Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
http://www.pzw.org.pl/18

Aktualności

Wyrok w sprawie kłusowników Mariusza K. i Adama G. zatrzymanych na jeziorze Lidzbarskim

Aktualności | 2013-03-21 | Publikujący: Okręg PZW w Ciechanowie

 

Sąd Rejonowy w Działdowie wydał wyrok w sprawie zatrzymanych przez okręgową straż rybacką dwóch kłusowników, którzy na jeziorze Lidzbarskim dokonywali nielegalnego połowu ryb przy pomocy sieci rybackiej w wyniku czego spowodowali straty na szkodę Okręgu PZW w Ciechanowie.

Sąd orzekł wobec obydwu oskarżonych, Mariusza K. i Adama G. karę po 1.200 zł grzywny, oraz obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 2.470 zł na rzecz Okręgu PZW w Ciechanowie.

Podanie wyroków do publicznej wiadomości na koszt oskarżonych poprzez ogłoszenie w Gazecie Działdowskiej. Przepadek na rzecz skarbu państwa dowodów rzeczowych: jednej sieci, świdra do lodu, 2 plecaków oraz pierzchni.

Kłusownikom zatrzymano na okres nie krótszy niż rok Karty Wędkarskie do czasu złożenia ponownego egzaminu.

Zasądzono również, ½ kosztów sądowych.