Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

R E G U L A M I N WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO O TYTUŁ „WĘDKARZA ROKU 2020” KOŁA PZW „OKOŃ – JEDLINY”

 

R E G U L A M I N

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

O TYTUŁ „WĘDKARZA ROKU 2020”

KOŁA PZW „OKOŃ – JEDLINY”

&1

Celem współzawodnictwa o tytuł "Wędkarza Roku" jest propagowanie sportu wędkarskiego oraz angażowanie członków Koła w działalność statutową, organizacyjną i społeczną koła.

&2

Klasyfikacja "Wędkarz Roku" stanowi podsumowanie startów wędkarzy w zawodach sportowych koła oraz wyłonienie najlepszego i najwszechstronniejszego wędkarza w roku 2020

&3

W zawodach zaliczanych do klasyfikacji "Wędkarz Roku" mogą uczestniczyć tylko członkowie koła wędkarskiego „OKOŃ” Jedliny, którzy wykupili składki członkowskie oraz okręgowe na rok bieżący.

&4

Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła PZW nr 36 (Okoń Jedliny)

&5

W 2020 roku będą prowadzone następujące rodzaje współzawodnictwa:

  1. Współzawodnictwo sportowe o tytuł „Wędkarza Roku 2020” w dyscyplinach:

- wędkarstwo spławikowe,

- wędkarstwo feederowe,

- wędkarstwo spinningowe z brzegu

  1. Współzawodnictwo sportowe o tytuł „Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku 2020” obejmuje łączną sumę punktów zdobytych przez jednego zawodnika startującego w poszczególnych dyscyplinach (patrz punkt 1)

  2. Współzawodnictwo sportowe o tytuł „Łowcy okazów” z uwzględnieniem następujących gatunków ryb:

- szczupak

- leszcz

- płoć

- okoń

- lin

&6

Do klasyfikacji Wędkarza Roki i Najwszechstronniejszego Wędkarza Roku zaliczane są wyniki trzech zawodów w danej dyscyplinie przedstawione w terminarzu imprez wędkarskich koła w 2020 roku (patrz tabela na końcu regulaminu).

&7

W klasyfikacji Łowcy Okazów uwzględnione są ryby złowione we wszystkich zawodach organizowanych przez koło w danym roku kalendarzowym.

&8

Zasady rozgrywania i punktacja w zawodach są oparte o Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW , lecz zgodnie z regulaminem zostały częściowo zmodyfikowane na potrzeby współzawodnictwa w kole.

Punktacja w zawodach liczona będzie wg tzw. punktacji ujemnej.

Za zajęcie 1 miejsca zawodnik otrzymuje1 punkt. Za każde następne miejsce zawodnik otrzymuje ilość punktów zgodnie z zajętym miejscem.

&9

Zawody w których bierze udział więcej niż 15 zawodników, mogą zostać rozegrane systemem sektorowym

&10

Wyniki klasyfikacji ustala się dodając punkty uzyskane przez zawodnika za zajęte miejsce w poszczególnych zawodach.

&11

Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska najmniejszą liczbę punktów.

&12

Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

  • przykład 1: 

2 zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8) : 2 = 7,5 punktów sektorowych

  • przykład : 2

4 zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12) : 2 = 10,5 punktów sektorowych

&13

Zawodnicy, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich sektorze

  • przykład 1:

13 zawodników startujących, 6 złowiło ryby i otrzymało punkty od 1 do 6

7 zawodników nie złowiło ryby - otrzymują (7+13) :2 = 10 punktów sektorowych każdy

Jeżeli tylko 1 zawodnik nie złowił ryby w sektorze, to otrzymuje on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w sektorze.

przykład 2:

13 zawodników startujących, 12 złowiło rybę, 1 nie złowił i otrzymuje on 13 punktów sektorowych

&14

Zawodnicy nieobecni na kolejnych zawodach są uwzględniani w wynikach, ale nie są sklasyfikowani i otrzymują liczbę punktów równą liczbie startujących zawodników w najliczniej obsadzonych zawodach plus 1.

&15

Przy jednakowej sumie punktów o wyższym miejscu decyduje wyższa ilość punktów zawodnika za złowione ryby w jednych zawodach. W dalszej kolejności decyduje waga lub długość ryby.

&16

Zwycięscy w poszczególnych dyscyplinach otrzymają wartościowe puchary, medale i okolicznościowe dyplomy.

&17

W przypadku odwołania zawodów, ilość zaliczanych zawodów do współzawodnictwa zmniejsza się o ilość zawodów odwołanych.

&18

Terminy oraz miejsce rozgrywania zawodów wędkarskich, ujęte w Terminarzu Imprez Koła nie mogą ulec zmianie. Wyjątkiem jest brak możliwości zorganizowania zawodów w związku z niedostępnością łowiska (np. stan powodziowy). 

&19

Ponieważ celem współzawodnictwa jest doprowadzenie do udziału jak największej liczby członków we wszystkich zawodach organizowanych przez koło, Zarząd Koła postanowił, że ci zawodnicy, którzy będą brać udział we wszystkich zawodach zaliczanych do współzawodnictwa „Wędkarz Roku2020” zostaną nagrodzeni talonem o wartości 50 zł, do realizacji w sklepie wędkarskim „DARKO” w Koszalinie.

&20

Punktacja będzie prowadzona na bieżąco i podawana do wiadomości na stronie internetowej koła ( http://www.pzw.org.pl/3383) oraz na każdych zawodach jakie będą organizowane przez koło.

&21

Ogłoszenie wyników , wręczenie pucharów, medali i dyplomów odbędzie się na Walnym Sprawozdawczym lub Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu Członków Koła ( w miesiącu grudniu)

                                                               Zapraszamy - Zarząd Koła „Okoń” Jedliny

 

ZAWODY ZALICZANE DO KLASYFIKACJI WĘDKARZA ROKU KOŁA

LP.

SPŁAWIK

FEEDER

SPINNING

1

19.04. - Darłowo- mistrz. koła

17.05.- mistrz. koła. Kanał lub Wyspa

1 lub 3.05-mistrzostwa koła

2

7.06. - Cetuń

2.08. Ostrowiec

24.05. - Hajka, Radew

3

25.10. - Darłowo

6.09. Cetuń

8.11.Jesienny Drapieżnik