Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
Godz. przyj. interesantów - Wtorek 9:00 - 11:00

Marian Kobielski tel 696 084 151- Komendant

Sławomir Pawełczyk tel 600 327 181-Z-ca kmdt.

Robert Łukomski tel 600 327 211

Beata Kielek tel (43) 827 10 00

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów 200

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:

1) o wymiarach ochronnych 100
2) w okresie ochronnym 200
3) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę 100
4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką 200
5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa 200
6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą 100
7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem 200
8) łososiowatych kuszą 300
9) kuszą na szlaku żeglownym 300
10) kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja 300
11) kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie 300
12) kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych 300
Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego 300
Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 200 Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela 200