Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki i Opłaty 2019

Składki i opłaty na rok 2019 można dokonywać u kol. Anny Mikołajczyk kontakt pod numerem 503 065 934.

 

Opłacać składki na rok 2019 można będzie w terminach zebrań Zarządu Koła - informacja wkrótce

na zebraniu sprawozdawczym Koła - informacja wkrótce

Opłacić składki będzie również można w siedzibie Koła na terenie zajezdni PKS w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 63 zgodnie z opublikowanym w styczniu terminarzem

 

UWAGA!!! OPŁACENIE SKŁADEK U KOL. ANNY MIKOŁAJCZYK TO JEDYNA FORMA OPŁATY W KOLE PZW BOLEŃ. OPŁACANIE SKŁADEK W INNYCH MIEJSCACH WIĄŻE SIĘ ZE ZMIANĄ KOŁA (NAWET GDY PRZYJMUJĄCY OPŁATĘ TWIERDZI INACZEJ). 

 

 

TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA ROK 2019

OKRĘGU PZW W SIERADZU

 

 

L.P.

RODZAJ  ŚWIADCZENIA

WARTOŚĆ

1.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PODSTAWOWA

90,-

 

2.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA:

- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16- 24 lat;

- mężczyźni od  65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego  

  powyżej 10 lat;

- kobiety od  60 roku  życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

  powyżej 10 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członkowi odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członkowie uczestnicy do lat 16;

 

 

 

 

 

45,-

 

 

 

-----------------------

22,-

-----------------------

22,-

3.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA PEŁNA  

 

SKŁADKA  CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling)

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

130,-

 

 

120,-

 

 

 

110,-

4.

SKŁADKA  CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD  Z ULGĄ DLA:

- członków odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

  powyżej 10 lat;

- kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

  powyżej 10 lat;

 

PEŁNA

 

NIEPEŁNA(wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling)

 

NIEPEŁNA(wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,-

 

70,-

 

60,-

5.

SKŁADKA  CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA – UCZESTNIK

 

20,-

 

6.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA:

- do składki na ochronę i zag.  wód podstawowej niepełnej (120,-) oraz ulgowej niepełnej (70,-)

- do składki na ochronę i zag. wód podstawowej niepełnej (110,-) oraz ulgowej niepełnej (60,-)

 

10,-

 

20,-

7.

Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są  z wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.

 

8.

WPISOWE:

- normalne

- uczestnika

 

25,-

0,-

9.

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy)

 

5,-

10.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA  NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych

 

 

 

40,-

30,-

20,-

 

 

 

 

60,-

40,-

30,-

 

 

 

80,-

60,-

50,-

11.

OPŁATA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA  DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH  W PZW I CUDZOZIEMCÓW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

- całoroczna

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling);

* NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych)

 

 

 

 

        75,-          55,-

35,-

 

 

 

110,-

70,-

50,-

 

 

 

150,-

110,-

90,-

 

 

 

 

410,-

380,-

350,-

 

 

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód należy opłacać za pośrednictwem platformy cyfrowej, udostępnionej na stronie internetowej Okręgu PZW w Sieradzu.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty