Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki członkowskie okręgowe na 2017 r.

                                                                                          Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34/Z/2016

 

Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód i opłat dla niezrzeszonych obowiązujących od 1 stycznia  2017 r. w Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska pełna – rok kalendarzowy

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

  

96,-

2.

Składka członkowska ulgowa pełna – rok kalendarzowy

           

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu :

 

1) odznaczonych srebrną i złota odznaką PZW,

2) młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat,

3) członków PZW po ukończeniu:

     a) kobiety – 60 lat,

     b) mężczyźni 65 lat.

     c) członków PZW spełniających zapis uchwały nr 41/Z/2015 

 

50,-

3.

Składka członkowska uczestnika pełna– rok kalendarzowy

 

1)  członek uczestnik do lat 16.

 

12,-

4.

Składka członkowska – jeden dzień połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

20,-

5.

Składka członkowska – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

50,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – jeden dzień połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

40,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

100,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – rok kalendarzowy

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

300,-

 

 

 

I.      Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami zwolnieni ze składki  członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód -(wpis do legitymacji członkowskiej przez Biuro Okręgu)

 

II.    Opłata za egzamin na kartę wędkarską                                                10,- zł 

 

III.   Zwalnia się z opłat za egzamin na kartę wędkarską młodzież do lat 16.

 

IV.     Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

V.    Opłaty za jednodniowe lub trzydniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZW i osób niezrzeszonych realizowane są poprzez kasę fiskalną :

 

- całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

- w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

lub przelewem na konto bankowe Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

VI.   Osoba dokonująca opłat za zezwolenia jednodniowe lub trzydniowe przelewem na konto bankowe Okregu PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat w formie papierowej.

 

 

 


Uchwała Nr 41/Z/2015

Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla osób niepełnosprawnych.

 

§1 

Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. na podstawie §46 ust. 8. Statutu PZW oraz uchwały Nr 103 ZG PZW z dnia 27 września 2008 r. zatwierdził wprowadzenie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla niepełnosprawnych członków PZW. 

§2 

1. Wprowadzona ulga dotyczy wyłącznie niepełnosprawnych członków PZW, którzy nie posiadają zniżek w opłacaniu składki okręgowej wynikającej z innego tytułu oraz ich niepełnosprawność sprowadza się do braku kończyny lub poruszają się na wózku inwalidzkim.

2.  Wysokość wprowadzonej ulgi zostaje określona jako równowartość aktualnie obowiązującej składki okręgowej ulgowej.  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW Nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

Sekretarz Zarządu Okręgu                                                                                                            Prezes Zarządu Okręgu

    Marek Dziadczyk                                                                                                                           Mieczysław Centka

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin