Okręg PZW Kraków
http://www.pzw.org.pl/29

Składki

WYKAZ SKŁADEK I OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W OKRĘGU PZW KRAKÓW W ROKU 2014

Składki | 2013-12-12 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

UCHWAŁA NR 19 z dnia 19.11.2013roku.
 
w sprawie ustalenia składek, ulg i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Krakowie na rok 2014

1. Wysokość składki rocznej podstawowej (opłaty) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód

Dla członka PZW

Wysokość składki (opłaty)rocznej podstawowej

Nabycie składki (opłaty)rocznej podstawowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N"

130 zł

65 zł

nr 1

Pełna  „P"

250 zł

125 zł

nr 1 i  2

Uczestnika

25 zł

nr 1 i  2

Dla osoby niezrzeszonej

650 zł

nr 1 i  2

 
a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej podstawowej.

b)    Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.
c)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną podstawową  w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie
d)    Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczna w biurze ZO PZW w Krakowie

2. Uprawnieni do nabycia składki rocznej ;

Ulgowej są;

·         młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,
·         członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

  • kobiety po ukończeniu  60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu  65 roku życia,

 Uczestnika jest;

·         młodzież  do lat 16

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód
 
Członek PZW posiadający składkę roczną podstawową (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

Nazwa składki (dla członka PZW)

Po nabyciu składki uzupełniającej wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U"

120 zł

nr 1 i  2

 
a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.
b)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie.
c)     Wędkarza przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowska i zezwolenie. (Zezwolenie posiadane przez wędkarza zostanie wymienione bezpłatnie na Zezwolenie uprawniające do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku nr 1 i 2)

 4. Wysokość składki okresowej (opłaty)Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód.

Rodzaj składki okresowej (opłaty)

Wysokość składki(opłaty) okresowej

Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

30 zł

nr 1 i  2

Składka trzydniowa

70 zł

nr 1 i  2

Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej)

60 zł

nr 1 i  2

  
a)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową, składkę okresową trzydniową i opłatę jednodniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP"
b)    Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl
c)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629
d)    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.
e)     Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej lub opłaty jednodniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl
f)     Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
g)    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2014 r.
h)     Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

5.Opłata za postój przyczep campingowych

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi

Opłata jednodniowa

20 zł

Opłata miesięczna

300 zł

   
·         Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Okręgu PZW Kraków
 
6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali

25 zł.