Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wyniki ochrony wód w 2015 roku.

W 2015 roku w Okręgu PZW w Ciechanowie na etacie strażnika ochrony wód było zatrudnionych pięciu strażników, którzy tworzyli dwa stałe patrole chroniące wody okręgu.

Okręg współpracował ściśle z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Posterunkiem Terenowym PSR w Ciechanowie, Posterunkiem Terenowym PSR w Pułtusku, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Posterunkiem Terenowym PSR w Nowym Mieście Lubawskim, Posterunkami Policji na terenie działania Okręgu oraz Społecznymi Strażami Rybackimi w Ciechanowie, Mławie, Radzanowie, Lidzbarku, Działdowie, Pułtusku, Płońsku oraz Nowym Mieście.

Prowadzenie wspólnych patroli zaowocowało poniżej przedstawionymi wynikami.

 

Informacja o działalności służb odpowiedzialnych za ochronę wód w ZO PZW w Ciechanowie w 2015 r.

 

Ilość strażników

Ilość przeprowadzonych akcji

Skontrolowano osób

Ilość zlikwidowanego sprzętu kłusowniczego (łącznie z policją i innymi służbami)

Etatowi strażnicy wód Okręgu

SSR

Ogółem

487

Sieci

szt.

Sznury

szt.


Wędki i inne

5

70

z Policją

47

3.659


62


15106

z PSR

290

samodzielnie

150

 

Podkreślić należy, że dzięki przekazywanym przez straż rybacką oraz wędkarzy informacjom dotyczącym zanieczyszczeń wód, Okręg kilkakrotnie wnosił do sosownych organów o nałożenie kar na osoby fizyczne i prawne, które dopuszczały się zanieczyszczania rzek oraz jezior będących we władaniu Okręgu. 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz ?
muchową
spinningową
spławikową
gruntową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin