Okręg PZW Kalisz
http://www.pzw.org.pl/24

Aktualności

Zebranie Plenarne Z.O PZW w Kaliszu 13.02.2018

Aktualności | 2018-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Kaliszu

W dniu 13.02.2018 odbyło się zebraie Plenarne Zarządu Okręgu z udziałem przewodniczących komisji okręgowych: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, Okręgowej Komisji Ochrony Wód, Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Po przyjęciu protokół z poprzedniego zebrania i zapoznaniu z pracą Prezydium oraz realizacją wniosków i uchwał z porzedniego zebrania przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki badania bilansu, komisja nie wnosi uwag. Zebrani podjęli uchwałę zatwierdzającą bilans. Następnie podjęto uchwałę zatwierdzającą preliminarz na rok 2018. Główna Księgowa przedstawiła informację o składkach członkowskich. Podjęto uchwałę zatwierdzającą plan pracy:

 • Okręgowej Komisji Ochrony Wód,
 • Okręgowego Kapitanatu Sportowego,
 • kalendarz imprez.

Na wniosek Koła PZW Doruchów podjęto uchwałę wprowadzającą zakaz zabierania leszcza (no kill) ze zbiornika żwirownia Tokarzew do 31.12.2018. Na wniosek koła PZW Opatówek podjęto uchwałę wporwadzającą regulamin dotyczący stanowisk, z których można wędkować, zobowiązując koło do umieszczenia regulaminu przy zbiorniku. Zebrani na wniosek Koła PZW Jarcocin Miasto podjęli uchwałę zatwierdzjącą kandydata na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej powiatu Jarocin i na członka Okręgowej Komisji Ochrony Wód. Podjęto uchwałę dotyczącą zasada i warunków połowu ryb na wodach PZW Kalisz - uchwała w załączeniu.    

 

Uchwała nr 23 z dnia 13.02.2018 anuluje uchwałę Zarządu Okręgu PZW w Kaliszu nr 99/2016 z dnia26.04.2016, oraz uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 29.11.2017 roku w sprawie zasad i warunków połowu ryb obowiązująca na wodach Z.O PZW w Kaliszu.
UCHWAŁA ZARZĄDU OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KALISZU Z DNIA 13.02.2018

Zasady i warunki połowu ryb obowiązujące na wodach PZW Z.O Kalisz:

 1. Wymiar ochronny ryb: - amur do 40 cm w limicie karpia (3 szt.) - dotyczy tylko wód poza obwodami rybackimi, - karp do 35 cm - wszystkie zbiorniki i rzeki, - karp powyżej 60 cm zakaz zabierania (no kill), - lin do 30 cm, - lin zb. Kobyla Góra do 35 cm - zgodnie z operatem rybackim. - zakaz zabierania karasia pospolitego (tzw. złoty karaś) oraz używania go jako żywej i martwej rybki.
 2. Obowiązuje zakaz wędkowania ze sprzętu pływającego na wszystkich wodach o powierzchni do 10ha lustra wody oraz na zb. Piaski Szczygliczka oraz na innych wodach, na których taki zakaz jest zapisany na umowie dzierżawy.
 3. Na wszystkich wodach obowiązuje zakaz połowu metodą na żywca, martwą rybkę lub jej część (filet) od dnia 1.01 do 30.04 włącznie - dotyczy wędkowania z brzegu.
 4. Obowiązuje zakaz spinningowania oraz zakaz połowu metodą na żywca, martwą rybkę lub jej część (filet) ze sprzętu pływającego od dnia 01.01 do 31.05.
 5. Obowiązuje zakaz wędkowania z terenu oznakowanych kąpielisk na wszystkich zbiornikach w okresie od dnia 01.06 do 30.09.
 6. Obowiązuje zakaz stosowania markerów na zbiornikach do 10ha lustra wody, na pozostałych wodach zezwolone używanie tylko markerów oryginalnych tzn. takie, które ze względu na wartość będą zabierane ze sobą (nie butelki typu PET, styropian itp.).
 7. Na zbiornikach do 10ha lustra wody obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt sprzętem pływającym oraz sprzętem innego typu tj.: modele R.C, „pływadełka", dętki itp.
 8. Na odcinku rzeki Lutynia od miejscowości Słupia do mostu drogowego w miejscowości Wilkowyja (droga Jarocin - Żerków) obowiązuje zakaz zabierania ryb (no kill).
 9. Na wszystkich wodach obowiązuje rejestr połowu ryb.
 10. Regulamin obowiazuje od dnia 13.02.2018.

 

  PZW KALISZ 

Załączniki