Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zarybienia

Plan zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2019

  Plan  Pstrąg
potokowy
nl
Pstrąg
potokowy
nj
Pstrąg
potokowy
1+
Pstrąg
potokowy
2+
Lipień
nj
Szczupak
nj
Sandacz
nl
Karaś
pospolity
k
Jaź
nj
Świnka
nj
Brzana
nj
Karp
k
Lin
k
Kleń
nj
Miętus
nj
szt szt szt kg szt

kg

szt kg kg

szt

szt

kg

kg

szt szt
Soła O1 40.000 54.000   1.250 27.000         5.000          
Soła O2     5.500 50   1.100 150.000 100 300     2.600 200    
Soła O3           300 80.000   100     1.280 200    
Soła O4     6.000 27 530         530 270     530  
Soła O5     15.000 53 2.600 53       13.600 5.300     2.600 260
Skawa O1     38.000 250 15.000         5.000          
Skawa O3     27.000 260 2.600 80       13.000 5.300     5.000 260
Razem 40.000 54.000 91.500 1.890 47.730 1.533 230.000 100 400 37.130 10.870 3.880 400 8.130 520
 • Wszystkie zarybienia Komisja prowadzi pod nadzorem OKR i we współpracy z RZGW, PSR, SSR oraz przedstawicielami kół na danym terenie
 • n - narybek
 • nw - narybek wiosenny
 • nl - narybek letni
 • nj - narybek jesienny
 • no - narybek obsadowy
 • k - kroczek
 • h - handlowy
 • Drobnica - karaś, leszcz, okoń, płoć
 • Pstrąg 0+ w całości przeznaczony na wcześniej odłowione potoki (tzw. metoda wrocławska)
 • Soła Obwód 1 - od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w ciągu ulicy Dworcowej w Żywcu wraz z dopływami
 • Soła Obwód 2 - zbiornik Tresna wraz z dopływami
 • Soła Obwód 3 - zbiornik Porąbka wraz z dopływami
 • Soła Obwód 4 - zbiornik Czaniec wraz z dopływami
 • Soła Obwód 5 - od osi podłużnej korony zapory zbiornika Czaniec do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami
 • Skawa Obwód 1 - od źródeł do ujścia potoku Stryszawka wraz z dopływami
 • Skawa Obwód 3 - od ujścia potoku Ponikiewka do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami


Wykonanie zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2019

  Wykonanie  Pstrąg
nl 0+
Pstrąg
nj
Pstrąg
1+
Pstrąg
2+
Lipień
nw 1+
Szczupak
nj
Sandacz
nl
Karaś
posp.k
Jaź
nj
Świnka
nj
Brzana
nj
Karp
k
Karp
h
Lin
k
Kleń
nj
Miętus
nl
szt szt szt kg szt kg szt kg kg

szt

szt

kg

kg

kg

szt szt
Soła O1 40.000     1.250                        
Soła O2     5.500 50     150.000 100 300         200    
Soła O3           300 80.000   100         200    

Soła O4

    6.000 30                        
Soła O5     15.000 60                       1.000
Skawa O1     38.000 250                        
Skawa O3     27.000 400                       1.000
Razem Obwody 40.000  
91.500
2.040  
300
230.000
100
400
       
400
  2.000
Uwagi Z   Z Z   R Z Z Z         Z   Z
Drogomyśl 001                
20
     
150
20
   
Krajskie SP002           150   50 50     800   100    
Razem Obwody i Łowiska                                
 • Z - zarybianie Zakończone
 • R - zarybianie w trakcie Realizacji