Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW zobacz archiwum

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW - luty 2018

Uaktualnione Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PZW w dniu 24 lutego 2018 roku Uchwałą nr 11/II/2018. Na końcu listy załaczników dodano plik określający dokonane zmiany. Kolorem czerwonym przekreślonym zaznaczono tekst usunięty Kolorem zielonym zaznaczono tekst dodany GK/ZGPZW ... więcej

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW - styczeń 2017

W załączeniu zmiany w ZOSW cz. I, II, III i IV obowiązujące od stycznia 2017 roku. Zgodnie z uchwałą nr 164 ZG PZW z dnia 15.12. 2016 roku. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. ... więcej

Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 29.01.2016 r.

W załączeniu zmiany w ZOSW cz. II, III i IV z 2016 r., zgodnie z uchwałą nr 108 Prez. ZG PZW z dnia 29 stycznia 2016 roku. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Zespół Sportu i Młodzieży Biuro ZG PZW sport@zgpzw.pl ... więcej

Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 1.01.2015 r.

Uchwała Nr 65 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w Polskim Związku Wędkarskim Na podstawie § 30 p.16 i § 63 p. 2 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala: § 1 W „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” Polskiego Związku Wędkarskiego w częściach II, III, IV dokonuje się zmian postanowień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •