Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykaz wód i łowisk - przepisy

Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Częstochowa

1. Wymiary ochronne:
- amur - do 40 cm (nie dotyczy rzek)
- pstrąg potokowy - do 35 cm,

2. Limity dobowe połowu:
- karp, amur - 2 szt łącznie,
- pstrąg potokowy, lipień - 2 szt łącznie.
- sum - 2 szt

3. Inne
- całkowity zakaz połowów ryb na rzece Sękawicy
- zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia,
- na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning
- całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych"
- Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem).  

 

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowskiego oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują  

WODY NIZINNE:

C 01 rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 02 zb. Zielona (Górny i Dolny) - 51,8 ha gm. Kalety
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05.
- zakaz wędkowania z wysp - zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym
(uch. Rady Miasta Kalety nr. 39/V/2015  DU Woj. Śl z dn.18.03.15)
C 03 zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05.
C 04 kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
C 05 zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika
C 10 rz. Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 11 zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj
- dobowy limit połowu bolenia - 4 szt.
- okoń - wymiar ochronny do 18 cm
- w okresie od 01.01 do 31.05. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. Zakaz obowiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko.
- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych 
- strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 do 31.05
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 20 rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich
- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w górę i w dół w okresie od 15.03 do 30.06,
C 21 zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki
- zakaz wędkowania z wyspy
C 22 zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 23 zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia
- zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 01.01 do 31.05. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka", które znajduje się na lewym brzegu zbiornika
C 24 zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 25 zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 26 zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów
- zakaz wędkowania od zmierzczu do świtu
- dozwolone metody wędkowania: spinning i sztuczna mucha
C 27 zb.  w Zakrzówku Szlacheckim - 8.0 ha,
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w strefie ochronnej (tarlisko przy wlocie Strugi) oznaczonej tablicami
C 28 zb. Lelity (Kontowskie) - 1,5 ha gm. Popów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 30 rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 31 zb. Hadra (Górny i Dolny) - 15,0 ha gm. Herby
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
C 32 zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
C 33 zb. Borki - 6,45 ha gm. Olesno
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
C 34 zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
- zakaz wędkowania z wyspy
C 35 zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,  
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01. do 31.05.
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania między wpływem rz. Biała Oksza, a wpływem „Leśnego Strumienia" w okresie całego roku.
- zakaz wędkowania z wyspy
C 36 zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno
- zakaz używania silników spalinowych
- zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik górny)
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi (zbiornik górny i dolny)  
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. (zbiornik dolny)
- w okresie od 01.01 do 31.05. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających (zbiornik dolny)
C 37 zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
C 40 rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich
C 41 zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce
- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz używania silników spalinowych
C 42 zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce
- zakaz używania silników spalinowych
C 43          zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy
C 50 Glinianka Pacyfik - 8 ha Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 51 Glinianki Bałtyk - Adriatyk - 8 ha Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 52 Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 53 Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki
- karp - górny wymiar ochronny od 60 cm
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 54  Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 55 Michalina - 4,0 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 56 Stawy Myszków (1-2) - 3,0 ha , Myszków
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 57 Stawy Strzelce Wielkie  D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz wędkowania z wyspy
C 58 Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 59 Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 30.04.
C 60 Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 61 zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi -zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12.
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05.
C 62 zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny" i „ciepły" dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa
C 63 zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol
- karp - górny wymiar ochronny od 60 cm
- zakaz wędkowania na terenie wyznaczonego kąpieliska 
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05
C 64 Stawy Sabinów - Częstochowa
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi
C 65 Staw Strzelce Wielkie C - 3,4 ha - „NO-KILL" (złów i wypuść) Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.pzw.prg.pl/19) i nad zbiornikiem.
C 66 Pietrzyków II 2.0 ha Regulamin z zasadami wędkowania na stronie (www.pzw.prg.pl/19) i nad zbiornikiem.

 WODY GÓRSKIE
KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA  

C100 1. rz. Mała Panew od mostu w m. Brusiek do ujścia rz. Stoła
2. Leśnica od m. Piłka do ujścia do rz. Mała Panew
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
- całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych i lipieni
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru 
C101 rz. Warta od źródeł do mostu drogowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01.  W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C101 rz. Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01.  W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C101 rz. Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
C200 rz. Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu w m. Słowik
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12. (nie dotyczy odcinka „ NO-KILL")
- odcinek  „NO-KILL" (złów i wypuść) od mostu w m. Poraj przy ul. Nadrzecznej ( przy Bacutilu) do mostu w m. Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C200 rz. Kamieniczanka na całej długości z dopływami
- Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia.
- obowiązuje stosowanie haków pozbawionych zadzioru.
C201 rz. Wiercica od mostu drogowego w m. Janów do mostu drogowego w m. Knieja wraz z dopływami
- obowiązuje zakaz spinningowania od 01.09. do 31.12.
C300 rz. Kocinka od mostu w m. Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
- pstrąg potokowy - górny wymiar ochronny od 50 cm
C400 1. rz. Pilica od źródeł do młyna w m. Czarny Las
2. rz. Pilica od ujścia rz. Krztyni do mostu drogowego w m. Przyłęk
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C401 rz. Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami
- obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania
C402 rz. Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami obowiązuje okres ochronny pstrąga potokowego od 01.09. do 31.01. W tym czasie obowiązuje również zakaz spinningowania

Pozostałe przepisy według Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Ile dni w roku wędkujesz na wodach Okręgu PZW Częstochowa ?
do 10 dni
od 11 do 20
od 21 do 30
od 31 do 40
od 41 do 50
powyżej 50 dni
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin