Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki 2018

 TABELA
Składek wędkarskich na rok 2018 Okręgu PZW w Kaliszu – uchwała Zarządu Okręgu z dnia 24.10.2017
RODZAJ ŚWIADCZENIA 2018
SKŁADKA CZŁONKOWSKA

a/ podstawowa 86,-

b/ składka ulgowa 50% 43,-

członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW

młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)

mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

c/ składka ulgowa 75% 22,-

członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami

członkowie uczestnicy do lat 16
SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA (wszystkie wody, wszystkie metody)

a/ podstawowa 124,-

b/ składka ulgowa 74,-

członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW

młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)

członkowie którzy ukończyli 70 lat

członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW 62,-

c/ uczestnik 23,-
Członkowie PZW powyżej 75 lat są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na podstawie wpisu do legitymacji dokonanego przez Skarbnika Koła.
WPISOWE

a/ członka zwyczajnego PZW 25,-

b/ członka uczestnika PZW 12,-
LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA 5,-

- członka uczestnika zwalnia się z opłaty za legitymację
OPŁATA EGZAMINACYJNA

a/ członka zwyczajnego 20,-

b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 zwolniona z opłaty)
Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymację członkowską przez Biuro Z.O. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
Składka okresowa dla członka PZW (który ma wykupioną składkę członkowską) za 1 dzień 25 zł, 2 dni 40 zł 3 dni 50 zł, 7 dni 70 zł
Opłata okresowa dla niezrzeszonych i cudzoziemców 1 dzień 40 zł, 3 dni 65 zł, 7 dni 100 zł, roczna 370 zł
Opłata okresowa upoważnia do wędkowania tylko na wodach Okręgu, na którym została wykupiona!!
U W A G A !!
Opłaty okresowe należy wpłacać na konto Okręg PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie WLKP
WBK Ostrów Wlkp. nr konta: 34 1090 1160 0000 0000 1600 9528 lub przez Internet za pomocą aplikacji e-zezowlenia dostępnej na stronie http://e-zezwolenia.przewodnikwedkarski.com