Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.10 ZEK RADYMNO

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym pn. „ZALEW ZEK" w Radymnie
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Właścicielem terenu i zbiornika jest Urząd Miasta Radymna.

2. Administratorem zbiornika jest Zarząd Koła PZW w Radymnie.

3. Łowisko jest całoroczne i całodobowe

4. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

5. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

6. Na łowisku obowiązują następujące zasady:
- utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującym RAPRyb PZW oraz zgodnie z „Zasadami współużytkowania Zalewu ustalonymi przez Burmistrza Miasta Radymno „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"
- wędkowanie z łodzi odbywa się tylko zgodnie z aktualnym RAPRyb PZW, czyli bez możliwości wędkowania w nocy,
- na terenie łowiska obowiązuje zakaz brodzenia i kąpieli,
- zakaz poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- parkowanie samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- niszczenia i uszkadzania mienia na terenie
- „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu"

7. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

8. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

9. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin