Okręg PZW Kraków
http://www.pzw.org.pl/29

Przepisy PZW

Regulamin Nadawania Odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Przepisy PZW | 2018-11-23 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

UWAGA! Prosimy uprzejmie o składanie wniosków dwustronnych w formacie A5 (1/2 A4)

 

Załączniki