Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

XI Puchar Ziemi Lubuskiej

Polski Związek Wędkarski - Biuro Zarządu Okręgu w Zielonej Górze. Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie imprezy, o umieszczenie komunikatu na stronach okręgów, rozesłanie informacji do kół.Serdecznie zapraszamy.... więcej

Statystyka oglądalności prezentacji internetowych Okręgu PZW w Przemyślu do 2014 roku.

Komunikaty | 2015-03-04 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Prezentacja internetowa Przemyskiego Okręgu PZW w portalu Polskiego Związku Wędkarskiego powstała w październiku 2005 roku. Na przełomie 2005 i 2006 roku powstały prezentacje wszystkich kół i istniejących klubów. W pierwszych latach istnienia portalu Zarządy Kół były pesymistycznie nastawione na nowy trend działalności. Rozkwit prezentacji internetowych przypadł na 2009 rok. Od tego czasu więcej informacji było umieszczanych na portalu, co przyczyniło się do większego zainteresowania nim przez wędkarzy. Zaczęły powstawać galerie zdjęć o ...... więcej

Komunikat Biura ZO dot. nowego gospodarza łowiska w Hermanowicach

Komunikaty | 2015-02-26 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Z dniem 01.03.2015r. gospodarzem na łowiku w Hermanowicach jestPan Zdzisław PLISZOWSKI zam. Stanisławczyk 41,tel. 513 235 098... więcej

Portal internetowy

Komunikaty | 2015-02-25 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Przypominamy, że każde Koło, Klub lub Sekcja posiada swoją stronę internetową za darmo w ramach portalu internetowego ZG PZW na stronie Okręgu. Wszelkie dane do umieszczenia na stronie prosimy przesyłać na adres poczty e-mail: mkazienko@wp.pl Telefon kontaktowy: +48 690 036 950 ... więcej

Komunikat Biura ZO dot.: w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2015 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

Komunikaty | 2015-02-23 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2015 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania. I. Uchwałą Nr 43 Zarządu Głównego PZW z dnia 27 września 2014 r. i uchwałą nr 60 z 18 listopada 2014r.ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 43 ZG PZW z dnia 27 września 2014 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2015 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 75,- 2. Składka ...... więcej

Komunikat Biura ZO dot. rocznej opłaty dla cudzoziemców

Komunikaty | 2015-02-13 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

K O M U N I K A T Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu z dnia 12.02.20154r. Zgodnie z uchwałą nr 8/2015 Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu, podjętą w dniu 10 lutego 2015 roku akceptującą uchwałę nr 186/2015 Prezydium Zarządu Okręgu u c h y l a s i ę z dniem 03 lutego 2015 roku pozycje 8 w Komunikacie Biura ZO PZW w sprawie składek, opłat i innych świadczeń w 2015 roku „Roczna opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców”: ü 200,- zł - roczna opłata nizinna ü 300,- zł - roczna opłata górska Z dniem 03 lutego 2015r. dla niezrzeszonych i ...... więcej

ZEZWOLENIE OKRESOWE NA AMATORSKI POŁÓW RYB w 2015r.

Komunikaty | 2015-02-11 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

W załączników znajduje się "ZEZWOLENIE OKRESOWE NA AMATORSKI POŁÓW RYB w 2015 r."- do wydrukowania.... więcej

Informacja dotycząca finansowania i organizacji sportu w Okręgu Przemyśl.

Schemat organizacyjny : 1.Udział reprezentantów Okręgu w MP i GPX Polski w dyscyplinach i kategoriach ustalonych przez OKS Okręgu. 2. Uczestnictwo zawodników na dotychczasowych zasadach według obowiązujących przepisów. 3. Finansowanie z środków Okręgu według Preliminarza budżetowego przekładanego przez OKS z uwzględnieniem możliwości Okręgu. 4. Zawody okręgowe, kwalifikacje do GPx Okręgu, Mistrzostwa Okręgu, według terminarza imprez i ustaleń Okręgu w tym zakresie. Udział zawodników z środków kół. 5. Reprezentacja ...... więcej

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW - Uwaga, zmiana!

Aktualności | 2015-02-06 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwała nr 67Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących limitów połowu, wymiarów i okresów ochronnych rybNa podstawie § 30 p.11 i p.19 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala, co następuje:1. W Roz.VI ust.11 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb otrzymuje brzmienie:„ 11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. ...... więcej

Komunikat Biura ZO dot. dotyczący obwodu rybackiego rzeki San nr 8

Komunikaty | 2015-02-05 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

KOMUNIKAT dotyczący obwodu rybackiego rzeki San nr 8 w skład którego wchodzą: · Rzeka Wisznia · Kanał Bucowski · Potok Krzywula Zgodnie z Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego nr RG-IX.7140.1.2014.MS z dnia 12.01.2015r. oraz umową zawartą z Gospodarstwem Rybackim w Starzawie Sp. z o.o. na czas nieokreślony, zostają wyłączone z możliwości wędkowania: Rzeka Wisznia na odcinku od granicy Państwa do wysokości 200 mb poniżej głównego jazu obustronnie. Kanał Bucowski na odcinku od granicy Państwa do odprowadzalnika ze stawu ...... więcej

Zdjęcia z galerii