Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.4 PAWŁOKOMA

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiornikach wodnych w PAWŁOKOMEJ Gmina Dynów
udostępnionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich.

ŁOWISKO TYPU "ZŁÓW I WPUŚĆ"

 


1. Właścicielem i administratorem łowiska jest Okręg PZW w Przemyślu, a gospodarzem
łowiska jest Miejskie Koło PZW w Dynowie.

2. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

3. Na czas rozgrywania zawodów wędkarskich, wędkarze indywidualni zobowiązani są do opuszczenia terenu zawodów z możliwością wędkowania poza tym terenem.

4. Na łowisku zabrania się:
- kąpieli i brodzenia oraz biwakowania
- przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych, a pod nadzorem nie więcej niż 7-ro dzieci na jednego opiekuna,
- przebywania osób nietrzeźwych na całym terenie,
- połowu ryb ze środków pływających i pływania nimi po zbiorniku,
- palenia ognisk na całym terenie, poza miejscami do tego wyznaczonymi
- parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- postoju samochodów na całej długości drogi wzdłuż grobli (pod rygorem odholowania
pojazdu)
- stopniowania grobli i skarp oraz ustawiania na pochyłościach podestów wędkarskich,
- przebywania osób postronnych podczas zawodów na stanowiskach zawodniczych,
- zanieczyszczania terenu obiektu.
- wjazdu na półkę (brzeg zbiornika)
- łowienie na spinning i żywca w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia

5. Prawo kontroli na łowisku mają organy uprawnione oraz osoby upoważnione przez
Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu oraz gospodarz łowiska.

6. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wyraża Dyrektor Biura ZO PZW
w Przemyślu formie pisemnej, po uzgodnieniu z gospodarzem łowiska

7. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar:
administracyjnej i organizacyjnej.


8. Gospodarz łowiska ma prawo do:
- żądania okazania dokumentów osób przebywających na łowisku,
- wypraszania z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowywania się, śmiecenia,
dewastacji mienia, picia alkoholu.

9. Na łowisku obowiązuje zasada „to co przywiozłeś -zabierz ze sobą". Wędkarze i organizatorzy nie przestrzegający tej zasady będą pozbawiani prawa wędkowania na łowisku.

10. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

11. Na obu zbiornikach obowiązuje zasada "Złów i wypuść" (bez prawa zabierania ryb). Rybę po złowieniu należy natychmiast wypuścić do zbiornika. Nie można używać siatek do przetrzymywania ryb.

12. Łowisko na zbiorniku nr 2 czynne codziennie od wschodu słońca do zachodu.

13. Gospodarz łowiska ma prawo kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia przekroczenia regulaminu łowiska.

14. Przed wejściem na łowisko należy zapoznać się z ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń, które należy przestrzegać.

15. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2019 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin