Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU Z DNIA 12.02.2016

Aktualności | 2018-05-07 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU

W dniu 12.02.2016 w hotelu Accademia odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Uchwalenie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

 4. Informacja nt. realizacji Uchwał ZO PZW podjętej na poprzednim posiedzeniu.

 5. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium ZO za okres od 21.12.2015 do 11.02.2016r.

 6. Rozpatrzenie Uchwał podjętych przez Prezydium w w/w okresie, wymagających zgodnie ze Statutem PZW zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu i ich zatwierdzenie.

 7. Przyjęcie protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Zarządu Okręgu PZW za rok 2015

 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 • Zatwierdzenia po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami i dyskusji

 • Sprawozdania finansowego Okręgu za rok 2015”.

 • Zatwierdzenie „Preliminarza budżetowego Okręgu na 2016 rok.

 • Wyrazić zgodę na wykup działki nr. 699 w Pełnatyczach o pow. 0,9480 ha.

Udzielić pełnomocnictwa do podpisania aktu notarialnego na w/w działkę Kol. Prezesowi oraz Sekretarzowi Z.O.

     9.Dyskusja i wolne wnioski.

     10.Podjęcie Uchwały

     11.Zakończenie posiedzenia.

Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia:

 • przyjąć do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie z działalności Prezydium Z.O za okres 21.12.2015r do 11.02.2016r.

 • przyjąć informację o realizacji Uchwał Zarządu Okręgu z dnia 21.12.2015r.

 • zatwierdzić zgodnie z wymogami Statutu PZW podjęte przez Prezydium Z.O. w okresie 21.12.2015r. do 11.02.2016r.

 • Przyjąć „Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu za rok 2015”.

 • zatwierdzić sprawozdanie finansowe Okręgu PZW za rok 2015.

 • zatwierdzić „Preliminarz budżetowy Okręgu PZW Przemyślu na rok 2016.

 • wyrazić zgodę na wykup działki w Pełnatyczach od Gminy Zarzecze.

 • udzielić pełnomocnictwa do podpisania aktu notarialnego na w/w działkę Kol: Prezesowi oraz Sekretarzowi Z.O.

 • zmiany Regulaminu Łowiska „ Pod Młynem w Lubaczowie.

 • w sprawie zakazu budowy pomostów na wodach będących własnością Okręgu PZW.

 • udostępnienia łowiska w Hermanowicach na zawody o „Puchar Firmy Glina” w dniu 19.05.2016.

 • w sprawie udostępnienia łowiska w Hermanowicach oraz rzeki San Kołu PZW „Rzemieślnik” na organizację 52 Ogólnopolskich Zawodów Kół Rzemieślniczych i zakupić Puchar za największa rybę zawodów.

 • dofinansować obchody 30-lecia Koła „Wiar”

 • nie publikować wielkości zarybień na zbiornikach dzierżawionych przez Okręg PZW oraz obwodach rybackich rzek.

                                                                                                                                       Biuro Zarządu PZW

                                                                                                                                           w Przemyślu

Poniżej relacja zdjęciowa z posiedzenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin