Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki na rok 2014

                                                                      Uchwała Nr 9

Zarządu Okręgu PZW z dnia 29 listopada 2013 roku

  w sprawie wysokości składek członkowskich na wody nizinne Okręgu PZW Leszno 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ROCZNE I OKRESOWE

NA  WODY NIZINNE OGÓLNODOSTĘPNE

OKRĘGU PZW LESZNO

NA 2014 ROK   

 

L.P

            RODZAJ SKŁADKI NA WĘDKOWANIE

 WARTOŚĆ

 

1.

 

Członkowie PZW opłacający składki pełne

 

 

108,00

 

2.

 

Członkowie PZW opłacający składki ulgowe:

- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

- młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz ucząca się i studiująca

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

- kobiety
- osoby niepełnosprawne o widocznej niepełnosprawności narządów ruchu – decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje każdorazowo Zarząd Koła

 

 

 

60,00

 

 

 

3.

 

Członkowie PZW – uczestnik/młodzież do 16 lat

 

 

25,00

 

4.

 

Nie zrzeszeni i cudzoziemcy   - całoroczna

 

 

300,00

 

5.

 

Członkowie PZW:

- honorowi członkowie PZW

- odznaczeni złotą odznaką z wieńcami

-emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat – liczy się rok urodzenia

Wpis do legitymacji przez Prezesa Koła

BEZPŁATNIE

 

6.

 

Opłata za egzamin na kartę wędkarską :

 

- młodzież ucząca się do ukończenia szkoły średniej

- egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich

    

25.00

 

bezpłatnie

bezpłatnie

 

          Składki okresowe za wędkowanie na wodach ogólnodostępnych

 

Rodzaj zezwolenia okresowego

Zrzeszeni

Nie zrzeszeni

 1.

1 dzień

     20,00

    40,00

2.

Członek PZW – na czas trwania zawodów

10,00

-

 

Wniesiona składka okresowa na jeden dzień upoważnia do wędkowania tylko na wodach Okręgu Leszno . 

 

Całkowity zakaz dokonywania przelewów internetowych i wpłat na konto z uwagi na posiadanie zezwolenia upoważniającego do wędkowania .

 

Sekretarz ZO PZW                                                              Prezes ZO PZW

   Benon Dembinski                                                               Ryszard Dworacki

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 220 ZG PZW

z dnia 31 sierpnia 2013r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2014 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  68,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

4)  kobiety po ukończeniu 60 roku życia

  34,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

17,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

           

 

K O M U N I K A T

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Lesznie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 38 Prezydium Zarządu Okręgu będzie możliwość zakupienia zezwolenia krótkookresowego na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu leszczyńskiego.

Całość opłat krótkookresowych przedstawia się następująco:

Okres obowiązywania

Członkowie PZW

Niezrzeszeni w PZW i Obcokrajowcy

1 dzień

20,00

40,00

3 dni

40,00

80,00

7 dni

50,00

100,00

 

Powyższe zezwolenia można nabyć:

Biuro Okręgu ul. Słowiańska 63    od poniedziałku do piątku     7.00 – 15.00

Sklep Wędkarski   „RYŚ” Ryszard Skrzypek  Starozamkowa 1  64-100 Leszno        w godzinach otwarcia pon. – piątek 10.00 – 17.00

                                        Sobota 10.00 – 14.00  tel. 601 853 718

Skarbnicy Kół:

Błotnica  - Janusz Fechner tel. 605 670 397

Kaszczor – Aleksander Zamiatała tel. 695 075 907

Osieczna – Jacek Borowiec – tel. 609 509 737

Wschowa 1    - Wojciech Król – tel. 501 658 550

 

                                                                                  Dyrektor Biura ZO PZW w Lesznie

 

                                                                                                    Andrzej Murek