Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykaz porozumień na rok 2017

Wykaz porozumień międzyokręgowych zawartych przez Okręg PZW Kraków na  rok 2017.

  •    Porozumienie Kraków - Bielsko Biała

I.   Członkowie wyżej wymienionych Okręgów, po wniesieniu składki członkowskiej na  zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu, mają prawo do wykupienia 50% składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie oraz otrzymania bezpłatnego Zezwolenia. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania i tak: Członkowie Okręgu PZW Kraków we wszystkich wodach otwartych (nizinnych i górskich) tj. obwodzie rybackim nr 1,2,3,4,5 rzeki Soły oraz w obwodzie rybackim 1,3 rzeki Skawy z wyłączeniem łowisk specjalnych a członkowie Okręgu PZW Bielsko Biała  wyłącznie w wodach „Niepełnych" Okręgu PZW Kraków. II.   Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie Członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Bielsko Biała i Okręgu PZW Kraków. III.   Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgu ulg w składkach. IV. Ustala się wysokość składki członkowskiej na  zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w Porozumieniu: Członkowie Okręgu PZW Bielsko Biała wnoszą składkę na wody Okręgu PZW w Krakowie wymienione w pkt. I Porozumienia w wysokości 75 zł. Członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą opłatę na wody otwarte Okręgu PZW Bielsko Biała wymienione w pkt. I Porozumienia w wysokości 75 zł. (wody górskie i nizinne). V. Wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. każdej ze stron wyłącznie dla wędkarzy, którzy w 2016 roku byli członkami wymienionego Okręgu. VI.  Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wińcami" są zwolnieni ze składek.  

  • Porozumienie Kraków - Częstochowa

I. Członkowie wyżej wymienionych Okręgów, po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu, mają prawo do wykupienia 50% składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie oraz otrzymania bezpłatnego Zezwolenia. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania i tak: Członkowie Okręgu PZW Kraków we wszystkich wodach otwartych (nizinnych i górskich) Okręgu PZW Częstochowa, a członkowie Okręgu PZW Częstochowa  wyłącznie w wodach „Niepełnych" Okręgu PZW Kraków. II.  Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie Członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Częstochowa i Okręgu PZW Kraków. III.   Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgu ulg w składkach. IV.   Ustala się wysokość składki członkowskiej na  zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w Porozumieniu: Członkowie Okręgu PZW Częstochowa wnoszą składkę na wody Okręgu PZW w Krakowie wymienione w pkt. I Porozumienia w wysokości 75 zł. Członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą opłatę na wody otwarte Okręgu PZW Częstochowa wymienione w pkt. I Porozumienia w wysokości 58 zł. (wody górskie i nizinne).   V.  Wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. każdej ze stron wyłącznie dla wędkarzy, którzy w 2016 roku byli członkami wymienionego Okręgu. VI.  Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wińcami" są zwolnieni ze składek.

  • Porozumienie Kraków - Tarnów

I. Członkowie wyżej wymienionych Okręgów, po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu, mają prawo do wędkowania na niżej wymienionych odcinkach rzek bez uiszczania dodatkowych opłat. Członkowi Okręgu PZW Tarnów udostępniona zostaje rzeka Wisła obwód nr 3, odcinek od korony stopnia wodnego „Dąbie" do ujścia rzeki Raba do rzeki Wisły. Członkowi Okręgu PZW Kraków udostępniona zostaje rzeka Wisła obwód nr 4, od ujścia rzeki Raba do rzeki Wisły do mostu drogowego „Górka" na trasie Koszyce - Tarnów oraz rzeka Raba obwód nr 5, od ujścia rzeki Stradomka do ujścia rzeki Raby do rzeki Wisły.

  • Porozumienie na obwód rybacki Raba 2

Pan Józef Jeleński w ramach porozumienia dopuszcza do wędkowania w obwodzie nr 2, rzeki Raby członków Okręgu PZW Kraków mających wniesioną opłatę  członkowską okręgową pełną na wody Okręgu PZW Kraków według następujących zasad: I.  Metoda muchowa NO-KILL w rejonie Tarliska Górnej rzeki Raby na odcinkach: 1.  Rzeka Raba od ujścia potoku Lubieńka do wąskiego (górnego) mostu w miejscowości Stróża (około 10 km. koryta rzeki Raba) 2. Rzeka Raba od ujścia potoku Skomielnianka z potokiem Łętówka w miejscowości Tokarnia do ujścia do rzeki Raby ( około 8 km. Potoku, największego dopływu rzeki Raby w obwodzie ) II.  Połów Kalenia na owoce, w okresie od 15 maja do 15 września na odcinku od wąskiego mostu w miejscowości Stróża do dolnego jazu w miejscowości Myślenice. III.  Wędkarze łowiący metodą muchową NO-KILL - w rejonie Tarliska Górnej Raby nie muszą mieć żadnych dodatkowych zezwoleń, muszą jednakże posiadać rejestr połowów wydany przez użytkownika rybackiego ( dostępny również w Biurze ZO PZW Kraków ). Wędkarze łowiący Klenie na owoce muszą posiadać przy sobie przypięte do ubioru zezwolenie wydane przez użytkownika rybackiego, a rozprowadzane przez Koło PZW Myślenice (10 szt.) oraz Józefa Jeleńskiego (10 szt.).

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin