Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały ZO

Uchwały Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej
przeznaczone do publikacji – rok 2016.

Każda uchwała wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu

Lp.

Nr uchwały

W sprawie

Treść uchwały

1.

1/2016

Umów na dzierżawę ośrodków zarybieniowych Olszówka i Porąbka.

Uchwała nr 1/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała przyjął treść umów na dzierżawę ośrodków zarybieniowych w Olszówce i Porąbce na okres 10 lat
i upoważnia dwóch członków Zarządu do ich podpisania.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

2.

2/2016

Przyjęcia sprawozdań i planów pracy Komisji Problemowych  ZO.

Uchwała nr 2/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała przyjmuje sprawozdania i plany pracy Komisji Problemowych ZO (Okręgowej Komisji Organizacyjnej i Odznaki, Komisji Rybacko-Wędkarskiej i Ochrony Wód oraz Kapitanatu Sportowego).
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

3.

4/2016

Zatwierdzenia  Bilansu za 2015 rok.

Uchwała nr 4/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała podjął uchwałę zatwierdzająca Bilans za 2015 rok.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

4.

5/2016

Zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego na 2016 rok.

Uchwała nr 5/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu PZW Bielsko Biała podjął uchwałę zatwierdzającą Preliminarz Budżetowy na 2016 rok.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

5.

6/2019

Przyjęcia planu zarybienia wód Okręgu w 2016 roku.

Uchwała nr 6/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w  Bielsku Białej przyjmuje opracowany przez Komisję Rybacko-Wędkarską i Ochrony Wód ”Plan zarybienia”  wód Okręgu w 2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

5.

7/2016

Przyznania odznaczeń PZW dla Kół, „Odznaki za zasługi dla PZW” oraz „Medali za zasługi dla wędkarstwa”.

Uchwała nr 7/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej przyjmuję propozycję (OKOiO) z dnia 04.02.2016 dotyczącą przyznania odznaczeń PZW dla Kół, „Odznaka za zasługi dla PZW” oraz medali „Za zasługi dla wędkarstwa”.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

6.

8/2016

Powołania wspólnej Komisji Egzaminacyjnej Koła PZW Żywiec Miasto i Koła PZW Jeleśnia.

Uchwała nr 8/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej akceptuje wspólny wniosek koła PZW Żywiec Miasto i Koła Jeleśnia i powołuje wspólną Komisję egzaminacyjną
.
Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

7.

10/2016

Nagrodzenia zawodników za wyniki osiągnięte w sporcie wędkarskim w 2015 roku.

Uchwała nr 10/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 18.02.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej wyróżnia i nagradza nagrodą rzeczową n/w zawodników reprezentujących nasz Okręg na arenie krajowej i międzynarodowej :

1.       Ryszard Baklarz

2.       Dariusz Ordzowiały

3.       Jarosław Dyduch

4.       Wojciech Niewdana

5.       Magdalena Chrzanowska

Uchwała wchodzi w życie 18.02.2016r.

8.

11/2016

Zakupu trzech działek z przeznaczeniem na działalność statutową.

Uchwała nr 11/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 09.06.2016r
.
Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  podjął uchwałę o zakupie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Tęcza” w Bielanach trzech działek nr 1244 o powierzchni 0,1300 ha , nr 1245 o powierzchni 0,3400 ha i nr 1246 o powierzchni 0,4400 ha stanowiącą jednostkę ewidencyjną : 121304_5 Kęty obszar wiejski Obręb : 0001 Bielany z przeznaczeniem na działalność statutową.
Uchwała wchodzi w życie 09.06.2016r.

9.

12/2016

Przyznania imiennych odznaczeń członkom PZW, Odznak dla Kół, „Odznaki za zasługi dla PZW” oraz „Medali za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.

Uchwała nr 12/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 09.06.2016r
.
Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  na wniosek Okręgowej Komisji Organizacyjnej i Odznak  podjął uchwałę o przyznaniu imiennych odznaczeń członkom PZW, Odznak dla Kół za zasługi w PZW oraz medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.
Uchwała wchodzi w życie 09.06.2016r.

11.

14/2016

Przyznania nagród dla najaktywniejszych Kół.

Uchwała nr 14/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 09.06.2016r
.
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  podjął uchwałę o przyznaniu nagród pieniężnych z przeznaczeniem na działalność statutową dla pierwszych sześciu Kół o liczebności do 200 członków i sześciu Kół powyżej 200 członków na podstawie przysłanych i ocenionych ankiet przez członków Komisji OKOiO.
Uchwała wchodzi w życie 09.06.2016r.

 

12.

17/2016

Ordynacji wyborczej.

 

 

Uchwała nr 17 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  zatwierdza Uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.09.2016 roku o ordynacji wyborczej do władz i organów Kół PZW i Okręgu.
Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

13.

21/2016

Dotacji na Muchowe Mistrzostwa Świata Juniorów.

Uchwała nr 21 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej zatwierdza uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.07.2016 r. o przyznaniu dofinansowania udziały w zawodach muchowych MŚ w wysokości 500 zł dla naszego juniora kol. Dariusza Ordzowiały.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

14.

22/2016

Przekazanie zmagazynowanego sprzętu wędkarskiego na rzecz młodzieży z Domu Dziecka.

Uchwała nr 22 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  zatwierdza uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.09.2016 roku o przekazaniu zmagazynowanego sprzętu wędkarskiego na rzecz młodzieży z Domu Dziecka , zabezpieczonego podczas kontroli SSR.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

15.

23/2016

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu w 2017m roku.

Uchwała nr 23 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  zatwierdza uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 08.09.2016 roku o pozostawieniu w roku 2017 składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

16.

24/2016

Podpisania porozumień z innymi Okręgami w 2017 roku.

Uchwała nr 24 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 22.09.2016r
.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  podjął uchwałę o podpisaniu Porozumień na rok 2017 z Okręgami jak w roku ubiegłym w opcji 50/50 tj. na równych zasadach wędkowania.

Uchwała wchodzi w życie 22.09.2016r.

17.

25/2016

Zmian zasad wędkowania w wodach Okręgu PZW Bielsko Biała

Uchwała nr 25 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 24.11.2016r
.

Zarządu Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej  akceptuje Uchwałę Nr 25/2016 z dnia 13.10.2016 r. Prezydium Zarządu Okręgu, którą uchwalono na wniosek Komisji GRW naszego Okręgu zmieniając zasady wędkowania od 2017 roku na n/w odcinkach rzek i zbiornikach :

1. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły dozwolony połów ryb  z łodzi od dnia 01 czerwca do dnia 30 września  całodobowo ,a od dnia 01 października do dnia 31 grudnia połów ryb z łodzi dozwolony od świtu do zmierzchu.

2. Uchyla się zapis pkt. 11 Zezwolenia o przemienności dokonywania amatorskiego połowu ryb metodą spinningowa na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły.

3. Na zbiorniku zaporowym Tresna Obwód rybacki nr 2 rzeki Soły i zbiorniku zaporowym Porąbka Obwód rybacki nr 3 rzeki Soły wprowadza się całkowity zakaz stawiania markerów, znaczników, bojek umocowanych na stałe  w odległości powyżej 50 metrów od brzegu.

4. Od mostu drogowego w Żywcu w ciągu ulicy Kościuszki do mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 946 ( obwodnica). Żywiec Naturalne tarlisko wędkowanie zabronione.

5. Młynówka Czaniecka – od pierwszego mostku  poniżej zapory w Czańcu  do ujścia potoku Roczynka ( Bulówka). Połów ryb od zapory w Czańcu do mostku zabroniony.

6. Kleczanka – Od źródeł do ujścia Skawy wraz ze wszystkimi  dopływami. Klecza- Wadowice. Metoda muchowa ,spinningowa i gruntowo-spławikowa –dozwolone przynęty roślinne.

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2017r.

18.

26/2016

Planu Pracy Prezydium ZO PZW Bielsko Biała na pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała nr 26 /2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 24.11.2016r
.

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała akceptuje Uchwałę Prezydium Zarządu Nr.26/2016 z dnia 10.11.2016 zatwierdzając Plan pracy Prezydium Zarządu na okres 6 m-cy 2017r.

Uchwała wchodzi w życie 24.11.2016r.

19.

27/2016

Planu Pracy Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała na pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała nr 27/2016
Zarządu Okręgu PZW Bielsko Biała
z dnia 24.11.2016r
.

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Bielsko-Biała akceptuje Uchwałę Prezydium Zarządu Nr.27/2016 z dnia 10.11.2016 zatwierdzając Plan pracy Zarządu Okręgu na okres 6 m-cy 2017r.

Uchwała wchodzi w życie 24.11.2016r.

 

 

Opracował:

Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Piotr Piotrowski