Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Korzystania z Łowiska Sportowego "ZŁÓW I WYPUŚĆ" Podgórki Tynieckie (zbiornik górny)

podgorki_mapka_ost_1.jpg

regulamin_podgorki_tynieckie_

druk_rezerwacji_lowiska_sportowego_podgorki_tynieckie.pdf

REGULAMIN ŁOWISKA SPORTOWEGO „ZŁÓW I WYPUŚĆ” PODGÓRKI TYNIECKIE (zbiornik górny)

1. Na łowisku sportowym "ZŁÓW I WYPUŚĆ" zbiornika Podgórki Tynieckie, obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb.

2. Na zbiorniku mogą wędkować wszyscy wędkarze posiadający wykupione zezwolenie „na Amatorski Połów Ryb w Okręgu PZW Kraków. (Składka niepełna „N”)

3.   Na zbiorniku obowiązuje całkowity zakaz używania siatek wędkarskich i innych przedmiotów do
      przechowywania ryb. Wszystkie ryby po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody.
     
Jedynym odstępstwem w stosowaniu siatek są zawody wędkarskie, podczas których dopuszcza się przetrzymywanie ryb w siatkach.

4. Zezwolenie na rozgrywanie zawodów wydaje Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ZO PZW Kraków, lub  upoważniony pracownik biura ZO Kraków.

5. Podczas zawodów obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb (R.A.P.R)

6.  Pierwszeństwo w rezerwacji łowiska Sportowego mają:

       1)  zawody organizowane przez Zarząd  Okręgu PZW w Krakowie.
2)  zawody umieszczone w rocznym Terminarzu Okręgowym.

       3)  zawody mistrzowskie organizowane przez Koła naszego Okręgu.
 4)  zawody inne organizowane przez Koła naszego Okręgu.
 5)  pozostałe zawody w tym zawody komercyjne.

 6. Koła i Kluby PZW Okręgu Krakowskiego które biorą czynny udział w pracach porządkowych, przygotowaniu stanowisk  na łowisku (koszenie i sprzątanie brzegów sektorowych) mają pierwszeństwo w  rezerwacji łowiska.

7.  Terminy rezerwacji łowiska Sportowego zamieszczane będą na stronie internetowej ZO PZW Kraków w  zakładce REGULAMIN ŁOWISKA SPORTOWEGO ZŁÓW I WYPUŚĆ  PODGÓRKI    
                                                              TYNIECKIE” (zbiornik górny)

8.Rezerwacji łowiska dokonuje Prezes Koła/Klubu lub osoba przez niego wyznaczona w terminie  co najmniej  30 dni przed planowaną datą zawodów, na załączonym poniżej druku.

 9. Przy rezerwacji łowiska należy podać;

  •   rodzaj zawodów (dyscyplina)
  •   datę i godziny rozgrywania zawodów
  •   osobę odpowiedzialną za organizację zawodów
  •   orientacyjną ilość zawodników,
  •   wskazać wybrane sektory,

 

10.  Część  łowiska przygotowana do dyscypliny spławikowej(załącznik nr 1) jest podzielona na trzy sektory.
        o pojemności około :

   A -  28 stanowisk, 

   B -  25 stanowisk,

   C – 25 stanowisk.

 11.Organizator po otrzymaniu pisemnego zezwolenia na rozegranie zawodów zobowiązany jest do wywieszenia informacji na co najmniej 3 dni przed terminem zawodów na tablicach ogłoszeń na łowisku.

12.Wszystkie osoby korzystające z łowiska sportowego "ZŁÓW I WYPUŚĆ" Podgórki Tynieckie,
      zobowiązane są do utrzymanie bezwzględnego porządku na stanowisku, a organizatora zawodów na całym terenie ich rozgrywania.

13. Ujawnienie pozostawionych śmieci na łowisku po zawodach spowoduje utratę możliwości organizacji  zawodów w danym sezonie wędkarskim

14. Na każdy sezon wędkarski zostanie opracowany harmonogram prac porządkowych na łowisku, do których będą mogły zgłaszać się chętne koła wędkarskie Okręgu PZW Kraków, co da pierwszeństwo w organizowaniu zawodów. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z łowiska sportowego "ZŁÓW I WYPUŚĆ" Podgórki Tynieckie(zbiornik górny), jest on wyznacznikiem nowej kultury i etyki wędkarskiej która do niedawna nie miała miejsca na naszych wodach. Jest to duży krok w krzewieniu i rozwoju wędkarstwa no kill  i ochrony ryb. Jest to nasze wspólne dobro o które musimy zadbać my sami - wędkarze.

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin