Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Ochrona wód.

Ochrona wód i wspieranie populacji ryb łososiowatych.
   

Gro członków klubu uczestniczy czynnie w ochronie wód jako społeczni strażnicy. Majątek klubu w postaci środków pływających, napędowych i transportowych, corocznie jest do dyspozycji SSR w okresach ciągu tarłowego na rzece Parsęcie.
    Prezes klubu corocznie organizuje spotkania z władzami miasta, gminy, powiatu, Policją, Strażą Graniczną mających na celu koordynację działań przeciw kłusowniczych. A efekt tych działań to oddelegowania Policjantów i Żołnierzy Straży Granicznej tylko do działań ochrony ciągu łososiowatych. Na organizowanych przez klub zawodach zbieramy środki finansowe przekazywane społecznej straży. Uczestniczymy w działaniach zarybieniowych naszych wód, i innych formach wspierania populacji łososiowatych. Staramy się aby nasza działalność prowadziła do pozyskania sponsorów na rzecz ochrony przyrody dorzecza Parsęty i propagowania regionu dla turystyki wędkarskiej.