Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty zobacz archiwum

Zbiornik Krajskie w Spytkowicach - 2019 wodą otwartą Okręgu

Komunikaty | 2018-12-20 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

ZO informuje, że zbiornik Krajskie w Spytkowicach w roku 2019 będzie wodą otwartą okręgu oznaczoną jako SP 002.Połów na nim odbywać się będzie na podstawie opłaconej składki członkowskiej na zarybienie, zagospodarowanie i ochronę wód (tzw. okręgówka) na rok 2019 całorocznej lub okresowej.Uwaga1!Łowisko to (SP 002) oraz zbiornik Drogomyśl (D 001) w ramach Porozumień z innymi okręgami są wyłączone z wędkowania.Uwaga 2!Łowiska Miejsce oraz Oko pozostają nadal w gospodarowaniu koła Spytkowice, a łowienie tam wymaga dodatkowych opłat i zezwoleń ...... więcej

Ważność kart wędkarskich

Komunikaty | 2018-11-28 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej w związku z pismem Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach dotyczącym posługiwania się przez wędkujących nieważnymi kartami wędkarskimi informuje, że w świetle obowiązujących przepisów karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.97 są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy tez przedłużenia terminu jego ważności.Wszystkie karty wydane przed dniem 31.01.97 utraciły swoją ...... więcej

Starorzecze Soły w Zasolu Bielańskim - Strefa Ochronna - Zakaz wędkowania

Komunikaty | 2015-12-23 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 19.12.15r podjął Uchwałę nr 32/2015 o utworzeniu począwszy od dnia 1.01.2016 Strefy Ochronnej w Obwodzie Rybackim nr 5 rzeki Soły od jazu na ujęciu wody (starorzecze) w ciągu ul. Solnej do Oczyszczalni Ścieków w Zasolu Bielańskim z obowiązującym zakazem połowu ryb od dnia 01 stycznia do dnia 30 kwietnia.... więcej

Młynówka Czaniecka - No kill

Komunikaty | 2015-12-15 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 19.12.15r podjął Uchwałę nr 29/2015 o utworzeniu odcina "no-kill" na potoku Młynówka Czaniecka.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 (wraz z nowym Informatorem Wód Górskich)... więcej

Nowe wzory druków zgłoszeń do GPP

Komunikaty | 2015-01-29 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

Informujemy Kolegów, że począwszy od roku 2015 obowiązują nowe wzory zgłoszeń do Zespołu Sportu i Młodzieży ZG oraz do udziału w zawodach ogólnopolskiego cyklu GPP we wszystkich dyscyplinach. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na nowych drukach.Ich wzory można pobrać ze strony:http://www.gpximp.pzw.org.pl/cms/17550/pliki_do_pobrania... więcej

Połów na odcinkach no-kill - zakaz posiadania przy sobie ryb

Komunikaty | 2015-01-18 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

Wędkarze dokonujący sportowego połowu ryb w wodach oznaczonych jako odcinki no-kill: - potok Skawica (Obwód Rybacki nr 1 rzeki Skawy) od Ośrodka Zarybieniowego w Zawoi do mostu drogowego na Przysłop - rzeka Skawa (Obwód Rybacki nr 3 rzeki Skawy) od ujścia potoku Ponikiewka do mostu drogowego w Wadowicach nie mogą posiadać przy sobie wcześniej złowionych ryb w wodach gdzie ich zabieranie jest dozwolone nawet po ich wpisaniu do rejestru połowu.... więcej

Zezwolenia okresowe dla Niezrzeszonych - wyłącznie przelewem

Komunikaty | 2015-01-18 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

Zarząd Okręgu informuje, że od roku 2014 osoby Niezrzeszone w PZW mogą dokonywać opłaty z tytułu zakupu naszych wkładkek okresowych wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto okręgu (bank, poczta, internet). Osobom tym nasze punkty sprzedaży w terenie odmówią zakupu, ponieważ nie zostały wyposażone w takie okresówki.Aby skutecznie zakupić okresówkę Niezrzeszeni dokonują przelewu bankowego z podaniem w tytule wpłaty jej rodzaju (1, 3 lub 7-dniowa) oraz określają konretne daty planowanego połowu, a następnie drukują zezwolenie z podanego niżej ...... więcej

Start w zawodachy na wodach okręgowych - składka okręgowa obowiązkowa

Komunikaty | 2015-01-18 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

ZO PZW B-B przypomina, że wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach wędkarskich ujętych w Kalendarzu Imprez Sportowych ZO PZW B-B oraz w zawodach organizowanych przez Zarządy Kół na zbiorniku jeziora Kruki Komora C muszą posiadać wniesione opłaty okręgowe na zarybienie i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW B-B. Brak stosownych opłat skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.... więcej

Startowe - wyłącznie przelewem

Komunikaty | 2014-05-15 | Publikujący: Okręg PZW w Bielsku-Białej

ZO przypomina, że opłaty startowego we wszystkich zawodach organizowanych przez ZO, jego agendy oraz koła/kluby na zlecenie ZO muszą być dokonane wyłącznie przelewem na konto bankowe Okręgu (bank, poczta, internet). Wpłaty gotówkowe przed zawodami nie będą przyjmowane. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie okazanie dowodu przelewu. Nr konta 17 1050 1070 1000 0001 0004 2308... więcej