Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Do pobrania druki/regulaminy

 

Karta Startowa - Spławik

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/splawik_karta_startowa.pdf

 

 

Karta Startowa - Spinning

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/spinning_karta_startowa.pdf

 

 

Protokól  Zawodów

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/protokolzzawodow2018.doc

 

 

Zestawienie Wyników Klasyfikacji Indywidualnej

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/zestawienie_wynikow_w_klasyfikacji_indywidualnej.doc

 

 

Zestawienie Wyników Klasyfikacji Drużynowej

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/zestawienie_wynikow_w_klasyfikacji_druzynowej.doc

 

 

Zestawienie Wyników Klasyfikacji Drużynowej Parami

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/zestawienie_wynikow_w_klasyfikacji_druzynowej_parami.doc

 

 

Wykaz Wręczonych Nagród

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/wykaz_wreczonych_nagrod.doc

 

 

Statut PZW

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/statut_pzw__20170315__final.pdf

 

 

Regulamin Organizacyjny Koła PZW

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/regulamin_organizacyjny_kola_pzw_od_1012020.pdf

 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/39226/pliki/rapr_2016_tekst_jednolity_po_zmianach_uchwala_204_zg_pzw_26082017.pdf

 

 

Ustawa o Rybactwie Śródlądowym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19850210091/U/D19850091Lj.pdf

 

 

Ustawa Prawo Wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf

 

 

Regulamin Nadawania Odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/regulamin_nadawania_odznak_honorowych_i_okolicznosciowych_polskiego_zwiazku_wedkarskiego.pdf

 

 

Wniosek na odznaczenia

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/wniosek_o_nadanie_odznaczenia_2018__format_a5_.doc

 

 

Regulamin Nadawania Tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/regulamin_nadawania_odznak_honorowych_i_okolicznosciowych_polskiego_zwiazku_wedkarskiego.pdf

 

 

Regulamin Postępowania W Sprawach Przewinień Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Oraz Instrukcja Pracy Sądów Koleżeńskich I Rzeczników Dyscyplinarnych

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3353/wiadomosci/163289/pliki/regulamin_sadow.pdf

 

 

Druki Sądów Koleżeńskich

http://www.pzw.org.pl/gsk/cms/16339/druki_sadow_kolezenskich

 

 

Druki Rzecznika Dyscyplinarnego

http://www.pzw.org.pl/gsk/cms/16338/druki_rzecznika_dyscyplinarnego

 

 

Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/88949/pliki/uchwala_nr_195_zg_pzw__z_26082017_r__tekst_jednolity_regulaminu_komisji_rewizyjnych__pzw1.pdf

 

 

Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze - druki wzorcowe dla Kół PZW

Lista obecności

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/lista_obecnosci_wz.doc

 

Porządek obrad

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/porzadek_wz.doc

 

Regulamin obrad

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/regulamin_wz.doc

 

Protokół z obrad

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/protokol_wz.doc

 

Protokół komisji mandatowej

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/protokol_komisji_mandatowej.doc

 

Uchwała w sprawie działalności zarządu koła

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/uchwala_sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.doc

 

Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/uchwala_sprawozdanie_finansowe_zarzadu.doc

 

Uchwała sprawozdanie sądu koleżeńskiego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/uchwala_dt_sadu_kolezenskiego.doc

 

Uchwała sprawozdanie komisji rewizyjnej

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/uchwala_dt_komisji_rewizyjnej.doc

 

Uchwała w sprawie planu pracy

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/uchwala_plan_pracy.doc

 

Uchwała w sprawie preliminarza finansowego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/uchwala_preliminarz_finansowy.doc

 

Protokół komisji uchwał i wniosków

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/24466/pliki/protokol_ku_i_wnioskow.doc

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin