Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porozumienia

Porozumienia Międzyokręgowe
na rok 2018

Członek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowej) w macierzystym Okręgu ma prawo do wykupienia 50% składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowej) w Okręgu, z którym posiadamy podpisane Porozumienie na rok 2018 zgodnie z cennikiem i warunkami połowu z poniższej tabeli.

Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Zawarte przez okręg porozumienia wymagają odrębnej opłaty.

Uwagi dla wędkarzy spoza Okręgu PZW Bielsko-Biała:

Członek Polskiego Związku Wędkarskiego upoważniony do nabycia Porozumienia na wody Bielska-Białej posiadający składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgową) w macierzystym Okręgu może nabyć Porozumienie i wędkować na naszych wodach na następujących zasadach:

Aby przelew był uznany za opłatę Porozumienia wód bielskich, musi spełniać następujące warunki:

  • tytuł przelewu musi jednoznacznie stwierdzać, że jest to opłata Porozumienia Bielsko-Biała - okręg X na rok 2018
  • musi być podane nazwisko i adres, na który biuro wyśle pocztą imienne Zezwolenie z hologramem.

Podczas kontroli strażnicy będą sprawdzać posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów:

  • karty wędkarskiej
  • opłaty okręgowej macierzystego okręgu
  • zezwolenia z hologramem (Porozumienie)

Łowienie bez łącznego spełninia powyższych warunków traktowane będzie jako lowienie bez zezwolenia (Porozumienia).

 

UWAGA!: Wędkarze dokonujący sportowego połowu ryb w wodach oznaczonych jako odcinki no-kill:

  • potok Skawica (Obwód Rybacki nr 1 rzeki Skawy) od Ośrodka Zarybieniowego w Zawoi do mostu drogowego na Przysłop
  • rzeka Skawa (Obwód Rybacki nr 3 rzeki Skawy) od ujścia potoku Ponikiewka do mostu drogowego w Wadowicach

nie mogą posiadać przy sobie wcześniej złowionych ryb w wodach gdzie ich zabieranie jest dozwolone, nawet po ich wpisaniu do rejestru połowu.

 

Lp. Nazwa Okręgu PZW Warunki połowu Wysokość składki zł Nr konta okręgu
1
Białystok
Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Białystok
77 - pełna - wody górskie i nizinne
57 - niepełna - wody nizinne
Bank Pekao S.A.
46 1240 5211 1111 0010 4268 2254
2
Częstochowa

Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Częstochowa

72
Bank PKO S.A. I O/Częstochowa
79 1240 1213 1111 0010 6436 5081
3
Elbląg

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Elbląg

70
Bank PKO S.A. II O/Elbląg
42 1240 2265 1111 0010 3252 8076
4
Jelenia Góra

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Jelenia Góra

67
Bank Zachodni WBK I O/Jelenia Góra
55 1090 1926 0000 0005 1400 2532
5
Kalisz
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Kalisz
74

WBK SA Poznań O/Ostrów Wlkp.

34 1090 1160 0000 0000 1600 9528

6
Katowice
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Katowice
75
PKO BP SA II O/Katowice
87 1020 2313 0000 3902 0120 1557
7
Kielce

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Kielce

58
Bank PKO S.A O/Kielce
81 1240 4416 1111 0000 4957 2940
8
Kraków
Wody „Niepełne” Okręgu

Patrz strona internetowa Okręgu Kraków

UWAGA!
Opłata Porozumienia dostępna wyłącznie dla wędkarzy, którzy w 2017 roku byli członkami Okręgu Bielsko-Biała i mieli opłaconą składkę członkowską oraz okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Bielsko-Biała

Ograniczona ilość zezwoleń - 200szt

Patrz strona internetowa Okręgu Kraków
85
Bank PKO S.A
58 1240 4722 1111 0000 4857 9629
9
Legnica

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Legnica

80
BGŻ SA O/Legnica
67 2030 0045 1110 0000 0249 2090
10
Lublin
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Lublin
51
BGŻ SA DEA O/Lublin
81 2030 0045 1110 0000 0050 6830
11
Nadnotecki
(Piła)
Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Nadnoteckiego
100 - pełna - wody górskie i nizinne
90 - niepełna - wody nizinne
Bank Pocztowy O/Piła
05 1320 1351 2213 0615 2000 0004
12
Olsztyn

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Olsztyn

100
Getin Bank
81 1560 0013 2354 3103 1000 0003
13
Opole

Wszystkie wody pozostające w użytkowaniu Okręgu z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu niewchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd.

Patrz strona internetowa Okręgu Opole

123
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Opole
64 1090 2138 0000 0005 5610 4298
14
Radom
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Radom
75
Bank PKO S.A
38 1240 5703 1111 0000 4905 5674
15
Sieradz

Rzeka Warta nr 3 obejmuje:
1. Rzekę Wartę od mostu kolejowego na szlaku Zduńska Wola – Herby Nowy w miejscowości Lelity do mostu drogowego na trasie Warta – Łódź w miejscowości Warta,
2. Rzekę Oleśnicę wraz z rzeką Pyszną od źródeł do ujścia,
3. Zbiornik retencyjny Próba (1.799m x 130m, pow. 21ha),
4. Zbiornik retencyjny Smardzew (60ha),
5. Inne lewo i prawobrzeżne dopływy rzeki Warty na tym odcinku,
6.Wody starorzeczy o stałym lub okresowym dopływie lub odpływie do rzeki Warty, tj. Wały w miejscowości Działoszyn, Walków w miejscowości Walków, Pstrokonie w miejscowości Pstrokonie, Rękaw w miejscowości Dzierlin, Strumień i Szeroka Woda w miejscowości Chojne, Lasek w miejscowości Kowale, Wydrzynowski.

Rzeka Widawka nr 2 obejmuje:
1. Odcinek Widawki od mostu drogowego na drodze Widawa–Szczerców w miejscowości Zagrodniki do ujścia do Warty w Pstrokoniach
2. Wody starorzeczy o stałym lub okresowym dopływie lub odpływie do rzeki Widawki tj.: starorzecze Restarzew-Klęcz w miejscowości Restarzew Cmentarny
3. Rzeka Nieciecz od źródeł do ujścia do Widawki w Widawie (około 40km, pow. 24ha), wraz ze zbiornikiem Nieciecz,
4. Rzeka Krasowa od źródeł do ujścia do Widawki w Korablewie (38km, pow. 35ha),
5.Rzeka Chrząstawka od źródeł do ujścia do Widawki w pobliżu mostu kolejowego na szlaku Zduńska Wola-Herby Nowe

Rzeka Grabia nr 2 obejmuje:
1. Rzekę Grabię od miejscowości Jamborek do ujścia do Widawki,
2. Zbiornik MOSiR w Łasku
3.Wody starorzeczy rzeki Grabi o ciągłym lub okresowym dopływie lub odpływie tj.: starorzecza Kustrzyce-Lichawa, Brzeski, Łętków,
4. Lewo i prawobrzeżne dopływy rzeki Grabi: Końską (poza obrębem hodowlanym w Zielęcicach), Pałusznicę, Strugę Borszewicką i Tymiankę,

Rzeka Ner nr 2 obejmuje:
1. Rzekę Ner od mostu drogowego w Lutomiersku na trasie Łódź-Szadek do ujścia w Dąbiu (do rzeki Warta)
2. Prawobrzeżne dopływy Neru: Pisię i Bełdówkę,
3. Kanały Królewski i Zbylczycki na całej ich długości, Starorzecza Małyń w miejscowości Małyń

Patrz strona internetowa Okręgu Sieradz

55
PEKAO SA O/Sieradz
63 1240 3275 1111 0000 2911 8030
16
Wałbrzych

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Wałbrzych

80
Bank Zachodni WBK I O/Wałbrzych
14 1090 2271 0000 0005 8400 0554
17
Wrocław

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Wrocław

80
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Wrocław
97 2030 0045 1110 0000 0035 5610
X
Bielsko-Biała

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Bielsko-Biała

75
ING Bank Śląski
17 1050 1070 1000 0001 0004 2308

Porozumienia niniejsze wchodzą w życie od dnia 01.01.2018r i obowiązują do dnia 31.12.2018r.