Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Informacja

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 155 ZG PZW, Okręg Łódzki 1 stycznia 2017r. zakończył swoją działalność organizacyjną jako jednostka terenowa PZW, a działające w jego strukturach koła zostały włączone do Okręgu Mazowieckiego. Uprawnienia członków zrzeszonych w Okręgu Łódzkim pozostały w mocy, staż członkowski biegnie bez zakłóceń, a teren działania Okręgu Mazowieckiego PZW rozszerzył się o teren działania dotychczasowego Okręgu Łódziego. Wszelkich informacji oraz aktualnych wiadomości należy szukać na stronie ...... więcej

NOWY ADRES BIURA PZW w ŁODZI

Informujemy, iż od dnia 01 października 2017 r. biuro Okręgu Mazowieckiego PZW w Łodzi mieści się przy ul. Narutowicza 77 pokój nr 3. Godziny pracy biura: poniedziałek 10.00 - 18.00 wtorek-piątek 7.30 - 15.30 tel. 42 6319207; 502270327... więcej

Uwaga - zamknięcie biura w dniu 16.06.2017

Uwaga w dniu 16.06.2017 (piątek) biuro rejonu łódzkiego Okręgu Mazowieckiego PZW będzie nieczynne .... więcej

Uwaga-zamkniecie biura w dniu 12.05.2017

Uwaga w dniu 12.05.2017 (piątek) biuro rejonu łódzkiego Okręgu Mazowieckiego PZW będzie nieczynne .... więcej

Obwody Bzura nr 1 i Moszczenica nr 1

W związku z bardzo dużą ilością napływających wniosków o wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb metodą „no kill” w wodach obwodów rybackich lub ich częściach, które do czasu rozstrzygnięcia ogłoszonych konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego nie posiadają użytkownika rybackiego, Dyrektor RZGW w Warszawie udostępnia niżej wymienione wody do amatorskiego połowu ryb metodą „no kill” (czyli złów i wypuść)bez konieczności uzyskania imiennego zezwolenia. Osoba dokonująca ...... więcej

Udostępnienie do wędkowana obwodu rzeki Ner nr 1

Uwaga Na stronie internetowej RZGW Poznań jest dotępny komunikat odnośnie mozliwości uzyskania zezwolenia na amatorski połów ryb w obwodzie rybackim rzeki Ner nr 1 Komunikat znajduje się pod adresemhttp://poznan.rzgw.gov.pl/... więcej

Udostępnienie do wędkowania obwodów rzek Bzura nr 1 i Moszczenica nr 1

Uwaga Na stronie internetowej RZGW Warszawa jest dotępny komunikat odnośnie mozliwości uzyskania zezwolenia na amatorski połów ryb w obwodach rybackich rzek Bzura nr 1 i Moszczenica nr 1 Komunikat znajduje się pod adresemhttps://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/obwody-rybackie/amatorski-polow-ryb... więcej

Informacja dla wędkarzy odnośnie reorganizacji kół

Informacja odnośnie działalności kół po połączeniu z Mazowieckm Okręgiem PZW Koło PZW nr 2 połączyło się z kołem PZW nr 27 - Mazowieckie Koło PZW nr 133 Relax -Łódź ul. Rydzowa 5 Koło PZW nr 7 połączyło się z kołem PZW nr 27 - Mazowieckie Koło PZW nr 133 Relax -Łódź ul. Rydzowa 5 Koło PZW nr 10 - Mazowiecke koło PZW nr 131 - Łódź ul. Lokatorska 9 Koło PZW nr 13 połączyło się z kołem PZW nr 14- Mazowieckie koło PZW nr 140 - Łódź ul.Lermontowa 7 Koło PZW nr 14 - Mazowieckie Koło PZW nr 140 - Łódź ul Lermontowa ...... więcej

Informacja dla wędkarzy Okręgu Łódzkiego

„PZW Łódź w PZW Mazowsze” Zarząd Okręgu PZW w Łodzi zawiadamia swoich członków że w dniu 7 listopada 2016 r. Zarząd Główny PZW Warszawie na zgodny wniosek Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów Okręgu PZW w Łodzi oraz Mazowieckiego Okręgu PZW podjął Uchwałę nr 155 o połączeniu obu okręgów , tym samym koła Okręgu łódzkiego od dnia 1 stycznia 2017 r. staja się kołami Mazowieckiego Okręgu PZW . Podjęte i działania uchwały w 2016 roku dają możliwość już od 01.01.2017 r. członkom okręgu łódzkiego , ...... więcej

Uchwała ZG PZW nr 155 w sprawie połączenia Okręgów Mazowieckiego i Łódzkiego

Uchwała nr 155 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie połączenia okręgów Mazowieckiego PZW i Okręgu PZW w Łodzi Na podstawie § 30 ust. 10 i § 37 ust. 7 Statutu PZW: § 1 1. Zarząd Główny PZW, uwzględniając wniosek okręgowych zjazdów delegatów: Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu PZW w Łodzi, odbytego w Łodzi w dniu 22.10.2016 r. i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW odbytego w Serocku w dniu 19 października 2016 r. - pkt. 1 uchwał ...... więcej

Zdjęcia z galerii