Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

Nowelizacja regulaminu wędkowania na jeziorze Kusowo

Aktualności | 2007-03-05 | Publikujący: Okręg PZW w Bydgoszczy

R E G U L A M I N
WĘDKOWANIA   NA   JEZIORZE   KUSOWO.


1.   W  OPARCIU  O  UCHWAŁĘ  ZARZĄDU  OKRĘGU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU   WĘDKARSKIEGO BYDGOSZCZ  OD  DNIA  01.01.1998 ROKU  JEZIORO  KUSOWO  ZOSTAŁO  USTANOWIONE WODĄ SPECJALNĄ ZARZĄDZANĄ  PRZEZ  OKRĘG  PZW  BYDGOSZCZ.

2.     JEZIORO  UDOSTĘPNIONE  DO  WEDKOWANIA Z  LINII  BRZEGOWEJ  I  ŁODZI.

3.     NA  JEZIORZE  KUSOWO  DOPUSZCZA  SIĘ  POŁÓW  RYB  METODĄ  SPINNINGOWĄ(OD 01.05. DO 31.12) PO WNIESIENIU  SKŁADKI  NA  OCHRONĘ,  ZAGOSPODAROWANIE  ŁOWISKA  I  SKŁADKI  NA  SPINNING.

4.     WEDKOWANIE  Z  ŁODZI  MOŻLIWE  WYŁĄCZNIE  NA  ŁODZIACH  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  SĄ  NA  STAŁE  CUMOWANE  NA  JEZIORZE  KUSOWO.

5.     Z  UWAGI  NA  WIELKOŚĆ  ZBIORNIKA I STATUS  ŁOWISKA  OGRANICZA  SIĘ  ILOŚĆ  ŁODZI DO 40 SZT.

6.     WĘDKARZ  ZAINTERESOWANY  CUMOWANIEM  ŁODZI  NA  JEZIORZE  KUSOWO  MUSI UZYSKAĆ NA TO ZGODĘ PISEMNĄ ZOPZW I ZDAĆ REJESTR POŁOWÓW ZA ROK POPRZEDNI.

7.     USTALA  SIĘ  OKRES  WĘDKOWANIA  Z  ŁODZI  OD  1  MAJA  DO  30  LISTOPADA. OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU  TJ.  1  GODZINĘ  PRZED  WSCHODEM  SŁOŃCA I 1 GODZINĘ  PO  ZACHODZIE  SŁOŃCA.
                                                                                                              
8.    W  OKRESIE  OD  1  CZERWCA  DO  31  SIERPNIA  DOPUSZCZA  SIĘ  WĘDKOWANIE  W  PORZE      NOCNEJ,  TYLKO  Z  BRZEGU.  POZOSTAŁE  MIESIĄCE  ROKU  OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU.    WEDKOWANIE  Z  LINII  BRZEGOWEJ  ORAZ   ŁODZI  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  AMATORSKIEGO      POŁOWU  RYB.

9.     DOPUSZCZA   SIĘ   WĘDKOWANIE   Z   LODU   W   OKRESIE   JEGO   WYSTĘPOWANIA.

10.   WĘDKOWANIE  NA  KŁADKACH  I  POMOSTACH  WĘDKARSKICH  ODBYWA  SIĘ  WEDŁUG ZASAD  UJĘTYCH  W  REGULAMINIE  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  TO  ZNACZY PIERWSZEŃSTWO  WĘDKOWANIA  POSIADA  WĘDKARZ  KTÓRY  PIERWSZY  ZAJĄŁ STANOWISKO WĘDKARSKIE  /KŁADKĘ/.

11.   BUDOWA  NOWYCH  KŁADEK  WĘDKARSKICH  PRZEZ  ZAINTERESOWANYCH WĘDKARZY         MOŻLIWA  WYŁĄCZNIE  NA  PODSTAWIE  PISEMNEJ  ZGODY  ZO  PZW.

12.   UPRAWNIENIA  NABYTE  Z  TYTUŁU  ODZNACZEŃ  ZWIĄZKOWYCH   ORAZ  „POZWOLENIA”        OTRZYMANE  Z  TYTUŁU„ZA  ZASŁUGI  DLA  PZW” NIE  UPOWAŻNIAJĄ  DO  WĘDKOWANIA NA  JEZIORZE  KUSOWO.

13.   OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIWAKOWANIA ORAZ ROZPALANIA OGNISK W STREFIE  BRZEGOWEJ  JEZIORA.

14.   PARKOWANIE  POJAZDÓW  W  MIEJSCACH  WYZNACZONYCH  W  SPOSÓB, KTÓRY  NIE  BĘDZIE         UTRUDNIAŁ  SWOBODNEGO  RUCHU  POJAZDÓW  WOKÓŁ  JEZIORA.

15.   DOJAZD  DO  ŁOWISKA  WYŁĄCZNIE  UDOSTĘPNIONYMI  DROGAMI.

16.   NA  JEZIORZE  KUSOWO  OBOWIĄZUJĄ  OKRESY  OCHRONNE:
·          SZCZUPAK  OD  1  STYCZNIA  DO  30  KWIETNIA
·          SANDACZ  OD  1  STYCZNIA  DO  31  MAJA
·          OKRESY  OCHRONNE  DLA  POZOSTAŁYCH  GATUNKÓW  RYB  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM AMATORSKIEGO  POŁOWU  RYB.
      

17.   WYMIARY  OCHRONNE  DLA  RYB  POŁAWIANYCH  NA  ŁOWISKU:
·          OKOŃ   15  CM
·          KARP    30  CM
·          AMUR   40  CM
WYMIARY  POZOSTAŁYCH GATUNKÓW RYB  ZGODNIE  Z REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU RYB   OBOWIĄZUJĄCYCH   W  POLSKIM   ZWIĄZKU   WĘDKARSKIM.

18.   OPŁATY  JEDNODNIOWE  MOŻNA  WYKUPIĆ:
·          W  MACIERZYSTYM  KOLE  PZW
·          W  OKRĘGU  PZW  BYDGOSZCZ

19.   OSOBY  WĘDKUJĄCE  ZOBOWIĄZANE  SĄ  DO  ZACHOWANIA  SPOKOJU ORAZ  NIE  ZAŚMIECANIA       TERENU  ŁOWISKA.

20.   ZA  SZKODY  WYRZĄDZONE  W  UPRAWACH  NA  POLACH  GRANICZĄCYCH  Z  ŁOWISKIEM     ODPOWIEDZIALNOŚĆ   PONOSZĄ  INDYWIDUALNE   OSOBY,  KTÓRYM   SPOWODOWANIE SZKODY  UDOWODNIONO.

21.  NA  JEZIORZE  KUSOWO  ZABRANIA  SIĘ  ORGANIZOWANIA  ZAMKNIĘTYCH  KONKURSÓW LUB  INNYCH  IMPREZ  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  W  JAKIKOLWIEK  SPOSÓB  UTRUDNIAŁY BY SWOBODNY RÓWNOPRAWNY DOSTĘP DO ŁOWISKA DLA WSZYSTKICH  WĘDKUJĄCYCH.

22.   NIE  PRZESTRZEGANIE  NINIEJSZEGO  REGULAMINU  MOŻE  SPOWODOWAĆ  NAŁOŻENIA KAR  URZĘDOWYCH    JAK  RÓWNIEŻ  UTRATĘ  NABYT5EGO  ZEZWOLENIA  BEZ  PRAWA ZWROTU  PONIESIONYCH  OPŁAT.

23.  REGULAMIN  OBOWIĄZUJE  OD  DNIA 01.01.2007 ROKU  I  MOŻE  BYĆ  AKTUALIZOWANY  COROCZNIE  W  OPARCIU  O  OPINIE  WĘDKARZY.
1.   W  OPARCIU  O  UCHWAŁĘ  ZARZĄDU  OKRĘGU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU   WĘDKARSKIEGO BYDGOSZCZ  OD  DNIA  01.01.1998 ROKU  JEZIORO  KUSOWO  ZOSTAŁO  USTANOWIONE WODĄ SPECJALNĄ ZARZĄDZANĄ  PRZEZ  OKRĘG  PZW  BYDGOSZCZ.

2.     JEZIORO  UDOSTĘPNIONE  DO  WEDKOWANIA Z  LINII  BRZEGOWEJ  I  ŁODZI.

3.     NA  JEZIORZE  KUSOWO  DOPUSZCZA  SIĘ  POŁÓW  RYB  METODĄ  SPINNINGOWĄ(OD 01.05. DO 31.12) PO WNIESIENIU  SKŁADKI  NA  OCHRONĘ,  ZAGOSPODAROWANIE  ŁOWISKA  I  SKŁADKI  NA  SPINNING.

4.     WEDKOWANIE  Z  ŁODZI  MOŻLIWE  WYŁĄCZNIE  NA  ŁODZIACH  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  SĄ  NA  STAŁE  CUMOWANE  NA  JEZIORZE  KUSOWO.

5.     Z  UWAGI  NA  WIELKOŚĆ  ZBIORNIKA I STATUS  ŁOWISKA  OGRANICZA  SIĘ  ILOŚĆ  ŁODZI DO 40 SZT.

6.     WĘDKARZ  ZAINTERESOWANY  CUMOWANIEM  ŁODZI  NA  JEZIORZE  KUSOWO  MUSI UZYSKAĆ NA TO ZGODĘ PISEMNĄ ZOPZW I ZDAĆ REJESTR POŁOWÓW ZA ROK POPRZEDNI.

7.     USTALA  SIĘ  OKRES  WĘDKOWANIA  Z  ŁODZI  OD  1  MAJA  DO  30  LISTOPADA. OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU  TJ.  1  GODZINĘ  PRZED  WSCHODEM  SŁOŃCA I 1 GODZINĘ  PO  ZACHODZIE  SŁOŃCA.
                                                                                                              
8.    W  OKRESIE  OD  1  CZERWCA  DO  31  SIERPNIA  DOPUSZCZA  SIĘ  WĘDKOWANIE  W  PORZE      NOCNEJ,  TYLKO  Z  BRZEGU.  POZOSTAŁE  MIESIĄCE  ROKU  OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU.    WEDKOWANIE  Z  LINII  BRZEGOWEJ  ORAZ   ŁODZI  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  AMATORSKIEGO      POŁOWU  RYB.

9.     DOPUSZCZA   SIĘ   WĘDKOWANIE   Z   LODU   W   OKRESIE   JEGO   WYSTĘPOWANIA.

10.   WĘDKOWANIE  NA  KŁADKACH  I  POMOSTACH  WĘDKARSKICH  ODBYWA  SIĘ  WEDŁUG ZASAD  UJĘTYCH  W  REGULAMINIE  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  TO  ZNACZY PIERWSZEŃSTWO  WĘDKOWANIA  POSIADA  WĘDKARZ  KTÓRY  PIERWSZY  ZAJĄŁ STANOWISKO WĘDKARSKIE  /KŁADKĘ/.

11.   BUDOWA  NOWYCH  KŁADEK  WĘDKARSKICH  PRZEZ  ZAINTERESOWANYCH WĘDKARZY         MOŻLIWA  WYŁĄCZNIE  NA  PODSTAWIE  PISEMNEJ  ZGODY  ZO  PZW.

12.   UPRAWNIENIA  NABYTE  Z  TYTUŁU  ODZNACZEŃ  ZWIĄZKOWYCH   ORAZ  „POZWOLENIA”        OTRZYMANE  Z  TYTUŁU„ZA  ZASŁUGI  DLA  PZW” NIE  UPOWAŻNIAJĄ  DO  WĘDKOWANIA NA  JEZIORZE  KUSOWO.

13.   OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIWAKOWANIA ORAZ ROZPALANIA OGNISK W STREFIE  BRZEGOWEJ  JEZIORA.

14.   PARKOWANIE  POJAZDÓW  W  MIEJSCACH  WYZNACZONYCH  W  SPOSÓB, KTÓRY  NIE  BĘDZIE         UTRUDNIAŁ  SWOBODNEGO  RUCHU  POJAZDÓW  WOKÓŁ  JEZIORA.

15.   DOJAZD  DO  ŁOWISKA  WYŁĄCZNIE  UDOSTĘPNIONYMI  DROGAMI.

16.   NA  JEZIORZE  KUSOWO  OBOWIĄZUJĄ  OKRESY  OCHRONNE:
·          SZCZUPAK  OD  1  STYCZNIA  DO  30  KWIETNIA
·          SANDACZ  OD  1  STYCZNIA  DO  31  MAJA
·          OKRESY  OCHRONNE  DLA  POZOSTAŁYCH  GATUNKÓW  RYB  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM AMATORSKIEGO  POŁOWU  RYB.
      

17.   WYMIARY  OCHRONNE  DLA  RYB  POŁAWIANYCH  NA  ŁOWISKU:
·          OKOŃ   15  CM
·          KARP    30  CM
·          AMUR   40  CM
WYMIARY  POZOSTAŁYCH GATUNKÓW RYB  ZGODNIE  Z REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU RYB   OBOWIĄZUJĄCYCH   W  POLSKIM   ZWIĄZKU   WĘDKARSKIM.

18.   OPŁATY  JEDNODNIOWE  MOŻNA  WYKUPIĆ:
·          W  MACIERZYSTYM  KOLE  PZW
·          W  OKRĘGU  PZW  BYDGOSZCZ

19.   OSOBY  WĘDKUJĄCE  ZOBOWIĄZANE  SĄ  DO  ZACHOWANIA  SPOKOJU ORAZ  NIE  ZAŚMIECANIA       TERENU  ŁOWISKA.

20.   ZA  SZKODY  WYRZĄDZONE  W  UPRAWACH  NA  POLACH  GRANICZĄCYCH  Z  ŁOWISKIEM     ODPOWIEDZIALNOŚĆ   PONOSZĄ  INDYWIDUALNE   OSOBY,  KTÓRYM   SPOWODOWANIE SZKODY  UDOWODNIONO.

21.  NA  JEZIORZE  KUSOWO  ZABRANIA  SIĘ  ORGANIZOWANIA  ZAMKNIĘTYCH  KONKURSÓW LUB  INNYCH  IMPREZ  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  W  JAKIKOLWIEK  SPOSÓB  UTRUDNIAŁY BY SWOBODNY RÓWNOPRAWNY DOSTĘP DO ŁOWISKA DLA WSZYSTKICH  WĘDKUJĄCYCH.

22.   NIE  PRZESTRZEGANIE  NINIEJSZEGO  REGULAMINU  MOŻE  SPOWODOWAĆ  NAŁOŻENIA KAR  URZĘDOWYCH    JAK  RÓWNIEŻ  UTRATĘ  NABYT5EGO  ZEZWOLENIA  BEZ  PRAWA ZWROTU  PONIESIONYCH  OPŁAT.

23.  REGULAMIN  OBOWIĄZUJE  OD  DNIA 01.01.2007 ROKU  I  MOŻE  BYĆ  AKTUALIZOWANY  COROCZNIE  W  OPARCIU  O  OPINIE  WĘDKARZY.

1.   W  OPARCIU  O  UCHWAŁĘ  ZARZĄDU  OKRĘGU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU   WĘDKARSKIEGO BYDGOSZCZ  OD  DNIA  01.01.1998 ROKU  JEZIORO  KUSOWO  ZOSTAŁO  USTANOWIONE WODĄ SPECJALNĄ ZARZĄDZANĄ  PRZEZ  OKRĘG  PZW  BYDGOSZCZ.

2.     JEZIORO  UDOSTĘPNIONE  DO  WEDKOWANIA Z  LINII  BRZEGOWEJ  I  ŁODZI.

3.     NA  JEZIORZE  KUSOWO  DOPUSZCZA  SIĘ  POŁÓW  RYB  METODĄ  SPINNINGOWĄ(OD 01.05. DO 31.12) PO WNIESIENIU  SKŁADKI  NA  OCHRONĘ,  ZAGOSPODAROWANIE  ŁOWISKA  I  SKŁADKI  NA  SPINNING.

4.     WEDKOWANIE  Z  ŁODZI  MOŻLIWE  WYŁĄCZNIE  NA  ŁODZIACH  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  SĄ  NA  STAŁE  CUMOWANE  NA  JEZIORZE  KUSOWO.

5.     Z  UWAGI  NA  WIELKOŚĆ  ZBIORNIKA I STATUS  ŁOWISKA  OGRANICZA  SIĘ  ILOŚĆ  ŁODZI DO 40 SZT.

6.     WĘDKARZ  ZAINTERESOWANY  CUMOWANIEM  ŁODZI  NA  JEZIORZE  KUSOWO  MUSI UZYSKAĆ NA TO ZGODĘ PISEMNĄ ZOPZW I ZDAĆ REJESTR POŁOWÓW ZA ROK POPRZEDNI.

7.     USTALA  SIĘ  OKRES  WĘDKOWANIA  Z  ŁODZI  OD  1  MAJA  DO  30  LISTOPADA. OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU  TJ.  1  GODZINĘ  PRZED  WSCHODEM  SŁOŃCA I 1 GODZINĘ  PO  ZACHODZIE  SŁOŃCA.
                                                                                                              
8.    W  OKRESIE  OD  1  CZERWCA  DO  31  SIERPNIA  DOPUSZCZA  SIĘ  WĘDKOWANIE  W  PORZE      NOCNEJ,  TYLKO  Z  BRZEGU.  POZOSTAŁE  MIESIĄCE  ROKU  OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU.    WEDKOWANIE  Z  LINII  BRZEGOWEJ  ORAZ   ŁODZI  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  AMATORSKIEGO      POŁOWU  RYB.

9.     DOPUSZCZA   SIĘ   WĘDKOWANIE   Z   LODU   W   OKRESIE   JEGO   WYSTĘPOWANIA.

10.   WĘDKOWANIE  NA  KŁADKACH  I  POMOSTACH  WĘDKARSKICH  ODBYWA  SIĘ  WEDŁUG ZASAD  UJĘTYCH  W  REGULAMINIE  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  TO  ZNACZY PIERWSZEŃSTWO  WĘDKOWANIA  POSIADA  WĘDKARZ  KTÓRY  PIERWSZY  ZAJĄŁ STANOWISKO WĘDKARSKIE  /KŁADKĘ/.

11.   BUDOWA  NOWYCH  KŁADEK  WĘDKARSKICH  PRZEZ  ZAINTERESOWANYCH WĘDKARZY         MOŻLIWA  WYŁĄCZNIE  NA  PODSTAWIE  PISEMNEJ  ZGODY  ZO  PZW.

12.   UPRAWNIENIA  NABYTE  Z  TYTUŁU  ODZNACZEŃ  ZWIĄZKOWYCH   ORAZ  „POZWOLENIA”        OTRZYMANE  Z  TYTUŁU„ZA  ZASŁUGI  DLA  PZW” NIE  UPOWAŻNIAJĄ  DO  WĘDKOWANIA NA  JEZIORZE  KUSOWO.

13.   OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIWAKOWANIA ORAZ ROZPALANIA OGNISK W STREFIE  BRZEGOWEJ  JEZIORA.

14.   PARKOWANIE  POJAZDÓW  W  MIEJSCACH  WYZNACZONYCH  W  SPOSÓB, KTÓRY  NIE  BĘDZIE         UTRUDNIAŁ  SWOBODNEGO  RUCHU  POJAZDÓW  WOKÓŁ  JEZIORA.

15.   DOJAZD  DO  ŁOWISKA  WYŁĄCZNIE  UDOSTĘPNIONYMI  DROGAMI.

16.   NA  JEZIORZE  KUSOWO  OBOWIĄZUJĄ  OKRESY  OCHRONNE:
·          SZCZUPAK  OD  1  STYCZNIA  DO  30  KWIETNIA
·          SANDACZ  OD  1  STYCZNIA  DO  31  MAJA
·          OKRESY  OCHRONNE  DLA  POZOSTAŁYCH  GATUNKÓW  RYB  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM AMATORSKIEGO  POŁOWU  RYB.
      

17.   WYMIARY  OCHRONNE  DLA  RYB  POŁAWIANYCH  NA  ŁOWISKU:
·          OKOŃ   15  CM
·          KARP    30  CM
·          AMUR   40  CM
WYMIARY  POZOSTAŁYCH GATUNKÓW RYB  ZGODNIE  Z REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU RYB   OBOWIĄZUJĄCYCH   W  POLSKIM   ZWIĄZKU   WĘDKARSKIM.

18.   OPŁATY  JEDNODNIOWE  MOŻNA  WYKUPIĆ:
·          W  MACIERZYSTYM  KOLE  PZW
·          W  OKRĘGU  PZW  BYDGOSZCZ

19.   OSOBY  WĘDKUJĄCE  ZOBOWIĄZANE  SĄ  DO  ZACHOWANIA  SPOKOJU ORAZ  NIE  ZAŚMIECANIA       TERENU  ŁOWISKA.

20.   ZA  SZKODY  WYRZĄDZONE  W  UPRAWACH  NA  POLACH  GRANICZĄCYCH  Z  ŁOWISKIEM     ODPOWIEDZIALNOŚĆ   PONOSZĄ  INDYWIDUALNE   OSOBY,  KTÓRYM   SPOWODOWANIE SZKODY  UDOWODNIONO.

21.  NA  JEZIORZE  KUSOWO  ZABRANIA  SIĘ  ORGANIZOWANIA  ZAMKNIĘTYCH  KONKURSÓW LUB  INNYCH  IMPREZ  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  W  JAKIKOLWIEK  SPOSÓB  UTRUDNIAŁY BY SWOBODNY RÓWNOPRAWNY DOSTĘP DO ŁOWISKA DLA WSZYSTKICH  WĘDKUJĄCYCH.

22.   NIE  PRZESTRZEGANIE  NINIEJSZEGO  REGULAMINU  MOŻE  SPOWODOWAĆ  NAŁOŻENIA KAR  URZĘDOWYCH    JAK  RÓWNIEŻ  UTRATĘ  NABYT5EGO  ZEZWOLENIA  BEZ  PRAWA ZWROTU  PONIESIONYCH  OPŁAT.

23.  REGULAMIN  OBOWIĄZUJE  OD  DNIA 01.01.2007 ROKU  I  MOŻE  BYĆ  AKTUALIZOWANY  COROCZNIE  W  OPARCIU  O  OPINIE  WĘDKARZY.
1.   W  OPARCIU  O  UCHWAŁĘ  ZARZĄDU  OKRĘGU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU   WĘDKARSKIEGO BYDGOSZCZ  OD  DNIA  01.01.1998 ROKU  JEZIORO  KUSOWO  ZOSTAŁO  USTANOWIONE WODĄ SPECJALNĄ ZARZĄDZANĄ  PRZEZ  OKRĘG  PZW  BYDGOSZCZ.

2.     JEZIORO  UDOSTĘPNIONE  DO  WEDKOWANIA Z  LINII  BRZEGOWEJ  I  ŁODZI.

3.     NA  JEZIORZE  KUSOWO  DOPUSZCZA  SIĘ  POŁÓW  RYB  METODĄ  SPINNINGOWĄ(OD 01.05. DO 31.12) PO WNIESIENIU  SKŁADKI  NA  OCHRONĘ,  ZAGOSPODAROWANIE  ŁOWISKA  I  SKŁADKI  NA  SPINNING.

4.     WEDKOWANIE  Z  ŁODZI  MOŻLIWE  WYŁĄCZNIE  NA  ŁODZIACH  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  SĄ  NA  STAŁE  CUMOWANE  NA  JEZIORZE  KUSOWO.

5.     Z  UWAGI  NA  WIELKOŚĆ  ZBIORNIKA I STATUS  ŁOWISKA  OGRANICZA  SIĘ  ILOŚĆ  ŁODZI DO 40 SZT.

6.     WĘDKARZ  ZAINTERESOWANY  CUMOWANIEM  ŁODZI  NA  JEZIORZE  KUSOWO  MUSI UZYSKAĆ NA TO ZGODĘ PISEMNĄ ZOPZW I ZDAĆ REJESTR POŁOWÓW ZA ROK POPRZEDNI.

7.     USTALA  SIĘ  OKRES  WĘDKOWANIA  Z  ŁODZI  OD  1  MAJA  DO  30  LISTOPADA. OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU  TJ.  1  GODZINĘ  PRZED  WSCHODEM  SŁOŃCA I 1 GODZINĘ  PO  ZACHODZIE  SŁOŃCA.
                                                                                                              
8.    W  OKRESIE  OD  1  CZERWCA  DO  31  SIERPNIA  DOPUSZCZA  SIĘ  WĘDKOWANIE  W  PORZE      NOCNEJ,  TYLKO  Z  BRZEGU.  POZOSTAŁE  MIESIĄCE  ROKU  OD  ŚWITU  DO  ZMIERZCHU.    WEDKOWANIE  Z  LINII  BRZEGOWEJ  ORAZ   ŁODZI  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  AMATORSKIEGO      POŁOWU  RYB.

9.     DOPUSZCZA   SIĘ   WĘDKOWANIE   Z   LODU   W   OKRESIE   JEGO   WYSTĘPOWANIA.

10.   WĘDKOWANIE  NA  KŁADKACH  I  POMOSTACH  WĘDKARSKICH  ODBYWA  SIĘ  WEDŁUG ZASAD  UJĘTYCH  W  REGULAMINIE  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  TO  ZNACZY PIERWSZEŃSTWO  WĘDKOWANIA  POSIADA  WĘDKARZ  KTÓRY  PIERWSZY  ZAJĄŁ STANOWISKO WĘDKARSKIE  /KŁADKĘ/.

11.   BUDOWA  NOWYCH  KŁADEK  WĘDKARSKICH  PRZEZ  ZAINTERESOWANYCH WĘDKARZY         MOŻLIWA  WYŁĄCZNIE  NA  PODSTAWIE  PISEMNEJ  ZGODY  ZO  PZW.

12.   UPRAWNIENIA  NABYTE  Z  TYTUŁU  ODZNACZEŃ  ZWIĄZKOWYCH   ORAZ  „POZWOLENIA”        OTRZYMANE  Z  TYTUŁU„ZA  ZASŁUGI  DLA  PZW” NIE  UPOWAŻNIAJĄ  DO  WĘDKOWANIA NA  JEZIORZE  KUSOWO.

13.   OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIWAKOWANIA ORAZ ROZPALANIA OGNISK W STREFIE  BRZEGOWEJ  JEZIORA.

14.   PARKOWANIE  POJAZDÓW  W  MIEJSCACH  WYZNACZONYCH  W  SPOSÓB, KTÓRY  NIE  BĘDZIE         UTRUDNIAŁ  SWOBODNEGO  RUCHU  POJAZDÓW  WOKÓŁ  JEZIORA.

15.   DOJAZD  DO  ŁOWISKA  WYŁĄCZNIE  UDOSTĘPNIONYMI  DROGAMI.

16.   NA  JEZIORZE  KUSOWO  OBOWIĄZUJĄ  OKRESY  OCHRONNE:
·          SZCZUPAK  OD  1  STYCZNIA  DO  30  KWIETNIA
·          SANDACZ  OD  1  STYCZNIA  DO  31  MAJA
·          OKRESY  OCHRONNE  DLA  POZOSTAŁYCH  GATUNKÓW  RYB  ZGODNIE  Z  REGULAMINEM AMATORSKIEGO  POŁOWU  RYB.
      

17.   WYMIARY  OCHRONNE  DLA  RYB  POŁAWIANYCH  NA  ŁOWISKU:
·          OKOŃ   15  CM
·          KARP    30  CM
·          AMUR   40  CM
WYMIARY  POZOSTAŁYCH GATUNKÓW RYB  ZGODNIE  Z REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU RYB   OBOWIĄZUJĄCYCH   W  POLSKIM   ZWIĄZKU   WĘDKARSKIM.

18.   OPŁATY  JEDNODNIOWE  MOŻNA  WYKUPIĆ:
·          W  MACIERZYSTYM  KOLE  PZW
·          W  OKRĘGU  PZW  BYDGOSZCZ

19.   OSOBY  WĘDKUJĄCE  ZOBOWIĄZANE  SĄ  DO  ZACHOWANIA  SPOKOJU ORAZ  NIE  ZAŚMIECANIA       TERENU  ŁOWISKA.

20.   ZA  SZKODY  WYRZĄDZONE  W  UPRAWACH  NA  POLACH  GRANICZĄCYCH  Z  ŁOWISKIEM     ODPOWIEDZIALNOŚĆ   PONOSZĄ  INDYWIDUALNE   OSOBY,  KTÓRYM   SPOWODOWANIE SZKODY  UDOWODNIONO.

21.  NA  JEZIORZE  KUSOWO  ZABRANIA  SIĘ  ORGANIZOWANIA  ZAMKNIĘTYCH  KONKURSÓW LUB  INNYCH  IMPREZ  WĘDKARSKICH,  KTÓRE  W  JAKIKOLWIEK  SPOSÓB  UTRUDNIAŁY BY SWOBODNY RÓWNOPRAWNY DOSTĘP DO ŁOWISKA DLA WSZYSTKICH  WĘDKUJĄCYCH.

22.   NIE  PRZESTRZEGANIE  NINIEJSZEGO  REGULAMINU  MOŻE  SPOWODOWAĆ  NAŁOŻENIA KAR  URZĘDOWYCH    JAK  RÓWNIEŻ  UTRATĘ  NABYT5EGO  ZEZWOLENIA  BEZ  PRAWA ZWROTU  PONIESIONYCH  OPŁAT.

23.  REGULAMIN  OBOWIĄZUJE  OD  DNIA 01.01.2007 ROKU  I  MOŻE  BYĆ  AKTUALIZOWANY  COROCZNIE  W  OPARCIU  O  OPINIE  WĘDKARZY.

Poleć znajomemu