Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki 2013 rok

Składki | 2013-01-08 | Publikujący: Koło PZW Nr. 64 - Sianów

Najnowsza Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie

UCHWAŁA  NR 12/ZO/2012

 

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie na posiedzeniu w dniu 22.10.2012 r.

działając na podstawie § 46 pkt. 8  Statutu PZW

 

Postanowił :

 

I.      Ustalić wysokości składki członkowskiej okręgowej w 2013 roku:

Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

1.       Wody nizinne:  

·         składka podstawowa                                  -  136,00 zł

·         składka ulgowa 50 %                                 -    68,00 zł

·         składka ulgowa 75 %                                 -    34,00 zł

·         składka członka uczestnika                        -    33,00 zł

·         składka całoroczna na 1 jezioro                  -  100,00 zł

(Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika.

2.       Wody górskie :

·         składka podstawowa                                   - 164,00 zł

·         składka ulgowa 50 %                                  -   82,00 zł

·         składka ulgowa 75 %                                  -   42,00 zł

·         składka członka uczestnika                         -   39,00 zł

3.       Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                        -   15,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   20,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   31,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            -   40,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  -   50,00 zł      

·         za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)                  -   75,00 zł

4.       Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:

·         za 1 dzień                                        -   32,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   41,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   62,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            -   80,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 110,00 zł      

5.       Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:

·         za 1 dzień                                        -   30,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   45,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   60,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            -   70,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 100,00 zł

·         za 1 miesiąc (30 kolejnych dni)                  - 150,00 zł

6.       Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:

·         za 1 dzień                                        -   52,00 zł                 

·         za 2 dni (kolejne)                            -   72,00 zł      

·         za 3 dni (kolejne)                            -   90,00 zł      

·         za 7 dni (kolejne)                            - 120,00 zł      

·         za 14 dni (kolejnych)                                  - 200,00 zł      

7.       Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :

·         wody nizinne                                               - 250,00 zł

·         wody górskie                                               - 300,00 zł

(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2013 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.)

 

II.      Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :

·         do 18 lat                                                      -  bezpłatnie

·         powyżej 18 lat                                            - 40,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty egzaminacyjnej.

 

III.      Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach okręgowych:

1)         100 % ulgi

-         Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

2)         75 % ulgi 

-         członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami,

-         członek  uczestnik do 16 lat

3)         50 % ulgi 

-         emeryci i renciści, osoby pobierające zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne (jeżeli dochód nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, które w 2012 roku wynosi 1500 zł brutto a w 2013 roku będzie wynosiło 1600 zł brutto.

-         bezrobotni na zasiłkach  lub bez prawa do zasiłku – po okazaniu aktualnego zaświadczenia RUP (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu)

-         młodzież ucząca się, studenci do lat 24 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

-         odznaczeniu złotą odznaką PZW

-         odznaczeni srebrną odznaką PZW

-         emeryci, renciści – mężczyźni – po ukończeniu  65 roku życia.

-         emeryci, renciści – kobiety - po ukończeniu 60 roku życia.

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi.

4)         bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:

-         młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2013 r.

-         współmałżonek członka PZW wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu  - warunek posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2013 r. Współmałżonek musi posiadać KARTĘ WĘDKARSKĄ.

Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach.     

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Na jakich łowiskach najbardziej lubisz łowić ryby?
rzeka
jezioro
morze
inne
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin