Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ZARYS HISTORII WĘDKARSTWA W POLSCE

ZARYS HISTORII WĘDKARSTWA W POLSCE
Łowienie ryb jest stare jak świat jednak formy zorganizowanego wędkarstwa w Polsce powstały dopiero w okresie zaborów. W 1879 roku a więc 137 lat temu z inicjatywy prof. Maksymiliana Siły - Nowickiego grupa osób wywodząca się z krakowskiej inteligencji założyła Krajowe Towarzystwo Rybackie w Krakowie. Jest to pierwsza oficjalnie znana i opisana organizacja wędkarska w kraju. Zaczynem jej powstania były pobudki moralno - patriotyczne, ratowanie dewastowanej przez zaborców polskiej przyrody i podniesienie poziomu życia najbiedniejszej ludności polskiej poprzez uczynienie ze złowionych ryb taniego pokarmu. W latach 1889 - 1908 powstają dalsze organizacje jak np. Oddział Cesarskiego Towarzystwa Rybackiego w Wilnie i Warszawskie Towarzystwo Rybackie.
Po odzyskaniu niepodległości, w okresie międzywojennym powstają liczne terenowe orientacje wędkarskie i wreszcie w 1933 r. utworzono w Krakowie Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich.
W 1936 roku ukazuje się pierwszy numer "Wiadomości Wędkarskie" propagujących sport wędkarski, gospodarkę rybacką i ochronę środowiska przyrodniczego. Oddziały Związku S.T.W. powstają w wielu miastach przyjmując dodatkowo nazwę znanych Klubów Sportowych jak np. "Warta" w Poznaniu.
Po zakończeniu II wojny światowej działalność Związku S.T.W została wznowiona w 1947 roku. Delegaci związku reprezentujący 260 organizacji na zjeździe w dniu 19 marca 1950 roku powołali do życia Polski Związek Wędkarski.