Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Karta ewidencyjna Wędkarza

Karta Ewidencyjna Wędkarza

na potrzeby centralnego rejestru Polskiego Związku Wędkarskiego

 

                Art.36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. Zm.) nakłada na Polski Związek Wędkarski (PZW), jako administratora danych osobowych, obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych członków PZW i innych wykupujących zezwolenie na wędkowanie na wodach PZW, odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności nakłada obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, dostępem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgodnie  z Art. 36 ust. 2 ww. Ustawy, PZW zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób opisywania tych danych oraz środki, o których mowa w Art. 36 ust 1 ww. Ustawy.

                W celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, PZW nakazuje wszystkim członkom wypełnienie poniższej Karty Ewidencyjnej, zgodnie z §14 Statutu PZW oraz Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZW z dn. 21.11.2015 r., zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Głównego PZW w dn. 18.12.2015r.

 

 1. Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. Adres e-mail(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Nazwa koła wędkarskiego (numer)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 5. Numer karty wędkarskiej ……………………………….. wydanej przez ……………………………………………………………….

 6. Numer legitymacji PZW …………………………………………………………………………………………………………………………….

 7. Data wstąpienia do PZW ……………………………………………………………………………………………………………………………

 8. Adres zamieszkania (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miasto

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 9. Pełnione funkcje w kole/ okręgu/ naczelne i od kiedy (data)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 10. Odznaczenia nadane przez Okręg/ odznaki krajowe (złota z wieńcami, złota, srebrna)/ Członek Honorowy PZW ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 11. OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Wędkarski danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszej karcie ewidencyjnej oraz innych dokumentach rejestracyjnych dla celów prowadzenia rejestru PZW

 

       Dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty e-mail informacji od Polskiego Związku Wędkarskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w tym informacji handlowej Polskiego Związku Wędkarskiego (*) opcjonalnie

 

 

Data oraz czytelny podpis wędkarza

 

….……………………………………………………………………………………………………..

Podpis osoby przyjmującej Kartę ewidencyjną w imieniu Koła PZW

 

………………………………………………………………………………………………………..

Podpis osoby przyjmującej Kartę ewidencyjną w imieniu Okręgu PZW

 

………………………………………………………………………………………………………….