Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki 2013 rok

Składki | 2013-01-08 | Publikujący: Koło PZW Nr. 64 - Sianów

Najnowsza Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie

UCHWAŁA  NR 12/ZO/2012

 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.

działając na podstawie § 46 pkt. 8  Statutu PZW

 

Postanowił :

 

I.      Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2013 roku:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

1.       Wody nizinne:  

·         składka podstawowa                                  -  136,00 zł

·         składka ulgowa 50 %                                 -    68,00 zł

·         składka ulgowa 75 %                                 -    34,00 zł

·         składka członka uczestnika                        -    33,00 zł

·         składka całoroczna na 1 jezioro                  -  100,00 zł

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika.

2.       Wody górskie :

·         składka podstawowa                                   - 164,00 zł

·         składka ulgowa 50 %                                  -   82,00 zł

·         składka ulgowa 75 %                                  -   42,00 zł

·         składka członka uczestnika                         -   39,00 zł

3.       Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                        -   15,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   20,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   31,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            -   40,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  -   50,00 zł      

·         za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)                  -   75,00 zł

4.       Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:

·         za 1 dzień                                        -   32,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   41,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   62,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            -   80,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 110,00 zł      

5.       Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                        -   30,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   45,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   60,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            -   70,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 100,00 zł

·         za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)                  - 150,00 zł

6.       Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:

·         za 1 dzień                                        -   52,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   72,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   90,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            - 120,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 200,00 zł      

7.       Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :

·         wody nizinne                                               - 250,00 zł

·         wody górskie                                               - 300,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2013 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.)

 

II.      Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :

·         do 18 lat                                                      -  bezpłatnie

·         powyżej 18 lat                                            - 40,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty egzaminacyjnej.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

1)         100 % ulgi

-         Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

2)         75 % ulgi 

-         członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami,

-         członek  uczestnik do 16 lat

3)         50 % ulgi 

-         emeryci i renciści, osoby pobierające zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne (jeżeli dochód nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, które w 2012 roku wynosi 1500 zł brutto a w 2013 roku będzie wynosiło 1600 zł brutto.

-         bezrobotni na zasiłkach  lub bez prawa do zasiłku – po okazaniu aktualnego zaświadczenia RUP (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu)

-         młodzież ucząca się, studenci do lat 24 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

-         odznaczeniu złotą odznaką PZW

-         odznaczeni srebrną odznaką PZW

-         emeryci, renciści – mężczyźni – po ukończeniu  65 roku życia.

-         emeryci, renciści – kobiety - po ukończeniu 60 roku życia.

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi.

4)         bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

-         młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2013 r.

-         współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunek posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2013 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach.     

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.