Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zarybienia

Plan zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2017

  Plan  Pstrąg
potokowy
nl
Pstrąg
potokowy
nj
Pstrąg
potokowy
1+
Pstrąg
potokowy
2+
Lipeń
nj
Szczupak
nj
Sandacz
nl
Karaś
pospolity
k
Jaź
nj
Świnka
nj
Brzana
nj
Karp
k
Lin
k
Kleń
nj
Miętus
nj
szt szt szt kg szt

kg

szt kg kg

szt

szt

kg

kg

szt kg
Soła O1 40.000 54.000   1.250 27.000         5.000          
Soła O2     5.500 50   1.100 150.000 100 300     2.600 200    
Soła O3           300 80.000   100     1.280 200    
Soła O4     6.000 27 530         530 270     530  
Soła O5     15.000 53 2.600 53       13.600 5.300     2.600 260
Skawa O1     38.000 250 15.000         5.000          
Skawa O3     27.000 260 2.600 80       13.000 5.300     5.000 260
Razem 40.000 54.000 91.500 1.890 47.730 1.533 230.000 100 400 37.130 10.870 3.880 400 8.130 520
 • Wszystkie zarybienia Komisja prowadzi pod nadzorem OKR i we współpracy z RZGW, PSR, SSR oraz przedstawicielami kół na danym terenie
 • n - narybek
 • nw - narybek wiosenny
 • nl - narybek letni
 • nj - narybek jesienny
 • no - narybek obsadowy
 • k - kroczek
 • h - handlowy
 • Drobnica - karaś, leszcz, okoń, płoć
 • Pstrąg 0+ w całości przeznaczony na wcześniej odłowione potoki (tzw. metoda wrocławska)
 • Soła Obwód 1 - od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w ciągu ulicy Dworcowej w Żywcu wraz z dopływami
 • Soła Obwód 2 - zbiornik Tresna wraz z dopływami
 • Soła Obwód 3 - zbiornik Porąbka wraz z dopływami
 • Soła Obwód 4 - zbiornik Czaniec wraz z dopływami
 • Soła Obwód 5 - od osi podłużnej korony zapory zbiornika Czaniec do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami
 • Skawa Obwód 1 - od źródeł do ujścia potoku Stryszawka wraz z dopływami
 • Skawa Obwód 3 - od ujścia potoku Ponikiewka do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami


Wykonanie zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2017

  Wykonanie  Pstrąg
nl
Pstrąg
nj
Pstrąg
1+
Pstrąg
2+
Lipeń
nw 1+
Szczupak
nj
Sandacz
nl
Karaś
posp.k
Jaź
nj
Świnka
nj
Brzana
nj
Karp
k
Lin
k
Kleń
nj
Miętus
nl
szt szt szt kg szt kg szt kg kg

szt

szt

kg

kg

szt szt
Soła O1         22.500                    
Soła O2     5.500           300     1.000 200    
Soła O3                 100       200    

Soła O4

    6.000   450                    
Soła O5     15.000   2.200                    
Skawa O1     38.000   12.500                    
Skawa O3     27.000   2.200                    
Razem     91.500   39.850       400     1.000 400    
Uwagi R R Z R Z R R R Z R R R Z R R
 • Z - zarybianie Zakończone
 • R - zarybianie w trakcie Realizacji