Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Rys Historyczny

W dniu 8 lutego 1974 r. w imieniu grupy inicjacyjnej kolegów wędkarzy do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie wystąpili kol. Aleksander Deręgowski i Roman Bakalarz wnioskiem o utworzenie w Boguchwale Koła wędkarskiego. W dniu 18 marca 1974 r. przy udziale władz Zarządu Okręgu 32 kolegów wędkarzy powołało do życia Międzyzakładowe Koło wędkarskie w Boguchwale. Za pieniądze przekazane przez Fabrykę zakupiono "Camping " w Słonnym koło Dubiecka. Na działalność koła zakupiono pomieszczenie w piwnicy pod sklepem spożywczym przy ul Sportowej, które służy do dziś. W ciągu 3 lat tj. w roku 1977 koło liczyło już 116 członków. Prze długi czas liczba członków utrzymywała się w granicach 170 osób, jednak w ostatnim okresie corocznie zmniejszało się do liczby ok 140 osób.

Od chwili powołania koła wędkarskiego funkcję Prezesów koła pełniło 8 kolegów, a mianowicie:

 

kol. Edward Kupiec lata 1974 - 1980

kol. Wilhelm Brodowicz lata 1981 - 1984

kol. Krzysztof Ruszel lata 1985 - 1988

kol. Roman Bakalarz lata 1989 - 2005

kol. Józef Pieniążek lata 2006 - 2008

kol. Grzegorz Busz lata 2008 - 2012

kol. Adam Sierżęga 2013-2017

kol.Wiesław Pociask 2017                                                                                      

 Na początku każdego roku Zarząd koła organizuje Walne zgromadzenie sprawozdawcze, a co 4 lata Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze koła mające za zadanie wybór nowych władz i Prezesa na każdą nowa 4 letnią kadencje.