Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

REGULAMIN POŁOWU RYB NA STAWACH PZW TUCHÓW W 2020 r

 

REGULAMIN ŁOWISKA W 2020r

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ ZARZĄDU KOŁA Z DNIA 19.12.2019r

 

W STYCZNIU OBOWIĄZUJE ZAKAZ POŁOWU RYB NA WSZYSTKICH STAWACH.

DOBA - obejmuje 24 godziny licząc od godziny rozpoczęcia połowu !!!

 

Zezwolenie jest własnością koła PZW Tuchów. Teren łowiska może być objęty monitoringiem.

 

1. Przed rozpoczęciem wędkowania  wpisujemy  długopisem dzień, miesiąc i godzinę rozpoczęcia połowu w każdej dobie.  Zatrzymując ryby z  gatunków: karp, amur, lin,sandacz, szczupak, węgorz - wpisz godzinę zatrzymania w odpowiedniej  rubryce. W rubryce inne wpisz ilość sztuk zatrzymanych ryb kończąc połów.

2.Na stawach  dozwolony jest połów ryb na dwie wędki ( nie dotyczy spinningu - jedna wędka ) wyłącznie z brzegu ( nie dotyczy łowienia podlodowego) następującymi  metodami:  spławikową, gruntową, na  martwą rybkę.

*Połów na martwą rybkę dozwolony od 1.VI. - 14.X. włącznie.Wszystkie przynęty zbroimy jednym haczykiem z pojedynczym grotem ( metody spinningowej ). Całkowity zakaz połowu na żywą rybkę.

* Od 15.X -31.XII  obowiązuje zakaz połowów  nocnych: od godziny 16.00 do godziny 7.00 rano .

 3. Spinningowa metoda połowu jest dozwolona w okresie od 1.VI – 31.XII , natomiast w okresie od  15.X – 31.XII jest jedyną możliwą metodą połowu .

4. W trakcie połowów obydwie wędki powinny być zarzucone na jednym stawie, w obrębie łowiska  wędkarza.

5.Obowiązuje zakaz: wjazdu na groble i poza szlabany, wchodzenia i łowienia z wysp, indywidualnego wędkowania w czasie zawodów wędkarskich na określonym i oznakowanym akwenie, pozostawiania bez osobistego nadzoru zarzuconych wędek , puszczania psów luzem oraz ich kąpieli .

6.Zabrania się: kąpieli i brodzenia, korzystania z wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego, rozbijania namiotów,  przebywania w stanie nietrzeźwym, zakłócania porządku oraz ciszy w porze nocnej, wyrzucania zużytych żyłek na terenie stawów.

7. Zakaz wywozu przynęt, zanęt oraz stawiania bojek .

8.Wymiary, okresy ochronne,  limit dobowy :      

GATUNEK

WYMIAR  OCHRONNY

OKRES  OCHRONNY

Amur

          do  50 cm

15.X.   --   31.I.

Karp

          do  35 cm

15.X.   --  31.I.

Amura,Karpia, Sandacza, Szczupaka, Tołpygę powyżej 70 cm ,  należy wypuścić do łowiska .

Szczupak

         do 50 cm

1.I.   -   31.V.

Sandacz

         do 50 cm

1.I.   -   31.V.

Lin

         do 30 cm

-------------------

Węgorz

         do 50 cm

1.XII – 31.III.

Łączny limit dobowy połowu w/w gatunków ryb wynosi nie więcej niż 2 sztuki – pod warunkiem, że druga sztuka jest z innego gatunku.

 LIMIT KARPIA I AMURA  WYNOSI  ŁĄCZNIE 20  SZTUK NA JEDNO ZEZWOLENIE.

Limit dobowy pozostałych nie wymienionych gatunków ryb wynosi 5 szt.

Wprowadza się wymiar ochronny do 30 cm dla leszcza i karasia.

9.W ramach stanowiska i dziennego limitu połowu  ryb,  w obecności  uprawnionego do  wędkowania na jedną z jego wędek może łowić współmałżonek lub jedno  dziecko do lat 14 – tu.

10. Holowaną rybę wyciągamy z wody za pomocą podbieraka .

11. Złowione i zatrzymane ryby przechowujemy wyłącznie w siatkach na rozpiętych obręczach .  Siatka ma być na stanowisku wędkarza.

12. Za czystość stanowiska odpowiada wędkujący  bez względu na to w jakim stanie je zastał .

13.Każdy wędkujący ma obowiązek poddania się  kontroli organom do tego  upoważnionym oraz członkom Zarządu Koła PZW w Tuchowie. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek  okazać  dokumenty  upoważniające do połowu , sprzęt wędkarski, złowione ryby, przynęty oraz  podręczny bagaż ( reklamówka, plecak ) .

14.Wędkarz ma prawo zwrócić uwagę innemu łowiącemu oraz powiadomić organa uprawnione do  kontroli o zauważonych uchybieniach .

15.Za dwie uwagi lub rażące nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, zezwolenie może zostać anulowane bez prawa do dalszego połowu ryb oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów zezwolenia .

16. Zwrot wypełnionego długopisem rejestru połowu ryb jest warunkiem  uzyskania zezwolenia na rok następny .

17. W sprawach nie ujętych w regulaminie łowiska, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

 

2020r    REGULAMIN   ŁOWISKA  NO  KILL  – „ZŁÓW I WYPUŚĆ”

Tzw  „Dzikus” -  obowiązuje całkowity zakaz zabierania i przetrzymywania złowionych ryb wszystkich gatunków, więc nie prowadzimy rejestru .

W STYCZNIU CAŁKOWITY ZAKAZ POŁOWU RYB

Ponadto wprowadza się :

1) W 2020r dopuszcza się  dzienny połów ryb spokojnego żeru w okresie od świtu do zmierzchu, a od 15.X. do 31.XII.od godziny 7.00 do godziny 16.00

2 )Połów ryb drapieżnych dozwolony jest od 1.VI. do 31.XII. wyłącznie metodą spinningową.

3) Obowiązek posiadania podbieraka , maty i przyrządu do wyhaczania ryb .

 4)Zakaz posiadania na łowisku ryb złowionych wcześniej na innych stawach

5) Zakaz wjazdu samochodem na teren łowiska lub parkowania  samochodu w odległości nie mniejszej niż 10 m od lustra wody

Za dwie uwagi lub rażące nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu , zezwolenie może zostać anulowane bez prawa do dalszego połowu ryb oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów zezwolenia.