Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porozumienia

Porozumienia Międzyokręgowe
na rok 2019

 

Członek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowej) w macierzystym Okręgu ma prawo do wykupienia po preferencyjnej (obniżonej) cenie składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowej) w Okręgu, z którym posiadamy podpisane Porozumienie na rok 2019 zgodnie z cennikiem i warunkami połowu z poniższej tabeli.

 

Bielska składka okręgowa nie upoważnia do wędkowania na wodach jakiegokolwiek innego okręgu. Zawarte przez okręg porozumienia wymagają odrębnej opłaty.

 

Uwagi dla wędkarzy spoza Okręgu PZW Bielsko-Biała:

Członek Polskiego Związku Wędkarskiego upoważniony do nabycia Porozumienia na wody Bielska-Białej posiadający składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgową) w macierzystym Okręgu może nabyć Porozumienie i wędkować na naszych wodach na następujących zasadach:Aby przelew był uznany za opłatę Porozumienia wód bielskich, musi spełniać następujące warunki:

  • tytuł przelewu musi jednoznacznie stwierdzać, że jest to opłata Porozumienia Bielsko-Biała - okręg X na rok 2019
  • musi być podane nazwisko i adres, na który biuro wyśle pocztą imienne Zezwolenie z hologramem.

 

Podczas kontroli strażnicy będą sprawdzać posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów:

  • karty wędkarskiej
  • opłaty okręgowej macierzystego okręgu
  • zezwolenia z hologramem (Porozumienie)

 

Łowienie bez łącznego spełninia powyższych warunków traktowane będzie jako lowienie bez zezwolenia (Porozumienia).

 

UWAGA!: Wędkarze dokonujący sportowego połowu ryb w wodach oznaczonych jako odcinki no-kill:

  • potok Skawica (Obwód Rybacki nr 1 rzeki Skawy) od Ośrodka Zarybieniowego w Zawoi do mostu drogowego na Przysłop
  • rzeka Skawa (Obwód Rybacki nr 3 rzeki Skawy) od ujścia potoku Ponikiewka do mostu drogowego w Wadowicach

nie mogą posiadać przy sobie wcześniej złowionych ryb w wodach gdzie ich zabieranie jest dozwolone, nawet po ich wpisaniu do rejestru połowu.

 

Lp. Nazwa Okręgu PZW Warunki połowu Wysokość składki zł Nr konta okręgu
1
Białystok
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Białystok
78 - pełna - wody nizinne

38 - odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami
Bank Pekao S.A.
46 1240 5211 1111 0010 4268 2254
2
Częstochowa

Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Częstochowa

100

Dopłata za troling - 200
Bank PKO S.A. I O/Częstochowa
79 1240 1213 1111 0010 6436 5081
3
Elbląg

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych
zas_wedk__19.pdf

Patrz strona internetowa Okręgu Elbląg

100
Bank PKO S.A. II O/Elbląg
42 1240 2265 1111 0010 3252 8076
4
Jelenia Góra

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Jelenia Góra

100
Bank Zachodni WBK I O/Jelenia Góra
55 1090 1926 0000 0005 1400 2532
5
Kalisz
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Kalisz
80

WBK SA Poznań O/Ostrów Wlkp.

34 1090 1160 0000 0000 1600 9528

6
Katowice
1. Rzeka Biała nr 021 - na odcinku od źródeł do mostu drogowego Czechowice-Dziedzice - Bestwina (w granicach miasta Bielsko Biała)
2. Potok Jasienica nr 018 - na odcinku od źródeł do ujścia do rzeki Iłownicy
3. Rzeka Olza nr 027 - na odcinku od źródeł do granicy Państwa Polskiego w miejscowości Jasnowice
4. Potok Puńcówka nr 022 - na odcinku od źródeł do ujścia do rzeki Olzy
5. Potok Bobrówka nr 019 - na odcinku od źródeł do ujścia do rzeki Olzy
Bezpłatne dla członków Okręgu Bielsko-Biała posiadających wniesioną składkę członkowską pełną lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód (wody górskie, nizinne i środki pływające)

Ilość ograniczona do 200 sztuk
Zezwwolenie do pobrania w Biurze ZO Bielsko-Biała
7
Kielce

Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Kielce

60
Bank PKO S.A O/Kielce
81 1240 4416 1111 0000 4957 2940
8
Kraków
Wody „Niepełne” Okręgu

Patrz strona internetowa Okręgu Kraków

UWAGA!
Opłata Porozumienia dostępna wyłącznie dla wędkarzy, którzy w 2018 roku byli członkami Okręgu Bielsko-Biała i mieli opłaconą składkę członkowską oraz okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Bielsko-Biała
100

Iloœć ograniczona do 200 sztuk
Bank PKO S.A
58 1240 4722 1111 0000 4857 9629
9
Legnica

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Legnica

100

30 - odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami
BGŻ SA O/Legnica
67 2030 0045 1110 0000 0249 2090
10
Lublin
Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Lublin
55
BGŻ SA DEA O/Lublin
81 2030 0045 1110 0000 0050 6830
11
Nadnotecki
(Piła)
Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Nadnoteckiego
110 - pełna - wody górskie i nizinne

100 - niepełna - wody nizinne
Bank Pocztowy O/Piła
05 1320 1351 2213 0615 2000 0004
12
Nowy Sącz
Rzeka Czarna Orawa od ujścia potoku Bukowski Strumyk do Granicy Państwa wraz z wodami cofki zbiornika Orawskiego w granicach Państwa Polskiego

Patrz strona internetowa Nowy Sącz
50

Ilość ograniczona do 50 sztuk
Zezwwolenie do nabycia w Biurze ZO Bielsko-Biała
13
Olsztyn

Wszystkie wody nizinne z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Olsztyn

120
BZ WBK
48 1090 2590 0000 0010 3630 4503
14
Radom
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Radom
100
Bank PKO S.A
38 1240 5703 1111 0000 4905 5674
15
Sieradz
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Sieradz
80
PEKAO SA O/Sieradz
63 1240 3275 1111 0000 2911 8030
16
Wałbrzych
Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Wałbrzych
100

30 - odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami
Bank Zachodni WBK I O/Wałbrzych
14 1090 2271 0000 0005 8400 0554
17
Wrocław

Wszystkie wody otwarte z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych

Patrz strona internetowa Okręgu Wrocław

100
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Wrocław
97 2030 0045 1110 0000 0035 5610
X
Bielsko-Biała

Wszystkie wody nizinne i górskie z wyłączeniem wód odcinków i łowisk specjalnych oraz łowisk:
1. zbiornik Drogomyśl w Drogomyślu D-001
2. zbiornik Krajskie w Spytkowicach SP-002

Patrz strona internetowa Okręgu Bielsko-Biała

100
ING Bank Śląski
17 1050 1070 1000 0001 0004 2308

Porozumienia niniejsze wchodzą w życie od dnia 01.01.2019r i obowiązują do dnia 31.12.2019r.