Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU 13.02.2018r

Komunikaty | 2018-02-22 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU.

W dniu 13.02.2018r. W hotelu ACCADEMIA w Przemyślu odbyło się
posiedzenie Zarządu Okręgu PZW.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.


2. Uchwalenie porządku obrad.


3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.


4. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium Z.O za okres 19.12.2017 do 13.02.2018r.


5. Informacja o realizacji Uchwały Z.O podjętej na posiedzeniu w dniu 19.12.2017r.


6. Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Prezydium Z.O wymagających zgodnie ze statutem PZW zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.


7. Przyjęcie protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli „Sprawozdania finansowego Okręgu PZW za rok 2017"


8. Podjęcie uchwał w sprawach:


8.1. Zatwierdzenie po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami i dyskusji „Sprawozdania finansowego Okręgu za rok 2017".


8.2. Zatwierdzenie „Preliminarza budżetowego na rok 2018".


8.3. W sprawie ewentualnej sprzedaży zbiornika w Torkach.


9. Dyskusja i wolne wnioski.


10. Podjęcie uchwały.


11. Zakończenie posiedzenia.

 

Posiedzenie otworzył Prezes Jan Bieniasz, który powitał przybyłych członków Zarządu, Przewodniczącego OKR, Przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego oraz pracowników biura Zarządu. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum władne do podejmowania Uchwał.
( 100 % członków Zarządu)

Poniżej relacja zdjęciowa z posiedzenia oraz podjęte uchwały.

PODJĘTE UCHWAŁY:

 

-przyjąć sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu.


-przyjąć sprawozdanie z działalności Prezydium Z.O. PZW w Przemyślu za okres od 19.12.2017 do 13.02.2018r.


-przyjąć „Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu za rok 2017.


-zatwierdzić sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2017.


-zatwierdzić Preliminarz budżetowy Okręgu PZW w Przemyślu za rok 2017.


-wyrazić zgodę na przeznaczenie środków na wykonanie prac remontowych na ujęciu wody zasilającej zbiorniki w Lubaczowie oraz kwoty pieniężnej
w celu wykupienia około 5 arów gruntu w obrębie zbiorników w Lubaczowie.


-Wędkarskie Kluby Sportowe będące w strukturach PZW przesyłają Raporty finansowe raz na kwartał do 10-tego dnia miesiąca po kwartale.


-Koła PZW Okręgu przesyłają Raporty co miesiąc do 10-tego dnia miesiąca zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów.


-wstrzymać negocjacje z Wójtem Gminy Medyka w sprawie sprzedaży zbiornika w Torkach.


-uchwalić opłaty za zawody organizowane na zbiorniku w Hermanowicach koła PZW oraz kluby będące w strukturach PZW 50 zł. od zawodów.


-zawody komercyjne 10 zł. od zawodnika. Opłaty na utrzymanie łowiska.


-powołać na wniosek Przewodniczącego Komisję ds. odznaczeń.


-Upoważnić V-ce Prezesa ds. sportu do powołania Komitetu Organizacyjnego eliminacji GP Polski w dyscyplinie muchowej.


-dofinansować koła PZW, które przeznaczą środki pieniężne na zarybienie zbiorników w 2018 roku. Koło otrzyma tyle środków ile przeznaczy na
zarybienie. Dofinansowanie Okręgu wyniesie maksymalnie 1500 zł.


-dopuścić wędkowanie na zbiorniku w Hermanowicach na wniosek Walnego Zgromadzenia Koła PZW „BRZANA" Krasiczyn przez cały rok z wyjątkiem łowienia z spod lodu. Obowiązuje zakaz spinningu, połowu na żywą i martwą rybkę oraz metody muchowej.


-wprowadzić zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie łowiska. Dotyczy również organizatorów zawodów. Parkowanie pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych. Połów dozwolony jest od ŚWITU DO ZMIERZCHU.


-odrzucić wniosek o wykonanie monitoringu na łowisku w Hermanowicach.


-na zawodach wędkarskich organizowanych w Okręgu Przemyskim obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.


-wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o zezwolenie na dokonanie pomiarów ryb (poniżej wymiarów ochronnych) pstrąga,lipienia,
oraz troci na czas trwania zawodów eliminacji muchowego GP Polski


-uchwalić wydatki na sport ze składki członkowskiej w wysokości 17,4 zł. od jednego członka koła nie wliczając opłaty startowej.

 

 

 

    Sekretarz                                                                                                                 Prezes
Mateusz Kowal                                                                                                          Jan Bieniasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.