Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Kronika Koła

 


kopia_kronika2.gif
kron_267x200.gif

 

 kronika_k.gif         

 

Na wstępie chcę zaznaczyć, że pisanie kroniki rozpoczęto po zebraniu materiałów i dokumentów w dniu  4 marca 1971 r. Pisanie kroniki rozpoczęto w  I tomie księgi, którą z inicjatywy Kol, Andrzeja Krassowskiego w czynie społecznym wykonała Spółdzielnia Inwalidów „Nowe Życie” w Radomiu.

 

Twórcami i założycielami Kroniki byli:

 

Z-ca Prezesa ds. Propagandy i K.O.     -     Marian  Rozdolski                         an120.gif

Przew. Komisji Propagandy                 -     Zbigniew  Romanowski

Kronikarz                                          -     Jerzy  Grzyb

Kronikarz  Prasowy                            -     Maciej  Zając

Kronikarz  Fotoreporter                      -     Ryszard  Prokop

Kronikarz                                          -     Mieczysław  Kosior

 

 

Tak się zaczęło ...

Początki zorganizowanego wędkowania w Radomiu sięgają roku 1929 . Wówczas to pracownicy byłej fabryki broni, a obecnie zlikwidowanych w części Zakładów Metalowych im. Generała Waltera, zawiązali Koło Sportowo – Rybackie. Liczyło ono początkowo 24 członków w większości pracowników fabryki . Miało siedzibę w przyfabrycznym domu kulturalno – oświatowym, zwanym kasynem. Tam odbywały się zebrania Koła, a także imprezy rozrywkowe popularyzujące wędkarstwo. Pierwszym Prezesem Koła był Stanisław Warda, zastępcą - Antoni Olejarski, sekretarzem - Jan Grudziela, gospodarzem - Stefan Ordyński . W latach 1932 – 33 liczyło już około 90 członków. Pierwszą dzierżawioną wodą Koła był bardzo rybny odcinek rz. Modrzejowiczki. W 1933r przybył odcinek rz. Radomki z Zameczkiem koło Przytyka. W zameczku Koło zbudowało obiekt  zwany „Schronem” i była to baza wypadowa . Było to miejsce noclegowe i przechowalnia sprzętu. Następnym nabytkiem Koła był odcinek rz. Radomki od mostu w Białobrzegach z biegiem rzeki na długości około 20 km ( tzw. obwód VII ).

 

W wędkarskiej rodzinie ...

kronika4_267x200.gifPrzedwojenne Koło nie przyjmowało do swoich szeregów kandydatów przypadkowych. Wstąpić do Koła mógł mężczyzna, który odbył służbę wojskową, nie karany, cieszący się dobrą opinią i mający poręczenie dwóch zrzeszonych wędkarzy. Koło początkowo nie podlegało wyższej Władzy związkowej, było zarejestrowane przez terenową Władzę administracyjną ( Starostwo ). W 1937 r stało się członkiem Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy u. Kopernika 30. Do interesujących ciekawostek z tego okresu, charakteryzujących działalność  Radomskiego Koła Sportowo – Rybackiego należy zaliczyć gablotę eksponowaną w siedzibie Koła . Zrobił ją grawer z Fabryki Broni  - Władysław  Tryczyński. Gablota stanowiła atrakcyjną wizytówkę Koła. W latach 90 – ch gablota wywieszona była na budynku ówczesnych Delikatesów przy ul. Żeromskiego .  Obecnie z uwagi na brak miejsca została zdjęta.

 

Nie czas łowić ...

kronika5_267x200.gifBujny rozwój Radomskiego Koła Wędkarskiego przerwany został przez wybuch II wojny światowej. Część kolegów poszła na front niektórzy podjęli walkę w oddziałach partyzanckich lub podziemiu działającym na terenie miasta. Nie wszyscy doczekali wolności. Niektórzy wędkarze , mający ku temu sposobność nie całkiem jednak zerwali z " nałogiem" nawet w tym mrocznym okresie , Ich grono było jednak nieliczne , a uprawnienie wędkarstwa uzależnione było od zgody władz okupacyjnych / wydawano tzw. " Angelkarty"/. Dopiero z chwilą odzyskania wolności środowisko wędkarzy radomskich zaczęło się odradzać i bardzo szybko powiększać. 

Należy nadmienić, ze w  2009 r  nasze Koło  obchodziło  80 - lecie  istnienia.

 

Odsyłam wszystkich wędkarzy zainteresowanych  dziejami Koła PZW nr 25 Radom – Miasto  do szczegółowego wglądu w księgi kroniki, do siedziby Koła.

 

 Poniżej przedstawiono działalność Koła  w latach 1974 - 1976 

 

 

ROK - 1976  -  ZARYBIANIE  ZALEWU  NA  BORKACH  -  WYBÓR  ZARZĄDU

kronika2_267x200.gifStan liczebny członków Koła na dzień 31.12.1976 r wynosił 3297 osób. W skład Koła wchodziło 18 sekcji przy zakładach pracy w tym jedna sekcja wiejska w osadzie Przytyk. Było 3 sekcje przy RZPS "Radoskór" i przy Zakładach Garbarskich . Z sekcji tych zorganizowano kolejne Koło przy Zakładach  "Radoskór".

Od 01.01.1976 r powstał Okręg Radom urzędujący wspólnie w dotychczasowym lokalu Koła przy ul. Zacisze 5 c . W miesiącu pażdzierniku Zarząd Koła otrzymał pismo ze stacji san - epid. , że w wyniku badania czystości wody na zalewie Borki istnieją warunki do zarybiania. W związku z tym Zarząd podjął decyzję zarybiania i w dniu 14.10.1976 r wpuszczono do zalewu 200 kg karpia kroczka o wartości 12000 zł. W dniu 30.10.76 wpuszczono 40 kg szczupaka o wartości 2400 zł, a w dniu 03.12. 76r  wpuszczono 60 kg karasia o wartości 3600 zł, lina kroczka 40 kg  -  2100 zł oraz 300 kg płoci tarlaka za 9600 zł.  Ogólnie wpuszczono 640 kg narybku o wartości  29700 zł. Majątek Koła na dzień 30.12.1976 r oszacowano na sumę 105408 zł.

 

Kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze, pierwsze w nowym Okręgu odbyło sie w dn. 06.02.1977 r na którym wybrano skład Zarządu na następne 4 lata kadencji:

Prezes Koła       -    kol. Jaroszyński Franciszek

z-ca prezesa     -    kol. Matyga Kazimierz

z-ca prezesa     -   kol. Prokop Ryszard

sekretarz          -   kol. Struniewicz  Janusz

skarbnik            -   kol. Tam Edmund

kom. straży       -   kol. Słowiński Paweł

członkowie Zarządu  - kol. Struniewicz Stefan, Bogucki Jerzy, Mularski Krzysztof, Nowak Marian, Tam Wiesław, Wiśniewski Tadeusz.

 Komisja Rewizyjna : 

przewodniczący   -  kol. Gregorczyk Tadeusz

członkowie           -  kol. Tam Włodzimierz, Zieliński Stefan, Szary Jan, Barański Bogusław.

Sąd Organizacyjny: 

przewodniczący  -  kol. Grzyb Jerzy

członkowie    -  kol.  Matyga Andrzej, Janiewski Zbigniew, Panek Piotr , .........    .............

 

ROK - 1974

kronika3_267x200.gifWażne wydarzenia: Skład Zarządu Koła jak w 1973 r.

W dniu 30.04.1974 r wpuszczono do rz. Radomka  k/Przytyka 4 kg narybku węgorza i 30 kg karasia.W dniu 12.05.74 odbyły się zawody młodzieżowe w miejscowości Brzeżce  k/Białobrzeg .Zawody o mistrzostwo Koła odbyły się w dniu 19.05.74 r w miejscowości Borowiec k/Zwolenia. Zawody Władz Koła odbyły się w Grzybowie k/Kozienic w dniu 26.05.1974 r połączone z Plenarnym POsiedzeniem w którym uczestniczyło 25 członków Zarządu i Komisji. W gruntowych zawodach strefowych o Puchar Okręgu Kieleciego startowało 3 drużyny z kół Białobrzegi, ZNTK Radom i Ko lo Miejskie Radom. Zawody odbyły się w dniu 30.06.74 w Białobrzegach. Zwycięstwo przypadło dla naszego Koła( Miejskie ) kwalifikując się do zawodów finałowych , które odbyły się w miejscowości Skrzypiów k/Pińczowa. Drużyna naszego Koła zajęła 3 miejsce. Dnia 08.09.74 r odbyły się zawody jesienne Władz Koła w Wólce Skóreckiej k/ Magnuszewa, gdzie brało udział 21 osób, natomiast w dniu 29.09.74 odbyły się zawody drużynowe między sekcjami Koław miejscowości Białobrzegi gdzie zwyciężyła drużyna naszego Koła zdobywając puchar po raz drugi.

Stan liczebny członków Koła w 1974 r wynosił 2762 osób w tym 2735 mężczyzn i 27 kobiet. W dniu 09.02.1975 r odbyło się Walne Zebranie Członków Koła na którym m/innymizostali odznaczeni złotymi i srebrnymi odznakami za prace społeczne na rzecz PZW nw. koledzy :

- odznaki złote : Tam Edmund, Bogucki Jerzy, Krassowski Andrzej, Matyga Kazimierz, Karbowniak Józef.

- odznaki srebrne: Jastrzębski Adam, Struniecki Marisn, Gregorczyk Tadeusz.

Kol. KUrkowski Jan za 20 lat pracy w Zarządzie Koła otrzymał pamiątkową amforę i dyplom. Wyświetlony został film przez kol. Prokopa Ryszarda nakręcony z zawodów wędkarskich członków Koła.

 

ROK - 1975     -     UTWORZENIE  OKRĘGU  RADOMSKIEGO

Skład Zarządu Koła bez zmian. Zorganizowano kurs sędziowski dla 16 kolegów , którzy po zdaniu egzaminu otrzymali legitymacje uprawniające do sędziowania wędkarskich zawodów gruntowych na szczeblu Okręgu. W związku ze zmianami w systemie administracyjnym Państwa i utworzeniu nowych województw m/innymi województwo - Radom nastąpiły terytorialne zmiany w Okręgach PZW.Zapadła decyzja powołania Zarządu Okręgu Radomskiego , w związku z czym Zarząd Koła odstąpił połowę lokalu na potrzeby okręgu. Wdniu 05. X. 1975 r w sali ZEOW w Radomiu Zjazd Delegatów w drodze wyborów powołał członków Zarządu Okręgu Radom  , którzy po ukonstytuowaniu się funkcję Prezesa powierzyli członkowi naszego Koła kol. Kurkowskiemu Janowi. W okresie całego roku Zarząd Koła zorganizował szereg zawodów i wycieczek podobnie jak w latach ubiegłych . Stan członków Koła wynosił 3005 osób.

Zarybiono wody k/Białobrzeg i Przytyka narybkiem karpia, lina, płoci, szczupaka, karasia w ilości 460 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Gdzie najczęściej wędkują członkowie naszego koła
zb.Siczki
zb.Domaniów
zb. Borki
rz.Wisła
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin