Koło Działdowo
http://www.pzw.org.pl/1301

Aktualności

Uwaga komunikat dotyczy dwóch pierwszych zawodów z cyklu Pucharu Pięciu Jezior - które są Mistrzostwami Okregu Ciechanów PZW.

Aktualności | 2011-01-12 | Publikujący: Koło Działdowo

Trzeba koniecznie przeczytać.

Zawodnicy chcacy wziąć udział w Mistrzostwach Okręgu Ciechanów powinni zapoznać sie z treścią poniższego  komunikatu okręgowego dotyczącego Podlodowych Mistrzostw Okręgu Ciechanowskiego.

                                               Sekretarz Koła

                                            Paweł Wółkowski (Junior)

 

K O M U N I K A T

1.Rodzaj zawodów:

Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Podlodowym, klasyfikacja indywidualna seniorów.

2. Organizator:

Kapitanat Sportowy Okręgu, Koło Działdowo.

3. Miejsce i czas zawodów:

- zawody I - jezioro Grądy, 23.01.2011r. Zbiórka zawodników o godz. 7.00

- zawody II – jezioro Hartowiec, 06.02.2011r. Zbiórka zawodników o godz. 7.00

4. Podstawowa informacja dotycząca łowiska:

Łowisko w zawodach I to jezioro Grądy - woda stojąca o głębokości około 1-5 m (max.6 m). Podstawowe gatunki ryb: leszcz, krąp, płoć, okoń, jazgarz.

Łowisko w zawodach II to jezioro Hartowiec - woda stojąca o głębokości około 1-5 m (max.6m). Podstawowe gatunki ryb: leszcz, krąp, płoć, okoń, jazgarz.

5. Inne informacje:

- Zawody rozgrywane będą zgodnie z “Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego” zatwierdzonymi Uchwałą Nr 33 ZG PZW z dn.27.03.2010.

- Zgodnie z w/w „Zasadami...” każdy zawodnik musi być wyposażony na zawody podlodowe w linkę o długości minimum 10 m, przywiązaną w pasie, zakończoną rzutką lub drążkiem, w związku z czym Zarządy Kół zobowiązane są do wyposażenia swoich zawodników w odpowiednie linki, brak takiego zabezpieczenia spowoduje niedopuszczenie zawodnika do zawodów.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania echosond zarówno w trakcie przygotowań jak i podczas zawodów.

- Zwody będą zaliczane jako dwie tury do cyklu zawodów o „Puchar pięciu jezior”.

- Przed zawodami obowiązuje całkowity zakaz treningów w dniach 22.01.2011r na jez. Grądy i 05.02.2011r.na jez. Hartowieckim pod rygorem dyskwalifikacji w zawodach. W razie możliwości organizator wyznaczy sektor neutralny przeznaczony do treningów poza miejscem sektorów, na których odbędą się zawody. Informacja dotycząca ewentualnego sektora treningowego zamieszczona zostanie na stronie internetowej Okręgu i Koła PZW w Działdowie.

6. Na Mistrzostwach Okręgu nie jest pobierana jest opłata startowa.

7. W związku z tym, że Okręg ubezpiecza uczestników zawodów Koła zobowiązane są do zgłoszenia drużyn najpóźniej do dnia 21 stycznia 2011r. W związku z wymaganiami firmy ubezpieczeniowej każdy zawodnik zobowiązany jest podać na zawodach nr PESEL.

Ze względu na warunki pogodowe ( grubość lodu ) zawody mogą zostać przełożone lub odwołane, w związku z czym prosimy Koła zainteresowane wzięciem udziału w zawodach o kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu Okręgu PZW w Pułtusku (tel. 692-58-86) w dn. 21.01.2011r. w celu upewnienia się, czy zawody się odbędą!!