Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

14 WRZEŚNIA 2014r. - ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Aktualności | 2014-08-16 | Publikujący: Koło PZW Dobrzeń Wielki

Uchwała nr 80/Prezydium/2014

Prezydium Zarządu Okręgu PZW
z siedzibą w Opolu


z dnia 11/08/2014

 

 

w sprawie zobowiązania

Zarządu Koła PZW w Dobrzeniu Wielkim

do zwołania

Nadzwyczajnego

walnego zgromadzenia członków

Koła PZW

w Dobrzeniu Wielkim

 

 

§1

 

Działając w trybie postanowień §53 ust. 6 pkt 1 Statutu PZW - wobec zdekompletowania składu Zarządu Koła PZW w Dobrzeniu Wielkim i niemożności jego uzupełnienia w trybie §20 ust.1 Statutu PZW a także wobec rezygnacji Prezesa Zarządu Koła PZW w Dobrzeniu Wielkim - Prezydium Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu zobowiązuje Zarząd Koła PZW w Dobrzeniu Wielkim do zwołania Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Koła PZW w Dobrzeniu Wielkim - poświęconego wyborowi Prezesa Zarządu Koła PZW i wyborom uzupełniającym do Zarządu Koła PZW w Dobrzeniu Wielkim - na dzień 14 września 2014 r. w siedzibie Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim o godz. 15.00 /I termin/ i godz. 15.30 / II termin/.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu PZW.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW.

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie - przy 8 głosach „za".

 

 

 

Sekretarz ZO PZW                     Wiceprezes ZO PZW                               Prezes ZO PZW

 

 

   Jerzy Kozłowski                                        Wiesław Miś                                         Marian Magdziarz

Poleć znajomemu