Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Opłaty

Opłaty PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2018

 

Lp

Rodzaj składki

Cena

1

Składka członkowska

a.   Podstawowa

b.   Ulgowa 50% dla:

·       młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat,

·       członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

·       mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

·       kobiety po ukończeniu 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

c.   Ulgowa 75% dla:

·       członkowie uczestnicy do lat 16

·       członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

86

43

 

 

 

 

 

 

22

2

Składka członkowska PEŁNA na ochronę i zagospodarowanie wód

wody NIZINNE i GÓRSKIE

a.   Podstawowa

b.   50% dla:

·       młodzież szkolna, studenci

·       członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

·       emeryci i renciści o dochodach do 1.500zł netto miesięcznie

c.   Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

d.   Kobiety po ukończeniu 60 roku życia

e.   Członek uczestnik do lat 16

f.     Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

135

75

 

 

 

85

85

45

zwolnieni

 

Składka członkowska NIEPEŁNA na ochronę i zagospodarowanie wód

wody NIZINNE

g.   Podstawowa

h.   50% dla:

·       młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat,

·       członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW

·       emeryci i renciści o dochodach do 1.500zł netto miesięcznie

i.     Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

j.     Kobiety po ukończeniu 60 roku życia

k.   Członek uczestnik do lat 16

l.     Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

 

 

120

60

 

 

 

70

70

30

zwolnieni

 

Składka członkowska UZUPEŁNIAJĄCA na

połów ze ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH

 

30

3

Wpisowe członkowskie:

·       członek zwyczajny PZW

·       członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)

 

25

12

4

Legitymacja członkowska:

·       członek zwyczajny PZW

·       członek uczestnik PZW (do 16 roku życia)

 

5

zwolnieni

5

Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla zrzeszonych w PZW:

- wyłącznie przelewem bankowym oraz punkty sprzedaży

·       1-dniowa (pkt sprzedaży, przelew)

·       3-dniowa (pkt sprzedaży, przelew)

·       7-dniowa (pkt sprzedaży, przelew)

 

 

25

50

75

6

Opłata okresowa dla niezrzeszonych w PZW (posiadających kartę wędkarską) i cudzoziemców - wyłącznie przelewem bankowym:

·       1-dniowa

·       3-dniowa

·       7-dniowa

 

 

40

75

120

7

Ubezpieczenie

2,5

 tel/fax 033 816-20-92

ING Bank Śląski S.A. o/Bielsko-Biała

17 1050 1070 1000 0001 0004 2308

cennik_pzw_18.pdf

 

UWAGA: Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Każde z zawartych przez okręg porozumień wymaga odrębnej opłaty.

 

UWAGA: Każdy łowiący ma obowiązek posiadania Zezwolenia, bez którego łowienie (dotyczy również okresówek) połów jest niezgodne z prawem. Dotyczy to również dokonujących wpłat przelewem Pocztą lub przez Internet

 

UWAGA: W przypadku dokonywania opłat okresowych przelewem bankowym lub porzez internet każdy wędkarz podczas kontroli musi posiadać potwierdzenie przelewu bankowego (pocztowego), gdzie w tytule wpłaty na połów okresowy należy wpisać konkretną datę połowu oraz dane wędkarza i nr karty.
W przypadku wykupienia 3 lub 7 dniówki musi być ciągłość dni.


UWAGA: Każdy wędkarz podczas połowu dla zachowania jego legalności musi posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • Karta wędkarska
  • Zezwolenie
  • Znaki opłaty składki okręgowej lub Porozumienia

 

UWAGA: W przypadku opłat dokonanych przelewem w wysokości niezgodnej z obowiązującym cennikiem, opłata ta jest w całości nieważna. W razie kontroli połów taki będzie traktowany jako prowadzony bez opłaty.

 

·       Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, wędkująca w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna jest zwolniona z opłacania składek.

·       Składkę członka uczestnika opłaca młodzież zrzeszona w PZW do 16 roku życia. Uprawnia go ona do wędkowania w wodach nizinnych PZW na terenie całego kraju.

·       Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

·       Honorowi członkowie PZW zgodnie z §15 pkt.2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

·       Zniżki w składkach z tytułu odznaczeń złotą lub srebrną odznaką PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

·       Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

·       Za okres jednego dnia uważa się czas od godz. 0.00 do 24.00

·       Zezwolenia okresowe 1, 3 i 7-dniowe zrzeszeni mogą zakupić w następujących punktach lub przelewem bankowym, niezrzeszeni wnoszą opłaty wyłącznie przelewem bankowym (i drukują Zezwolenie ze strony):

  • Zarząd Okręgu PZW wędkarski w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka11
  • Sklep sportowo-wędkarski, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 51a (przy głównej drodze na Żywiec, 500m poniżej wiszącej kładki nad kanałem), kom (+48) 696 421 788.
  • Hotel ODYS, Tresna, ul. Nad Jeziorem 99 (od strony Zarzecza).
  • Sklep Zoologiczno-Wędkarski NIMFA, Żywiec, ul. Dworcowa 4.
  • Sklep Wędkarski, Żywiec, ul. Dworcowa 4, kom (+48) 665 242 244.