Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały ZO

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej
przeznaczone do publikacji – rok 2016.

Każda uchwała wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu


2017

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Treść uchwały

1

3/2017

Opłaty za zgubione i niezwrócone „Zezwolenie na amatorski połów ryb na wędkę”

Uchwała nr 3/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o wnoszeniu opłaty w wysokości 20 złotych za każde zgubione i nie zwrócone „Zezwolenie na amatorski połów ryb na wędkę”(Rejestr połowów) przez wędkarza naszego Okręgu. Należność pobiera skarbnik Koła na podstawie KP i przekazuje je do Okręgu.

W przypadku wydania nowego zezwolenia bez pobrania stosownej opłaty , Koło PZW zostanie obciążone powyższą należnością.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

2

4/2017

Zniesienia dopłat dla Kół PZW naszego Okręgu za udostępnianie wód zamkniętych na organizacje Okręgowych zawodów spławikowych w 2017 r

Uchwała nr 4/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o zniesieniu dopłat dla Kół PZW naszego Okręgu za udostępnianie wód zamkniętych na organizacje Okręgowych zawodów spławikowych w 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

3

5/2017

Zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych Zarządu Okręgu na rok 2017 oraz terminarza spotkań wędkarskiej młodzieży.

Uchwała nr 5/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o zatwierdzeniu kalendarz imprez sportowych Zarządu Okręgu na rok 2017 oraz terminarz spotkań wędkarskiej młodzieży.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

4

6/2017

Wyznaczenia terminu Okręgowego Zjazdu Delegatów

Uchwała nr 6/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 16.02.2017 r.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej podjął Uchwałę o ogłoszeniu terminu Walnego Zjazdu Delegatów Okręgu PZW Bielsko-Biała i wyznacza jego termin na 18.06.2017 r. w m. Kobiernice – Ośrodek Kultury.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 16.02.2017 r.

5

9/2017

Przyznania nagród pieniężnych z przeznaczeniem na działalność statutową dla pierwszych sześciu najaktywniejszych Kół PZW Okręgu Bielskiego o liczebności do 200 członków i sześciu Kół powyżej 200 członków.

Uchwała nr 9/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 25.05.2017 r

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o przyznaniu nagród pieniężnych z przeznaczeniem na działalność statutową dla pierwszych sześciu najaktywniejszych Kół PZW Okręgu Bielskiego o liczebności do 200 członków i sześciu Kół powyżej 200 członków na podstawie przysłanych i ocenianych ankietach przez Komisję OKOiO za rok 2016.

Wysokość nagród wynosi:

1.      Koło PZW Buczkowice Żylica –  400 zł

2.      Koło PZW Karaś                       -  300 zł

3.      Koło PZW Rzemieślnik              250 zł

4.      Koło PZW Maków Podhalański – 200 zł

5.      Koło PZW Zamarski                   - 200 zł

6.      Koło PZW Jasienica                   - 150 zł

7.      Koło PZW Kęty                          - 800 zł

8.      Koło PZW Skoczów                   - 600 zł

9.      Koło PZW FSM Syrena              - 500 zł

10.  Koło PZW Wadowice                 - 400 zł

11.  Koło PZW Pogórze                    - 400 zł

12.  Koło PZW Żywiec Miasto           - 300 zł 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 05.05.2017 r

 6

12/2107

Zatwierdzenia na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego składu osób funkcyjnych.

Uchwała nr 12/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.06.2017 r

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o zatwierdzeniu na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego niżej wymienionych osób na funkcję:

1.      Wiceprezesa ds. Organizacyjnych  - kol. Andrzeja Paszek

2.      Wiceprezesa ds. Gospodarki Rybacko Wędkarskiej – kol. Andrzeja Kubalicę

3.      Wiceprezesa ds. Sportu – kol. Macieja Antończyka

4.      Wiceprezesa ds. Młodzieży – kol. Leszka Śliwę

5.      Sekretarza – kol. Andrzeja Dudę

6.      Skarbnika – kol. Włodzimierza Nowotarskiego

Uchwała wchodzi w życie w dniu 22.06.2017 r

7

13/2017

Zatwierdzenia na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego w składu Prezydium Zarządu Okręgu

Uchwała nr 12/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.06.2017 r

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o zatwierdzeniu na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu zgodnie z zapisem § 44 pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego niżej wymienionych osób w skład Prezydium Zarządu Okręgu :

1.      Prezes Zarządu Okręgu – kol. Wojciech Duraj

2.      Wiceprezesa ds. Organizacyjnych  - kol. Andrzeja Paszek

3.      Wiceprezesa ds. Gospodarki Rybacko Wędkarskiej – kol. Andrzeja Kubalicę

4.      Wiceprezesa ds. Sportu – kol. Macieja Antończyka

5.      Wiceprezesa ds. Młodzieży – kol. Leszka Śliwę

6.      Sekretarza – kol. Andrzeja Dudę

7.      Skarbnika – kol. Włodzimierza Nowotarskiego

8.      Członka Zarządu – kol. Jana Kruczka

9.      Członka Zarządu – kol. Łukasza Pszczelińskiego

10.  Członka Zarządu – kol. Władysława Bożka

11.  Członka Zarządu – kol. Andrzeja Hankus

Uchwała wchodzi w życie w dniu 22.06.2017 r

8

15/2017

Odwołania  Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała

Uchwała nr 15/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej na wniosek kol. Wojciecha Duraj podjęło Uchwałę o jego odwołaniu z funkcji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała z uwagi na objęcie funkcji Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

9

16/2017

Powołania  Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała

Uchwała nr 16/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej na wniosek kol. Wojciecha Duraj powołało do pełnienia funkcji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bielsko- Biała kol. Bogdana Sawickiego.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

10

18/2017

Odwołania  Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu  Oświęcimskiego.

Uchwała nr 18/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

 

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie odwołania Mirosława Nasiennia z funkcji Komendanta Powiatowego SSR Powiatu Oświęcimskiego na jego prośbę.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

11

19/2017

Nie organizacji przez Okręg zawodów wędkarskich w roku 2018 rangi Mistrzostw Polski czy też GPX Polski

Uchwała nr 19/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę o nie organizacji przez Okręg zawodów wędkarskich w roku 2018 rangi Mistrzostw Polski czy też GPX Polski z uwagi na brak stosownych akwenów wodnych do rozegrania zawodów tej rangi.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

12

21/2017

Powołania Komisji do kontroli wywiązywania się dzierżawców Ośrodków zarybieniowych z zawartej umowy dzierżawy oraz zapisów operatów wodno prawnych

Uchwała nr 21/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę powołaniu komisji do kontroli wywiązywania się dzierżawców Ośrodków zarybieniowych z zawartej umowy dzierżawy oraz zapisów operatów wodno prawnych , ze zwróceniem szczególnej uwagi na dbałość o składniki majątkowe (budynki, urządzenia, teren). Skład członków Komisji przedstawi W-ce Prezes ds. Gospodarki – Rybacko Wędkarskiej Andrzej Kubalica.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r

13

22/2017

Sfinansowania  Dariuszowi Ordzowiały członkowi Koła PZW „Zwarka” Maków Podhalański w roku 2018 wszystkich opłat startowych w GPX Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinie muchowej za osiąganie wysokich lokat we współzawodnictwie sportowym

Uchwała nr 22/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie sfinansowania  Dariuszowi Ordzowiały członkowi Koła PZW „Zwarka” Maków Podhalański w roku 2018 wszystkich opłat startowych w GPX Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinie muchowej za osiąganie wysokich lokat we współzawodnictwie sportowym w tym zdobycie Mistrzostwa Świata Juniorów w Wędkarstwie Muchowym oraz godne reprezentowanie Okręgu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r.

14

24/2017

Utworzenia w Obwodzie Rybackim nr 4 rzeki Soły łowiska muchowo-spinningowego.

Uchwała nr 24/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie utworzenia w Obwodzie Rybackim nr 4 rzeki Soły łowiska muchowo-spinningowego z brakiem możliwości zabierania złowionych ryb z gatunków pstrąga i lipienia (Łowisko no-kill)Pozostałe ryby można zabierać zgodnie z warunkami zezwolenia. Połów ryb odbywałby się za pomocą pojedynczych haków bez zadziorowych.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017 r.

15

26/2017

Włączenia na wniosek Zarządu Koła PZW Drogomyśl łowiska licencyjnego „Podymacz” w Drogomyślu w skład wód ogólnodostępnych Okręgu.

Uchwała nr 26/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie  włączenia na wniosek Zarządu Koła PZW Drogomyśl łowiska licencyjnego „Podymacz” w Drogomyślu w skład wód ogólnodostępnych Okręgu jednocześnie zobowiązując Komisję GRW do opracowania regulaminu połowu ryb oraz nadaniu łowisku numeru i wprowadzenie go do Zezwolenia.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r.

16

28/2017

Wysokości składek PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2018

Uchwała nr 26/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie  pozostawienia wysokości składek PZW za wędkowanie w Okręgu Bielsko-Biała w roku 2018 na poziomie roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r.

17

29/2017

Zawarcia Porozumień  między Okręgami na rok 2018

Uchwała nr 29/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia  między Okręgami na rok 2018 z Okręgami wyrażającymi chęć zawarcia takiego porozumienia w opcji 50% na 50%.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.2017

18

30/2017

Zawarcia umowy z Urzędem Gminy Hażlach na użytkowanie działki położonej w Pogwizdowie

Uchwała nr 30/2017
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 07.09.2017 r.

Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej podjął Uchwałę w sprawie zawarcia umowy z Urzędem Gminy Hażlach na użytkowanie działki  nr 412/3 o powierzchni 25,4677 ha położonej w Pogwizdowie na okres 15 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 07.09.20172016

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Treść uchwały

1.

1/2016

Umów na dzierżawę ośrodków zarybieniowych Olszówka i Porąbka.

Uchwała nr 1/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała przyjął treść umów na dzierżawę ośrodków zarybieniowych w Olszówce i Porąbce na okres 10 lat
i upoważnia dwóch członków Zarządu do ich podpisania.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

2.

2/2016

Przyjęcia sprawozdań i planów pracy Komisji Problemowych  ZO.

Uchwała nr 2/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała przyjmuje sprawozdania i plany pracy Komisji Problemowych ZO (Okręgowej Komisji Organizacyjnej i Odznaki, Komisji Rybacko-Wędkarskiej i Ochrony Wód oraz Kapitanatu Sportowego).
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

3.

4/2016

Zatwierdzenia  Bilansu za 2015 rok.

Uchwała nr 4/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała podjął uchwałę zatwierdzająca Bilans za 2015 rok.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

4.

5/2016

Zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego na 2016 rok.

Uchwała nr 5/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała podjął uchwałę zatwierdzającą Preliminarz Budżetowy na 2016 rok.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

5.

6/2019

Przyjęcia planu zarybienia wód Okręgu w 2016 roku.

Uchwała nr 6/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w  Bielsku Białej przyjmuje opracowany przez Komisję Rybacko-Wędkarską i Ochrony Wód ”Plan zarybienia”  wód Okręgu w 2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

5.

7/2016

Przyznania odznaczeń PZW dla Kół, „Odznaki za zasługi dla PZW” oraz „Medali za zasługi dla wędkarstwa”.

Uchwała nr 7/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej przyjmuję propozycję (OKOiO) z dnia 04.02.2016 dotyczącą przyznania odznaczeń PZW dla Kół, „Odznaka za zasługi dla PZW” oraz medali „Za zasługi dla wędkarstwa”.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

6.

8/2016

Powołania wspólnej Komisji Egzaminacyjnej Koła PZW Żywiec Miasto i Koła PZW Jeleśnia.

Uchwała nr 8/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej akceptuje wspólny wniosek koła PZW Żywiec Miasto i Koła Jeleśnia i powołuje wspólną Komisję egzaminacyjną
.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

7.

10/2016

Nagrodzenia zawodników za wyniki osiągnięte w sporcie wędkarskim w 2015 roku.

Uchwała nr 10/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej wyróżnia i nagradza nagrodą rzeczową n/w zawodników reprezentujących nasz Okręg na arenie krajowej i międzynarodowej :

1.       Ryszard Baklarz

2.       Dariusz Ordzowiały

3.       Jarosław Dyduch

4.       Wojciech Niewdana

5.       Magdalena Chrzanowska

Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

8.

11/2016

Zakupu trzech działek z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uchwała nr 11/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 09.06.2016r
.
Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  podjął uchwałę o zakupie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Tęcza” w Bielanach trzech działek nr 1244 o powierzchni 0,1300 ha , nr 1245 o powierzchni 0,3400 ha i nr 1246 o powierzchni 0,4400 ha stanowiącą jednostkę ewidencyjną : 121304_5 Kęty obszar wiejski Obręb : 0001 Bielany z przeznaczeniem na działalność statutową.
Uchwała wchodzi w życie 09.06.2016r.

9.

12/2016

Przyznania imiennych odznaczeń członkom PZW, Odznak dla Kół, „Odznaki za zasługi dla PZW” oraz „Medali za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.

Uchwała nr 12/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 09.06.2016r
.
Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  na wniosek Okręgowej Komisji Organizacyjnej i Odznak  podjął uchwałę o przyznaniu imiennych odznaczeń członkom PZW, Odznak dla Kół za zasługi w PZW oraz medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.
Uchwała wchodzi w życie 09.06.2016r.

10.

14/2016

Przyznania nagród dla najaktywniejszych Kół.

Uchwała nr 14/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 09.06.2016r
.
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  podjął uchwałę o przyznaniu nagród pieniężnych z przeznaczeniem na działalność statutową dla pierwszych sześciu Kół o liczebności do 200 członków i sześciu Kół powyżej 200 członków na podstawie przysłanych i ocenionych ankiet przez członków Komisji OKOiO.
Uchwała wchodzi w życie 09.06.2016r.

 

11.

17/2016

Ordynacji wyborczej.

 

 

Uchwała nr 17 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  zatwierdza Uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.09.2016 roku o ordynacji wyborczej do władz i organów Kół PZW i Okręgu.
Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

12.

21/2016

Dotacji na Muchowe Mistrzostwa Świata Juniorów.

Uchwała nr 21 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej zatwierdza uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.07.2016 r. o przyznaniu dofinansowania udziały w zawodach muchowych MŚ w wysokości 500 zł dla naszego juniora kol. Dariusza Ordzowiały.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

13.

22/2016

Przekazanie zmagazynowanego sprzętu wędkarskiego na rzecz młodzieży z Domu Dziecka.

Uchwała nr 22 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  zatwierdza uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.09.2016 roku o przekazaniu zmagazynowanego sprzętu wędkarskiego na rzecz młodzieży z Domu Dziecka , zabezpieczonego podczas kontroli SSR.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

14.

23/2016

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu w 2017m roku.

Uchwała nr 23 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  zatwierdza uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.09.2016 roku o pozostawieniu w roku 2017 składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

15.

24/2016

Podpisania porozumień z innymi Okręgami w 2017 roku.

Uchwała nr 24 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  podjął uchwałę o podpisaniu Porozumień na rok 2017 z Okręgami jak w roku ubiegłym w opcji 50/50 tj. na równych zasadach wędkowania.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

16.

25/2016

Zmian zasad wędkowania w wodach Okręgu PZW Bielsko Biała

Uchwała nr 25 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 24.11.2016r
.

Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  akceptuje Uchwałę Nr 25/2016 z dnia 13.10.2016 r. Prezydium Zarządu Okręgu, którą uchwalono na wniosek Komisji GRW naszego Okręgu zmieniając zasady wędkowania od 2017 roku na n/w odcinkach rzek i zbiornikach :

1. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły dozwolony połów ryb  z łodzi od dnia 01 czerwca do dnia 30 września  całodobowo ,a od dnia 01 października do dnia 31 grudnia połów ryb z łodzi dozwolony od świtu do zmierzchu.

2. Uchyla się zapis pkt. 11 Zezwolenia o przemienności dokonywania amatorskiego połowu ryb metodą spinningowa na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły.

3. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły wprowadza się całkowity zakaz stawiania markerów, znaczników, bojek umocowanych na stałe  w odległości powyżej 50 metrów od brzegu.

4. Od mostu drogowego w Żywcu w ciągu ulicy Kościuszki do mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 946 ( obwodnica). Żywiec Naturalne tarlisko wędkowanie zabronione.

5. Młynówka Czaniecka – od pierwszego mostku  poniżej zapory w Czańcu  do ujścia potoku Roczynka ( Bulówka). Połów ryb od zapory w Czańcu do mostku zabroniony.

6. Kleczanka – Od źródeł do ujścia Skawy wraz ze wszystkimi  dopływami. Klecza- Wadowice. Metoda muchowa ,spinningowa i gruntowo-spławikowa –dozwolone przynęty roślinne.

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2017r.

17.

26/2016

Planu Pracy Prezydium ZO PZW Bielsko Biała na pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała nr 26 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 24.11.2016r
.

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała akceptuje Uchwałę Prezydium Zarządu Nr.26/2016 z dnia 10.11.2016 zatwierdzając Plan pracy Prezydium Zarządu na okres 6 m-cy 2017r.

Uchwała wchodzi w życie 24.11.2016r.

18.

27/2016

Planu Pracy Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała na pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała nr 27/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 24.11.2016r
.

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała akceptuje Uchwałę Prezydium Zarządu Nr.27/2016 z dnia 10.11.2016 zatwierdzając Plan pracy Zarządu Okręgu na okres 6 m-cy 2017r.

Uchwała wchodzi w życie 24.11.2016r.