Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wiadomości

K O M U N I K A T

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Lesznie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 38 Prezydium Zarządu Okręgu będzie możliwość zakupienia zezwolenia krótkookresowego na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu leszczyńskiego.

Całość opłat krótkookresowych przedstawia się następująco:

Okres obowiązywania

Członkowie PZW

Niezrzeszeni w PZW i Obcokrajowcy

1 dzień

20,00

40,00

3 dni

40,00

80,00

7 dni

50,00

100,00

 

Powyższe zezwolenia można nabyć:

Biuro Okręgu ul. Słowiańska 63    od poniedziałku do piątku     7.00 – 15.00

Sklep Wędkarski   „RYŚ” Ryszard Skrzypek  Starozamkowa 1  64-100 Leszno        w godzinach otwarcia pon. – piątek 10.00 – 17.00

                                        Sobota 10.00 – 14.00  tel. 601 853 718

Skarbnicy Kół:

Błotnica  - Janusz Fechner tel. 605 670 397

Kaszczor – Aleksander Zamiatała tel. 695 075 907

Osieczna – Jacek Borowiec – tel. 609 509 737

Wschowa 1    - Wojciech Król – tel. 501 658 550

 

                                                                                  Dyrektor Biura ZO PZW w Lesznie

 

                                                                                                    Andrzej Murek


KOMUNIKATY NR  1/2014

OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

PZW OKRĘG LESZNO

W DNIACH 3 – 4 MAJA 2014 R. ODBĘDĄ SIĘ

 SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW LESZNO

SENIORÓW I MŁODZIEŻY  U – 23

Miejsce zawodów  -  Zbiornik PZW   ŁĘGOŃ         

I.                   Prawo startu w zawodach mają:

Seniorzy – członkowie klubów sportowych

                   -   reprezentanci Kół PZW Okręg Leszno w liczbie do 5

      Młodzieżowcy U – 23  - bez ograniczeń

/Łączna ilość zawodników nie może przekroczyć 60  osób.

W przypadku konieczności ograniczenia ilości zawodników decyduje kolejność zgłoszeń i nie dotyczy  Młodzieżowców/.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na drukach wg załączonego wzoru  na adres Biura Okręgu lub e-mail pzwleszno@interia.pl

Termin zgłoszeń upływa z dniem 25  kwietnia 2014 r.

 

II.                Opłata startowa od uczestnika wynosi 40,00zł

Opłata opiekuna /trenera/ wynosi 20,00 zł

Opłatę należy wnieść na miejscu zawodów przed losowaniem I tury

 

III.             Program zawodów

DZIEŃ PIERWSZY  3.05.201 4R.

- przyjmowanie zawodników 7.00 – 7.30

- otwarcie zawodów 7.30 – 7.40

- losowanie stanowisk  7.40 – 8.15

- dojście na stanowiska 8.15 – 8.45

- I sygnał – wejście na stanowiska 8.45

- II sygnał – 5 minut przed kontrolnym sprawdzeniem przynęt      i zanęt

- III sygnał – nęcenie 10.50

- IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 11.00

- V sygnał – 5 minut do końca zawodów

- VI sygnał – koniec zawodów 15.00

- ogłoszenie wyników I tury ok. 17.00

 

DZIEŃ DRUGI 4.05.2014 R.

- zbiórka zawodników 7.00 – 7.30

- losowanie stanowisk  7.30 – 8.00

- dojście na stanowiska 8.00 – 8.45

- I sygnał – wejście na stanowiska 8.45

- II sygnał – 5 minut przed kontrolnym sprawdzeniem przynęt      i zanęt

- III sygnał – nęcenie 10.50

- IV sygnał – rozpoczęcie zawodów 11.00

- V sygnał – 5 minut do końca zawodów

- VI sygnał – koniec zawodów 15.00

- ogłoszenie wyników II tury ok. 17.00

- ogłoszenie wyników zawodów ok. 17.30

- zakończenie

IV. PRZYPOMNIENIE

    - Każdy zawodnik musi posiadać, obowiązkowo pojemniki

z podziałką fabryczną do zanęt i przynęt.

- Każdy zawodnik musi posiadać aktualną opłatę na wody nizinne Okręgu PZW w Lesznie i być członkiem Okręgu PZW w Lesznie

 

Organizator zapewnia posiłek po każdej turze zawodów.

Trening nieobowiązkowy w dniu 02.04.2014 r.

 w godz. 10.00  -  do 14.00  po godz. 14.00 zbiornik będzie zamknięty.

Organizator zapewnia uczestnikom i zgłoszonym opiekunom/trenerom posiłek po każdej turze zawodów.

 

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela

Wiceprezes Okręgu ds. Sportu – Sędzia Główny  Jerzy Heinze

Tel. 787 653 015

 

 

                                                             Podpisał

                                                   Wiceprezes ds. Sportu

 

                                                          Jerzy  Heinze

Karta zgłoszeniowa w poniższym linku:

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/32/cms/szablony/11782/pliki/z_g_l_o_s_z_e_n_i_e_1.pdf


 

UWAGA UCZESTNICY GRAND PRIX OKRĘGU !

w poniedziałek 7 kwietnia w siedzibie okręgu odbędzie się spotkanie zawodników rywalizujących w rocznym cyklu Grand Prix 2013. O godzinie 16.00 

 

  

K O M U N I K A T  nr 2

W sprawie postepowania o uzyskanie prawa korzystania z wód Okręgu PZW Poznań leżących na terenie PZW Leszno.

W dniu 24 lutego 2014 r. otrzymaliśmy pismo podpisane przez Prezesa Zarządu Głównego PZW w Warszawie w sprawie naszego wniosku o przeprowadzenie postepowania arbitrażowego  /pismo ZG PZW w załączniku/.

W dniu 28 lutego Prezydium Zarządu Głównego uchyliło uchwałę 154 z dnia     26 maja 2012 r. która dawała nam możliwość ubiegania się o wyegzekwowanie prawa do korzystania z tych wód.

Uchwała o uchyleniu uchwały 154 wymaga oczywiście zatwierdzenia przez Zarząd Główny, ale mając na uwadze  treść pisma Zarządu Głównego oraz Uchwałę  Prezydium ZG PZW  jej los jest przesądzony.

Prezes Zarządu Głównego obiecał, że będzie w trakcie „ Rybomanii” rozmawiał z Prezesem ZO PZW w Poznaniu.  Obietnicy tej dotrzymał  i w rozmowie telefonicznej zalecił kontakt z Prezesem ZO w Poznaniu celem prowadzenia rozmów.

Mając na uwadze pobyt Prezesa ZO PZW w Lesznie w szpitalu kontakt z Poznaniem nastąpi natychmiast  po Jego wyjściu ze szpitala.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                            Biura ZO PZW w Lesznie

                                                                                     Andrzej Murek

 

          

 


 

OKRĘGOWE TOWARZYSKIE ZAWODY KARPIOWE

 

Informacje o zawodach:

 

1. Termin rozegrania zawodów: 6 - 8 czerwiec 2014r.

2. Miejsce rozegrania zawodów: Jezioro Lgiń Duży woda PZW okręgu Leszno.

3. Miejsce zbiórki: Plaża główna w Lginiu.

4. Organizatorem zawodów jest: Okręg Leszno.

5. Opłata startowa wynosi 200 zł od pary startującej.

6. Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 15.05.2014r. na konto Okręgu Leszno z dopiskiem zawody Karpiowe nr. 87 2030 0045 1110 0000 0285 5480.

7. O wpisaniu na listę startową decyduje data dokonania wpłaty (200zł) podania imienia i nazwiska oraz numer telefonu.

8. Przed dokonaniem rezerwacji proszę o kontakt telefoniczny pod nr 605 845 402

9. Liczba miejsc startowych ograniczona do 30 stanowisk.

10. Rozpoczęcie zawodów 6.06.2014r.:

- zbiórka zawodników o godz. 10.00

- rozpoczęcie zawodów i losowanie stanowisk od 10.00 do 11.00

- sądowanie, nęcenie, ustawienie markerów od godz. 12.00 do 14.00

- sądowanie, nęcenie, ustawienie markerów (można skorzystać ze sprzętów pływających, ponton, łódka) .

- na sprzęcie pływającym obowiązkowo kapoki

- łowienie od godz. 14.00 do 10.00 dnia 8.06.2014r.

11. Ogłoszenie wyników dnia 8.06.2014r o godz. 12.00 w miejscu rozpoczęcia zawodów.

 

Regulamin zawodów dostępny w zakładce 


K O M U N I K A T

 

W sprawie dostępu wędkarzy leszczyńskich do wód znajdujących się na terenie Okręgu Leszno na których gospodaruje Okręg Poznań

1.     Okręg Leszno zainicjował rozmowy z Okręgiem Poznańskim w sprawie wędkowania przez wędkarzy leszczyńskich na wodach PZW Poznań znajdujących się na terenie PZW Leszno.

2.     W dniu 28 listopada 2013 r. Delegacja Okręgu leszczyńskiego złożyła wniosek ustny na posiedzeniu Zarządu Okręgu Poznańskiego /pisma w tej sprawie nie przyjęto/  o udostepnienie tych wód proponując partycypację w kosztach zagospodarowania tych wód w kwocie              ok. 305.000,- zł brutto.

3.     W dniu 2.12.2013 r. wysłaliśmy do Okręgu Poznańskiego pismo w tej sprawie.

4.      W dniu 5.12.2013 r. otrzymaliśmy pismo z PZW Poznań będące odpowiedzią na nasze wystąpienie w Poznaniu zgodnie z którym Okręg Poznań oczekuje opłaty za porozumienie w kwocie 748.922,40 zł.

5.     Odpowiedzi na pismo z dnia 2.12.2013 r. nie otrzymaliśmy.

6.     Zgodnie z postanowieniami Uchwały 154 Zarządu Głównego z 26 maja 2012 roku pkt. 3  „ Okręgi  gospodarujące na wodach graniczących z innymi okręgami lub na wodach będących na terenie innego okręgu mają obowiązek udostepnienia tych wód wędkarzom tych okręgów na zasadach wzajemności lub uwzględniających proporcjonalne koszty zagospodarowania”.

7.     W dniu 14.01.2014 r. Okręg PZW w Lesznie wystąpił do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego o przeprowadzenie zgodnie z pkt. 4 powołanej wyżej Uchwały postepowania arbitrażowego z wnioskiem o wydanie nakazu udostepnienia wód znajdujących się na terenie Okręgu Leszno, na których gospodarzem jest Okręg Poznań, oraz ustalenie kwoty partycypacji Okręgu leszczyńskiego w zagospodarowaniu tych wód.                                                                                                                                                                                           Za Zarząd Okręgu PZW  w Lesznie

   Prezes   Ryszard    Dworacki

 

 

 

 


 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego zatwierdził "Terminarz międzynarodowych i krajowych imprez sportowych Polskiego Związku Wędkarskiego na rok 2014. Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Lesznie przyznano

1. Mistrzostwa Polski Kobiet w wędkarstwie spławikowym, które odbędą się 18 - 20.07.2014 r. na zbiorniku Balaton w Miejskiej Górce - zbiornik zapasowy Łęgoń Duży

2. Ogólnopolskie Zawody Spławikowe Grand Prix w wędkarstwie spławikowym w kategorii U 14, U18, które odbędą się28 - 31.08.2014 r.  na zbiorniku Balaton w Miejskiej Górce - zbiornik zapasowy Łęgoń Duży. Informuje jednocześnie, że pełen terminarz zawodów okręgowych zostanie podany do wiadomości po zatwierdzeniu przez Okręgowy Kapitanat Sportowy w terminie do 20.01.2014 r.

 

                                                                         Dyrektor Biura ZO PZW w Lesznie

                                                                                                         Andrzej Murek

 

 


 

 

K O M U N I K A T

W dniu 23.12.2013 roku w siedzibie ZRGW Wrocław Prezes Zarządu Okręgu Pan Ryszard Dworacki oraz Dyrektor Biura Pan Andrzej Murek reprezentujący Okręg PZW w Lesznie oraz Pani Dyrektor Barbara Mońka reprezentująca RZGW Wrocław podpisali umowę na użytkowanie rybackie „Obwodu rybackiego Jeziora Lgińsko na rzece Kanał Kaszczorski nr 1” na okres od 1.01.2014 r. do 1.01.2024 roku.

Zatem wędkarze Okręgu PZW w Lesznie po opłaceniu składek uprawniających do wędkowania na wodach nizinnych należących do Okręgu PZW Leszno będą mogli przez następnych 10 lat wędkować na Jeziorach Lgiń Duży, Lgiń Mały, Wygnańczyce.

Życzymy wszystkim po wędkarsku „połamania kijów”

 

 

więcej w galerii 


 

P O R O Z U M I E N I A

na 2014 rok

uzgodnione na dzień 4.12.2013r

obowiązujące członków

 PZW Okręgu  Leszno

 

I.               Opcja „0”- po wykupieniu składki okręgowej Okręgu Leszno nie obowiązuje posiadanie zezwolenia na niżej wymienionych Okręgach:

Sieradz


II.         Opcja „50/50” - po wykupieniu składki okręgowej Okręgu Leszno istnieje możliwość wykupienia ulgowej składki na wędkowanie  w niżej wymienionych Okręgach:

Legnica
Piła
Wałbrzych
Wrocław
Katowice
Jelenia Góra

 

Zdjęcia z galerii