Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin spinningowych zawodów Koła Okoń.

Regulamin spinningowych zawodów koła Okoń nr 39 w Strzelinie.

 

1.      Każdy z uczestników, musi posiadać kartę wędkarską i ważne opłaty.

2.      Możliwość udziału w zawodach mają osoby:

-które ukończyły 18 lat,

-młodzież od 16-u lat do uzyskania pełnoletniości musi posiadać pisemną zgodę od prawnego      opiekuna,

-młodzież do lat 16-u może startować jedynie pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.

3.       Zawody odbywają się na żywej rybie, obowiązuje zakaz zabierania ryb, grożący dyskwalifikacją.

4.       Gatunkami punktowanymi są ryby zgodnie z zasadami Sportu Kwalifikowanego PZW.

5.       Wymiary ochronne są zgodne z obowiązującymi na danym łowisku.

6.       Przy punktowaniu obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.

7.       Wymiary ryb do kart należy wpisywać z dokładnością do 1mm. 

8.       Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

9.       Ilości złowionych wymiarowych ryb wpisywanych do kart startowych nie jest ograniczona.

10.   Przy jednakowej sumie punktów, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje najdłuższa ryba złowiona w zawodach.

11.   Zawodnika obowiązuje posiadanie miarki, siatki do przechowywania ryb zgodnej z RAPR oraz podbieraka.

12.   Ryby będą mierzone przy pomocy własnych miarek.

13.   Ryby punktowane będą wpisywane przez innego zawodnika, który własnoręcznie podpisze wynik.

14.   Zawodnicy nie mogą sobie nawzajem wpisywać wyników.

15.   Zawody trwają 7 godzin od ustalonej godziny podczas zbiórki.

16.   Po wyznaczonym zakończeniu łowienia, zawodnicy mają 30 min. na dotarcie do miejsca zbiórki i zdania kart startowych.

17.   Poruszanie się po wyznaczonym miejscu zawodów odbywa się tylko i wyłącznie pieszo.

18.   Po upływie wyznaczonego czasu punkty zawodników z kart nie zdanych w wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę.

19.   Nagrody otrzyma trzech najlepszych (punktujących) zawodników.

20.   Odstęp od wędkarza od wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej odległości 50m.

21.  Zabrania się brodzenia podczas zawodów.

22.  Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć  i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych.

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin