musi posiadać sadz i wypychacz wędkarski.

16. Nie wolno zawodnikowi korzystać z pomocy innych osób za wyjątkiem przypadków losowych.

17. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany przez Sędziego Głównego w przypadku

-stawienia się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej

-zajęcia innego niż wylosowane stanowisko

-nęcenia ryb przed podaniem sygnału do nęcenia

-nęcenia w czasie zawodów zanętą ciężką (większą od kurzego jajka) pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego.

- nieuzasadnionego opuszczenia stanowiska

- niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora,sędziego czy innych zawodników (po jednym zwróceniu uwagi przez sędziego)

18. Ważenie złowionych ryb odbędzie się na stanowiskach wędkarskich, a po zważeniu ryb złowionych zostaną wpuszczone do wody.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzgodnieniu z komisją sędziowską.

20. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i nieodwracalne.

ORGANIZATOR