Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Odstępstwa od Regulaminu APR obowiązujące na wodach PZW Okreg w Piotrkowie Tryb.

Odstępstwa od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, jakie obowiązują na wodach użytkowanych przez  PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

1.   Zakaz wywozu przynęt i zanęt.

2.   Zakaz połowu ryb metodą „na żywca i na martwą rybkę” od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

3.  Wymiar ochronny karpia - do 30 cm.

4.  Wymiar ochronny okonia - do 20 cm.

5.  Ilościowy dobowy limit połowu okonia - do 15 szt.

6.  Sum europejski – bez ilościowego dobowego limit połowu.

7.  Zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających wyłącznie na zbiornikach wodnych: Zbiornik Sulejowski, Zbiornik Cieszanowice, Zbiornik Bugaj, Zbiornik Słok w okresach:

a) w  okresie od 1 czerwca  2018 r. do 31 grudnia 2018 r., od świtu do zmierzchu;

b) w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik –przez całą dobę, z wyłączeniem zbiornika „Słok” (amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu).

9. Gatunki ryb, które objęte są dobowym limitem sztukowym, natychmiast po   umieszczeniu w siatce do przetrzymywania ryb należy wpisać w rejestr połowu, zgodnie z instrukcją.

10. Pozostałe ograniczenia na użytkowanych wodach:

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 3

 

Zbiornik Sulejowski

1.  Obowiązuje ograniczenie w używaniu do połowu zanęt do 1kg na osobę na jeden dzień połowu ( nie dotyczy wypełniaczy mineralnych).

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 4

 

1.   Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory.

2.   Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  ujściowy odcinek cieku Józefówka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy,  obowiązuje w okresie  od 1.11 do 31.03 każdego roku.  

3.   Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  odcinek  rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzostówka”  i odcinek  od jazu piętrzącego: Brzustówka” w dół  rzeki Pilicy do ujścia  kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.  

4.   Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się  i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.

5.   Rezerwat „Gać Spalska”  -  całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na  rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych  na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała - Rezerwat Przyrody.

 

Zbiornik Spała

 1. Obowiązuje zakaz połowu ryb do odwołania.

 

Obwód rybacki rzeki Drzewiczka Nr 1

 

 Zbiornik Miedzna Murowana

1.  Zakaz połowu ryb z lodu. 

2.  Zakaz połowu ryb z tzw.  „Ptasich wysp ”.

3.  Zakaz połowu ryb z  zapory czołowej i bocznej wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 726. 

 

Zbiornik Drzewica – rzeka Drzewiczka

1.  Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

Rzeka Brzuśnia

 

1.  Na całej długości rzeki Brzuśni dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

 

Zbiornik Miejski w Opocznie 

 

1.  Obowiązuje odrębny regulamin połowu - regulamin zamieszczony w obrębie akwenu.

2.  Połów ryb dozwolony wyłącznie z wybudowanych stanowisk wędkarskich.

 

Obwód  rybacki rzeki Luciąża Nr 1

 

1.   Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Szymanów, gm. Rozprza obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i odcinek od jazu w dół rzeki Luciąży do mostu drogowego na drodze Cekanów-Bagno.

2.   Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Kłudzice, gm. Sulejów obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i od jazu 150 m w dół rzeki Luciąży.

3.   Na odcinku rzeki Luciąży od jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów do jazu w m. Bazar gm. Rozprza wraz z wodami jej dopływów na w/w odcinku rzeki dozwolony jest  połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.   

4.   W okresie od 15.03. do 15. 05 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Luciąży od mostu drogowego w Przygłowie do jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów wraz z kanałem młynówki w Kłudzicach oraz w jej dopływach na w/w  odcinku rzeki z wyłączeniem rzeki Strawa powyżej jazu w m. Kałek.

 

Obwód rybacki rzeki Widawka Nr 1

 

1.   Na odcinku rzeki Widawki od miejscowości Żar do   miejscowości Lubośnia wraz z dopływem Struga Aleksandrowska obowiązuje:

      a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki;

  b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne;                                                         

2.   Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku 150 m w górę rzeki Widawka od jej ujścia do zbiornika Słok.  

3.   W okresie od 15.03. do 15. 05  każdego roku  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na niżej wymienionych  odcinkach rzeki Widawki:

  a) od jazu piętrzącego w m. Kmiecizna  do strefy całorocznej ochrony przed zbiornikiem Słok.

  b) od zapory k/młyna w Słoku do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb zbiornika na całym obszarze wynurzonej roślinności –  tarlisko ryb.

 

Rzeka Pilsia

1.  Na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje:

 a) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych –  dozwolony jest połów ryb  wyłącznie na przynęty sztuczne.

   b) zakaz połowu ryb w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych.

 

Zbiornik Patyki

1.  Zakaz połowu ryb z mola spacerowego.

2.  Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb w obszarze dopływu rzeki Pilsi do zbiornika na długości 50 m po obu stronach zbiornika.

 

Obwód rybacki rzeki Wolbórka Nr 1

 

Zbiornik Kotliny

1.  Zakaz połowu ryb z wyspy.

3.  Polów ryb dozwolony wyłącznie z przeznaczonych do tego  utwardzonych stanowisk wędkarskich.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.

 

Na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. mogą zostać wprowadzone inne dodatkowe ograniczenia  w sytuacjach wymagających ochrony rybostanu lub w wyniku innych nie dających się przewidzieć zdarzeń, do których wędkujący ma bezwzględny obowiązek się stosować. Ewentualne dodatkowe ograniczenia będą zamieszczone na stronie internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. pod adresem:  www.pzw.org.pl/40/

 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Zbiorniku Miejski w Opocznie.

 

  1. Amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu przy użyciu jednej wędki na spławik i wyłącznie z brzegów akwenu od ulicy Wałowej oraz od strony torów kolejowych.
  2. Na zbiorniku wodnym obowiązuje zakaz nęcenia zanętą sypką (z wyłączeniem ziaren zbóż, peletu i kulek proteinowych).
  3. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:

·   Po 1 szt. z limitowanych sztukowo gatunków ryb, według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

·  Do 2 kg pozostałych gatunków ryb, nie objętych limitem sztukowym, według Regulaminu APR PZW.

  1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZW i przepisy powszechnie obowiązującego prawa określone w:

 

·   W wydanym przez uprawnionego do rybactwa zezwoleniu na amatorski połów ryb.

·   Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

·   Statucie PZW.

·   Ustawie o rybactwie śródlądowym.

·   Ustawie prawo wodne.

·   Ustawie o ochronie przyrody.

·   Ustawie o ochronie środowiska.

·   Ustawie o ochronie zwierząt.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin