Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Odstępstwa od Regulaminu APR obowiązujące na wodach PZW Okreg w Piotrkowie Tryb.

Odstępstwa od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, jakie obowiązują na wodach użytkowanych przez  PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

1.      Zakaz wywozu przynęt i zanęt.

2.      Zakaz wędkowania metodą „na żywca i na martwą rybkę” od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

3.      Wymiar ochronny karpia - do 30 cm.

4.      Wymiar ochronny okonia - do 20 cm.

5.      Ilościowy dobowy limit połowu okonia - do 15 szt.

6.      Sum europejski – bez ilościowego dobowego limit połowu.

7.      Zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających wyłącznie na zbiornikach wodnych: (Zalew Sulejowski, Zbiornik Cieszanowice, Zbiornik Bugaj, Zbiornik Słok)  w okresach:

a)    w  okresie od 1 czerwca  2017 r. do 31 grudnia 2017 r., od świtu do zmierzchu;

b)    w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik –przez całą dobę, z wyłączeniem zbiornika „Słok” (amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu).

8.   Gatunki ryb, które objęte są dobowym limitem sztukowym, natychmiast po umieszczeniu w siatce do przetrzymywania ryb należy wpisać w rejestr połowu zgodnie z instrukcją.

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 4 i 3

 

1)      Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory.

2)      Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  ujściowy odcinek cieku Józefówka , lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy,  obowiązuje w okresie  od 1.11 do 31.03 każdego roku.  

3)      Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  odcinek  rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzostówka”  i odcinek  od jazu piętrzącego :Brzustówka” w dół  rzeki Pilicy do ujścia  kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.  

4)      Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się  i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.

5)      Rezerwat „Gać Spalska”  -  całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na  rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych  na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała - Rezerwat Przyrody.

 

Obwód rybacki rzeki Widawka Nr 1

 

1)      Na odcinku rzeki Widawki od miejscowości Żar do   miejscowości Lubośnia wraz z dopływem Struga Aleksandrowska obowiązuje:

       a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki;

       b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne;                                                        

2)      Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku 150 m w górę rzeki Widawka od jej ujścia do zbiornika Słok.  

3)      W okresie od 15.03. do 15. 05  każdego roku  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na niżej wymienionych  odcinkach rzeki Widawki:

       a) od jazu piętrzącego w m. Kmiecizna  do strefy całorocznej ochrony przed zbiornikiem Słok.

       b) od zapory k/młyna w Słoku do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb zbiornika na całym obszarze wynurzonej roślinności –  tarlisko ryb.

 

Rzeka Pilsia

 

1)      Na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje:

       a) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych –  dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

       b) zakaz połowu ryb w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych.

 

Zbiornik Patyki

 

1)      Zakaz połowu ryb z mola spacerowego.

Obwód rybacki rzeki Drzewiczka Nr 1

 

1)      Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

Zbiornik Miedzna Murowana

 

1)      Zakaz połowu ryb z lodu. 

2)      Zakaz połowu ryb z tzw.  „Ptasich wysp ”.

3)      Zakaz połowu ryb z  zapory czołowej i bocznej wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 726. 

 

Zbiornik Drzewica

 

1)      Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

Rzeka Brzuśnia

 

1) Na całej długości rzeki Brzuśni dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

 

Obwód  rybacki rzeki Luciąża Nr 1

 

1)      Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Szymanów, gm. Rozprza obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i odcinek od jazu w dół rzeki Luciąży do mostu drogowego na drodze Cekanów-Bagno.

2)   Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Kłudzice, gm. Sulejów obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i od jazu 150 m w dół rzeki Luciąży.

3)   Na odcinku rzeki Luciąży od jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów do jazu w m. Bazar gm. Rozprza wraz z wodami jej dopływów na w/w odcinku rzeki dozwolony jest  połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.   

4)  W okresie od 15.03. do 15. 05 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Luciąży od mostu drogowego w Przygłowie do jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów wraz z kanałem młynówki w Kłudzicach oraz w jej dopływach na w/w  odcinku rzeki z wyłączeniem rzeki Strawa powyżej jazu w m. Kałek.

 

 

Na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. mogą zostać wprowadzone inne dodatkowe ograniczenia w sytuacjach wymagających ochrony rybostanu lub w wyniku innych nie dających się przewidzieć zdarzeń, do których wędkujący ma bezwzględny obowiązek się stosować.

 

Ewentualne dodatkowe ograniczenia będą zamieszczone na stronie internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. pod adresem :   www.pzw.org.pl/40/

 

 

Obowiązuje odrębny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Zbiorniku Miejskim w Opocznie.

Regulamin zamieszczony na tablicach informacyjnych w obrębie łowiska.

 

  1. Amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu przy użyciu jednej wędki na spławik i wyłącznie z brzegów akwenu od ulicy Wałowej oraz od strony torów kolejowych.
  2. Na zbiorniku wodnym obowiązuje zakaz nęcenia zanętą sypką (z wyłączeniem ziaren zbóż, peletu i kulek proteinowych).
  3. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:

·         Po 1 szt. z limitowanych sztukowo gatunków ryb, według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

·         Do 2 kg pozostałych gatunków ryb, nie objętych limitem sztukowym, według Regulaminu APR PZW.

  1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZW i przepisy powszechnie obowiązującego prawa określone w:

 

·         W wydanym przez uprawnionego do rybactwa zezwoleniu na amatorski połów ryb.

·         Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

·         Statucie PZW.

·         Ustawie o rybactwie śródlądowym.

·         Ustawie prawo wodne.

·         Ustawie o ochronie przyrody.

·         Ustawie o ochronie środowiska.

·         Ustawie o ochronie zwierząt.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin