Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia

W związku z reorganizacją podziału administracyjnego kraju w roku 1975 wśród działaczy kół PZW z terenu nowo powstałego województwa Bielsko-Bialskiego zrodziła się idea powołania nowego okręgu, którego zasięg pokrywałby się z obszarem powstałego województwa.

W lipcu i sierpniu 1975 roku odbył się cykl zebrań w kołach, które powołały swoich przedstawicieli na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Działacze kół, które do tej pory należały do okręgu katowickiego oraz krakowskiego postanowili powołać do życia nowy samodzielny okręg.

28 sierpnia 1975 roku Nadzwyczajny Zjazd Delegatów kół PZW: Andrychów, Bielsko-Biała, Cieszyn, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Oświęcim-Chemik, Oświęcim-Miasto, Sucha-Beskidzka, Wadowice, Żywiec-Miasto, Żywiec-Papiernik podjął uchwałę o powstaniu Okręgu PZW w Bielsku-Białej i powołał Zarząd oraz pozostałe wymagane statutem PZW organy Związku. Uchwała ta została zatwierdzona przez Zarząd Główny PZW.

Okręg Bielsko-Biała jako samodzielny podmiot rozpoczął swoją działalność na terenie Podbeskidzia i zaczął prowadzić gospodarkę rybacko-wędkarską. Na obszarze jego działania znajdują się w większości wody górskie. Są to obecnie rzeki Skawa i Soła wraz ze swoimi zlewniami. Na rzece Sole znajdują się dwa największe zbiorniki zaporowe: Tresna i Porąbka. Na terenie okręgu w zarządzie kół znajduje się ponadto bardzo duża ilość łowisk, które powstały w nieczynnych już wyrobiskach pożwirowych. Łącznie Okręg gospodaruje na 2672ha wód. Ich struktura przedstawia się następująco:

 

wody płynące - 816ha (w tym górskie - 702ha, nizinne - 114ha),
wody stojące - 1856ha (w tym zbiorniki zaporowe - 1460ha).Obecnie w ramach okręgu powstało i aktywnie działają 43 koła skupiające około 9 000 członków.