Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Porozumienia

Porozumienia międzyokręgowe Okręgu Radomskiego PZW w 2013 r

NA 2013 ROK zawarte przez Okręg PZW w Radomiu:1. Porozumienia w sprawie wzajemnego honorowania składek na zagospodarowanie i ochronę wód, na wodach nizinnych ogólnodostępnych, są zawarte z następującymi Okręgami PZW: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Rzeszów Sieradz, Legnica, Białystok, Skierniewice, Piotrków Trybunalski (obwody rybackie Pilica nr 4 i Pilica nr 5 oraz obwód rybacki rzeki Drzewiczka nr 1).

Tarnobrzeg – (na wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu),

Kielce – (na wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu).2. Porozumienia w sprawie dostępu do wód, po wniesieniu składki okręgowej ulgowej: Okręg Mazowiecki w Warszawie, Siedlce, Katowice, Częstochowa, Kalisz, Wałbrzych, Tarnów, Łódź.

Uwaga! Członkowie Okręgu Radomskiego PZW nabywają prawo do wniesienia składki członkowskiej okręgowej ulgowej w Okręgu PZW wym. w pkt. 2,po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej, w macierzystym Okręgu PZW.

Wniesienie składki okręgowej ulgowej uprawnia do otrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb.


 

 

 

 

 

POROZUMIENIA MIĘDZYOKREGOWE  OBOWIĄZUJĄCE W 2012 Roku

w sprawie wzajemnego honorowania składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
1. Tarnobrzeg, Rzeszów, Chełm, Zamość, Skierniewice, Kielce, Częstochowa, Legnica, Sieradz - honorowane na zasadzie wzajemności są składki na wody nizinne ogólnodostępne. Obowiązuje uzyskanie zezwolenia na amatorski połów ryb.

Kielce -honorowane na zasadzie wzajemności są składki na wody nizinne i wody górskie.

2. Lublin – wody nizinne ogólnodostępne (obowiązuje dopłata na wody górskie)

3. Katowice:

1) członkowie Okręgu PZW w Katowicach wnoszą składkę podstawową w wysokości – 50 zł – składka wyłącza z wędkowania zbiornik Domaniów.

a) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z brzegu – 75 zł,

b) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z łodzi i z brzegu – 110 zł.

Wniesienie składek określonych w podpunktach. a i b upoważnia do połowu ryb na wodach górskich.

2) Członkowie Okręgu PZW w Radomiu wnoszą składkę w wysokości 50 złotych na wszystkie wody otwarte Okręgu PZW w Katowicach.4.Okręg PZW Piotrków Trybunalski

porozumieniem objęte są:

- obwód rybacki rzeki Drzewiczki nr 1,

- obwód rybacki rzeki Pilicy nr 4 (piotrkowski) i nr 5 (radomski). Jest to odcinek rzeki Pilicy od na odcinku od czoła zapory zbiornika Sulejów do mostu drogowego w Białobrzegach (wg starego przebiegu trasy E 7)

5. Kalisz:

Członkowie PZW w Kaliszu wnoszą składkę podstawową w wysokości 50 zł, która uprawnia do połowu na wodach Okręgu PZW w Radomiu (ogólnodostępnych), z wyłączeniem zbiornika Domaniów.

a) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z brzegu – 75 zł,

b) składka na połów ryb ze zbiornikiem Domaniów, z łodzi i z brzegu – 110 zł.

Wniesienie składek określonych w ppkt. a i b upoważnia do połowu ryb na wodach górskich.

Członkowie PZW w Radomiu wnoszą składkę w wysokości 50 zł na wszystkie wody PZW w Kaliszu.

6. Siedlce:

Członkowie Okręgu PZW w Siedlcach, po wniesieniu składki okręgowej w wys. 90 zł nabywają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu, z wyłączeniem zbiornika Domaniów.

a) składka na połów ryb na zbiorniku Domaniów, z brzegu – 25zł,

b) składka na połów ryb z brzegu i środka pływającego na zbiorniku Domaniów -60 zł

(wniesienie składki określonej w ppkt. b upoważnia do połowu ryb ze środka pływającego na pozostałych wodach).

W obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 2 wędkarzy Okręgu PZW w Siedlcach obowiązuje posiadanie zezwolenia serii RAD/WIS, a przy połowie ryb ze środka pływającego dodatkowo wkładki RAD/ŁŁ.

Członkowie Okręgu PZW w Radomiu nabywają prawo do połowu ryb na wodach PZW Siedlce - ogólnodostępnych - po wniesieniu składki ulgowej w wys. 50 zł.

Na połów ryb na terenie działalności Okręgów PZW objętych porozumieniami o wzajemnym honorowaniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód należy uzyskać zezwolenie od właściwego uprawnionego do rybactwa. W sprawie uzyskania zezwolenia należy kontaktować się z właściwym Biurem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Prawo do korzystania z łowisk objętych porozumieniami dotyczy tylko członków Okręgu Radomskiego PZW i członków Okręgów wymienionych w niniejszej inst
rukcji.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Gdzie najczęściej wędkują członkowie naszego koła
zb.Siczki
zb.Domaniów
zb. Borki
rz.Wisła
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin