Koło PZW Nr 35 Koszalin
http://www.pzw.org.pl/1723

Aktualności

RZGW w Poznaniu - Przedsiebiorstwo Rybackie Szczecinek - PZW w Koszalinie

Oby takie znaki jak najszybciej usuwać

I N F O R M A C J A

 

 

W związku z otrzymaniem wielu pytań przesyłanych pocztą elektroniczną, jak też poprzez liczne telefony, chciałbym przedstawić dwa komunikaty Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu a w dalszej kolejności decyzje Dyrektora RZGW w Szczecinie, dotyczące tych akwenów wodnych, które od stycznia 2011 roku nie są wodami Polskiego Związku Wędkarskiego . Aktualnie na tych obwodach rybackich, jedynymi uprawnionymi do rybactwa są dyrektorzy w/wymienionych instytucji.

Taka sytuacja trwać będzie dopóki , dopóty w drodze konkursu ofert, nie zostanie powierzony dany obwód rybacki innemu uprawnionemu.

Takich jezior na terenie naszego koszalińskiego okręgu jest 75, stanowią one areał ponad 850 ha ( patrz wykaz jezior na stronie „Jurmena” i koła „Przylesie”). Dodatkowo wchodzi rzeka Drawa.

 W dniu 5 stycznia 2011 roku Dyrektor RZGW w Poznaniu pan Dariusz Krzyżański wydał komunikat w którym informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 roku na tych jeziorach będzie można dokonywać amatorskiego połowu ryb, nie wnosząc żadnych opłat za takowe zezwolenie. Jedynym wymogiem było posiadanie aktualnej karty wędkarskiej.

Taki status tych akwenów miał obowiązywać do chwili oddania w użytkowanie  danego obwodu rybackiego, wyłonionemu w drodze konkursu ofert, uprawnionemu podmiotowi( osoba prywatna, spółdzielnia, spółka itp.

TAKA SIELANKA NIE TRWAŁA DŁUGO, gdyż już 2 lutego, dyrektor RZGW w Poznaniu wydał drugi komunikat, odwołujący wcześniejszą decyzję. Nie chcąc niczego przeoczyć, zacytuję jego treść:

„Z uwagi na napływające informacje o nagminnym łamaniu przepisów prawa przy pozyskiwaniu ryb z wód obwodów rybackich, dla których dotychczas nie został wyłoniony uprawniony do rybactwa, w celu zapewnienia ochrony zasobów ryb przed biologiczna degradacja oraz mając na względzie ochronę zbliżającego się wiosennego tarła ryb (szczególnie drapieżnych) – z dniem 3 lutego 2011 roku odwołuję ustalenia zawarte w komunikacie z dnia 5 stycznia 2011 w.

W związku z powyższym informuje, że od dnia 3 lutego 2011 roku nie zezwalam na uprawianie amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich, na których dotychczas nie wyłoniono uprawnionego do rybactwa.

Szczególnie dotyczy to wód obwodu rybackiego:

1.    Jezioro Powidzkie, gmina Powidz i Ostrowite

2.    Jezioro Budzisławskie, gmina Kleczew i Orchowo

3.    Zbiornika wodnego Zalewy Nadarzyckie, gmina Borne Sulinowo

4.    Jeziora Trzesiecko, gmina Szczecinek i Borne Sulinowo

5.    Jezioro Konińskie, gmina Lwówek Wielkopolski

6.    Jezioro Kierskie Małe, gmina Rokietnica

7.    Jezioro Łowicz, gmina Mirosławiec

8.    Jezioro Mnisze, gmina Sieraków

9.    Jezioro Tylne, gmina Międzyrzecz

10.Jezioro Klasztorne Górne i Klasztorne Dolne ,gmina  

      Strzelce Krajeńskie – oraz wód pozostałych obwodów rybackich, które nie posiadaja uprawnionego do rybactwa, wymienionych na stronie internetowej www.rzgw.poznan.pl w dziale obwody rybackie.

Niniejsze stanowisko Dyrektora RZGW w Poznaniu obowiązuje do dnia oddania w użytkowanie wód danego obwodu w prawowite, pokonkursowe użytkowanie.

Informuje ponadto, że osoba dokonującą amatorskiego połowu ryb bez zezwolenia, popełnia czyn naruszający przepisy art. 27a ust.1 pkt. 2 lit. B, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, zagrożony kara grzywny lub nagany, wraz z nawiązką” – koniec cytatu. Powód cofnięcia zezwolenie mógł być tylko jeden, niewłaściwe, naganne zachowanie się wędkujących, którzy nie przestrzegali obowiązujących limitów wagowych czyli dziennych połowów ryb. Z informacji jakie można uzyskać na stronach internetowych Szczecinka, to było „mięsiarstwo” ( nie oskarżam, lecz tylko przytaczam niektóre wypowiedzi).

Dodatkowo dochodziło do połowów szczupaka na lodzie ( okres ochronny do maja ) a także czynienia tego za pomocą tzw. „klocków”. Może były i inne przyczyny i powody podjęcia takiej decyzji. Nie wszystko jest jasne. „Było i się zbyło” – tak  to określił szczecinecki internauta. W najgorszej sytuacji są wędkarze z rejonu Szczecinka i Bornego Sulinowa  Konkurs ofert na obwód jeziora  Trzesiecko, dotychczas nie został rozstrzygnięty. Mimo, że w pierwszym terminie PZW przetarg wygrał, lecz wskutek odwołania się Przedsiębiorstwa Rybackiego ze Szczecinka i przedstawieniu organowi odwoławczemu, wielu niejasnych zaniedbań w zarybieniach dokonywanych przez PZW ( patrz wypowiedź prezesa pana Krzysztofa Kraczka), przyszłość wód dla PZW, nie napawa optymizmem.

W ubiegłym roku PZW przegrało przetarg na jeziora w rejonie Szczecinka, w tym na jezioro Białe i kilkanaście niewielkich, lecz bardzo rybnych i pięknych, śródleśnych jezior ( patrz wykaz)

 

WYKAZ JEZIOR w

SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011

PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE SP. Z O.O. W SZCZECINKU

                                                                                                                        Lp.

Jezioro

1.

BIAŁE

2.

DĘBNO MAŁE

3.

GÓRNE

 

4.

b.n GLONOWE (GLINKOWE,SZCZĘSNY )

W zlewni rzeki Długa

5.

JAMEN

6.

JEZIORKI

7.

KNIEWO

8.

KOPLE ( SZMAŁC, CZERWONE )

9.

KOCIOŁEK

10.

KUKLICZE

11.

MARTWE

12.

POLNE

13.

PRZEŁĘG

14.

SMODOWO

15.

SPORE MAŁE

16.

b.n STĘPIEŃ (CZARNE) w zlewni rzeki Długa

17.

ŚNIADOWO

18.

TRZEBIECHOWO

19.

WIELATOWO

 

W stosunku do jakich innych obwodów i  jezior zakaz Dyrektora RZGW w Poznaniu ma zastosowanie, trudno w tej chwili ustalić. Na którymś z jesiennych posiedzeń zarządu okręgu prosiłem o zamieszczenie tych akwenów na stronie internetowej okręgu i przesłania takiego wykazu do wszystkich kół wędkarskich, lecz jak dotychczas tego się nie doczekałem. Przecież chodzi o dobro wędkarzy, by nie popadli w konflikt z prawem. Taki obowiązek na zarządzie spoczywał.

 

 

Oddajmy także głos drugiej stronie, czyli przedsiębiorstwu rybackiemu ze Szczecinka.

 

     Głos rybaków ze Szczecinka w sprawie jeziora Trzesiecko

 

Szanowni Wędkarze. 

Ze względu na liczne artykuły w lokalnych mediach, które wykorzystując fakty w sposób nierzetelny i jednostronny ukazywały Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. w Szczecinku w złym świetle, chcielibyśmy przedstawić aktualną sytuację dotyczącą konkursu ofert na użytkowanie wód obwodu j. Trzesiecko.                                                W czerwcu 2010r obok PZW Okręg Koszalin wzięliśmy udział w konkursie ofert na obwód rybacki j. Trzesiecko, który dzierżawiliśmy od 1995r. Na poszczególnych jeziorach tego obwodu, podobnie jak i na pozostałych wodach prowadziliśmy zarybienia zgodnie z operatem rybackim, dlatego wody te wędkarze uważają za największe i najbardziej rybne akweny w okolicy (art. Bitwa o jezioro Trzesiecko Głos Koszaliński z dnia 30.12.2010r.). Nadmienić przy tym należy, że od 2002 jezioro Trzesiecko udostępnione było wyłącznie dla wędkarzy. Przedsiębiorstwo prowadziło jedynie odłowy kontrolne i do 2005 roku zarybiało zgodnie z operatem rybackim. Od października 2005r prowadzona jest jego rekultywacja, którą finansuje UM w Szczecinku. Nie pomijamy faktu, iż wydatkowanie kilku milionów złotych na te zabiegi, jest niezmiernie ważne dla regionu. Przedsiębiorstwo nigdy nie było przeciwne prowadzeniu na jeziorze zabiegów rekultywacyjnych, imprez sportowych, turystycznych organizowanych przez UM w Szczecinku, czy stawianiu pomostów i platform widokowych Uważaliśmy, iż jezioro, które dzierżawimy jest ważnym elementem turystyki wodnej dla mieszkańców Szczecinka. Stoimy na niezmiennym stanowisku, że cele rekreacyjno-sportowe aglomeracji szczecineckiej oraz interes wędkarzy i Przedsiębiorstwa Rybackiego można bez problemów pogodzić. Jednak za prawidłową gospodarkę rybacką musi odpowiadać jeden podmiot. Nasz konkurent z konkursu ofert na obwód j. Trzesiecko (PZW Okręg Koszalin) w okresie od 2009r. do lipca 2010r. otrzymał 8 negatywnych ocen prowadzenia gospodarki rybackiej w różnych obwodach rybackich. Zarzucono Okręgowi PZW w Koszalinie m.in. brak zarybień i brak operatu rybackiego. Dwie z tych ocen zostały wystawione w dniach 12 października i 17 grudnia 2009 roku, co wskazuje, że zostały wystawione w okresie do 3 lat przed dniem konkursu. Oznacza to, że oferta tego podmiotu powinna zostać bezwzględnie usunięta z dalszych etapów konkursu ofert (oceny znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie i w siedzibie Przedsiębiorstwa do wglądu).
W wypadku niektórych obwodów Okręg PZW w Koszalinie nie czekał nawet na dostarczenie negatywnej oceny tylko, jak podaje p. Prezes koła Jesiotr M. Getka zrzekł się obwodu rybackiego (wypowiedz z Głosu Koszalińskiego z dnia 30.12.2010r.), jak sądzimy aby uniknąć konsekwencji związanych ze złym gospodarowaniem tymi wodami. Osiem negatywnych ocen, stanowi podstawę do twierdzenia, iż na kolejnych wydzierżawianych wodach podmiot ten nie będzie prowadził prawidłowej gospodarki, w szczególności, jeśli w operacie, wskazano wysokie, nierealne do realizacji nakłady na zarybianie (w przypadku obwodu jeziora Trzesiecko zadeklarowano około 227 000 zł rocznie). W związku z powyższym złożyliśmy terminowo protest do RZGW w Poznaniu. Nasze odwołanie, zastanawiająco szybko odrzucono. Dlaczego? Przecież podmiotowi, któremu udowodniono, że nie prowadził racjonalnej gospodarki rybackiej nie powinno się wydzierżawiać kolejnych obwodów rybackich. Dlatego też, skorzystaliśmy z prawa odwołania się do wyższej instancji (KZGW w Warszawie). Po długim okresie oczekiwania w dniu 17 grudnia 2010r. otrzymaliśmy odpowiedz o następującej treści:

         W wyniku ponownego rozpatrzenia ofert Komisja wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o. o. w Szczecinku. W związku z powyższym stwierdza się, że zwycięzcą konkursu ofert na rybackie użytkowanie wód obwodu rybackiego jeziora Trzesiecko na rzece Nizica nr 1 zostało Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o. o. w Szczecinku. RZGW Poznań, w uzasadnieniu podał liczne negatywne oceny gospodarki rybackiej prowadzonej  przez Okręg PZW w Koszalinie oraz uchybienia formalne,  które eliminują ten podmiot z dalszych konkursów ofert na rybackie użytkowanie wód. Pismem z dnia 5 stycznia 2011r Dyrektor RZGW Poznań zawiesił konkurs ofert  i wstrzymał podpisanie umowy. Niestety sprawa dzierżawy wód jeziora Trzesiecko zatacza coraz szersze kręgi, a Okręg PZW w Koszalinie szuka politycznego poparcia, na co wskazuje wypowiedź p. Mariusza Getki (PZW Jesiotr w Szczecinku) opublikowana w gazecie Temat z dnia 24.10.2010r, cytuję \"interweniowaliśmy w tej sprawie u posła Wiesława Suchowiejko, dotarliśmy też do ministerstwa środowiska\". Czy tak wygląda w naszym kraju rzetelna analiza ofert i wyłonienie zwycięzcy konkursu o rybackie użytkowanie wód obwodu rybackiego? Jaki będzie finał tej sprawy ? zobaczymy, mamy nadzieję jednak, iż naciski konkurentów nie będą brane pod uwagę, bo przecież żyjemy w praworządnym kraju, a Pan D. Krzyżański Dyrektor Poznańskiego RZGW postąpi zgodnie ze swoją wypowiedzią zamieszczoną w Głosie Koszalińskim z dnia:30.12.2010 roku: \"chciałem, aby to oni (PZW) podpisali umowę, ale są procedury wyższego rzędu, których nie mogę kwestionować.\" Mamy nadzieję, że wędkowanie na jeziorze Trzesiecko nie będzie tylko domenom wybrańców, jak zapewnia nas p. Mariusz Getka w artykule \"Wędkowanie na Trzesiecku tylko dla członków PZW?(Głos Koszaliński z dnia 05.07.2010)\", ponieważ oprócz 300 wędkarzy zrzeszonych w szczecineckim kole PZW, jest również ponad 1200 wędkarzy wędkujących na wodach Przedsiębiorstwa. Na jeziorach regionu szczecineckiego jest miejsce dla wszystkich wędkarzy. Im będzie większa rzesza osób uprawiających ten sport tym mniej będzie kłusowników i osób niszczących naturalne środowisko. Przedsiębiorstwo Rybackie jest otwarte na współpracę z władzami terenowymi jak i wędkarzami. Tylko współpraca poprzez pogodzenie dobrze pojętych interesów może zapewnić równowagę biologiczną i walory naturalnego środowiska. A na często pojawiające się pytanie w lokalnych mediach: czy Przedsiębiorstwo prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką? Odpowiedzią są dokumenty i pozytywne oceny pokontrolne wydane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie i RZGW w Poznaniu.

                                Prezes Zarządu – Krzysztof Kraczek