Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.3 NAROL

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku Retencyjnym w NAROLU udostępnionym do wędkowania
przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.

 

1. Zarządcą łowiska jest Okręg PZW w Przemyślu, a administratorem Miejsko-Gminne Koło PZW w Narolu.

2.  Łowisko obejmuje wody zbiornika retencyjnego w miejscowości Narol będącego własnością Gminy Narol, dzierżawionego przez Okręg PZW w Przemyślu.

3.    Łowisko czynne jest przez cały rok, całą dobę, przy zachowaniu okresów karencyjnych po dokonanych zarybieniach ogłaszanych przez administratora, Miejsko-Gminne Koło PZW w Narolu.

4.   Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

5. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

6.    Połowu ryb dokonuje się w oparciu o aktualny „ Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW " oraz przestrzeganie niżej wymienionych warunków :
a)  ogranicza się połów takich gatunków jak : amur, karp, szczupak, lin do 2 szt. - łącznie
w ciągu doby
b) na łowisku obowiązuje okresy i wymiary ochronne zgodnie z aktualnym „ Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb  PZW " za wyjątkiem ryb dla których ustala się wymiar
ochronny :
     - lin do 30 cm,
- karp do 35 cm,
- okoń do 20 cm
c) złowione i zabierane ryby limitowane należy odnotować w rejestrze połowu natychmiast po  włożeniu do  siatki
d) po złowieniu ryb określonych limitem wędkujący może dalej wędkować, lecz nie może zabierać ryb objętych limitem, jak i również nie może robić podmiany złowionych ryb
e) nie wolno łączyć w jednej siatce ryb z innym wędkarzem oraz odstępować ryb na łowisku

7.  Na łowisku zabrania się :
    a/ patroszenia ryb na stanowisku,
    b/ biwakowania na obszarze łowiska,
    c/ niszczenia roślinności, zakrzaczeń i drzewostanu,
     d/ parkowania samochodu poza miejscem do tego wyznaczonym,
    e/ zanieczyszczania terenu łowiska, obowiązuje zasada - „To co przywiozłeś - zabierz ze sobą"

8. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.


9. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, oraz organy
upoważnione.

10. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar - administracyjnej i  organizacyjnej.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin