Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert

Aktualności | 2014-08-19 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: WKW-171/2014 NAZWA ZADANIA: „Remont łowiska dla wędkarzy-zbiornika wodnego w Hermanowicach związany z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej”. Lokalizacja – Hermanowice nr ew. dz. 478/1 Gmina Przemyśl, woj. podkarpackie. Działając na podstawie art.86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. ...... więcej

INFORMACJA dla wykonawców dotycząca przetargu

Aktualności | 2014-08-26 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

INFORMACJA dla wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr sprawy WKW-171/2014 o udzielenie zamówieia na „Remont łowiska dla wędkarzy-zbiornika wodnego w Hermanowicach.....”. Stosownie do art.38 ust.2 Ustawy P.Z.P., Okręg PZW w Przemyślu przedkłada wyjaśnienia dotyczące treści zgłoszonych przez Wykonawców zapytań: Odnośnie poz.15 „Przedmiaru robót” w sprawie wykonania narzutu kamiennego wyjaśnia się, że: - w zakresie tym obowiązuje rysunek „Przekrój charakterystyczny umocnienia grobli zbiornika” ...... więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na "Remont łowiska dla wędkarzy-zbiornika wodnego w Hermanowicach,

Aktualności | 2014-08-26 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia nr WKW-171/2014.Działając na podstawie art. 40 ust.5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 PZP (dz. U. z 2013r. poz. 907) Okręg PZW w Przemyślu informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na "Remont łowiska dla wędkarzy-zbiornika wodnego w Hermanowicach, związany z ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzegowej.Równocześnie informuje się, że ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 lipca ...... więcej

UCHWAŁA NR 5/2014 Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

Aktualności | 2014-08-26 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

UCHWAŁA NR 5/2014 Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2014 roku. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Kol. Zbigniew ŻAK…………………… Przewodniczący Kol. Wacław ZABŁOCKI……………… Członek Kol. .Ryszard PIOTROWICZ……………Członek stwierdza, że obecni na sali, zgodnie z listą obecności Członkowie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu postanowili: 1. Przyjąć do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie z ...... więcej

Kondolencje

Aktualności | 2014-09-02 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kolegi Śp. Ignacego Piskorskiego - Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie.Przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego oraz Kolegom z Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie i Pracownikom Biura.Cześć Jego PamięciZarząd Okręgu PZW w Przemyślui Pracownicy Biura Zarządu.... więcej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualności | 2014-09-13 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nr sprawy WKW-171/2014. Nazwa zadania: „Remont łowiska dla wędkarzy-zbiornika wodnego w Hermanowicach, związany z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej” Lokalizacja: Hermanowice dz. nr 478/1 Gmina Przemyśl woj. podkarpackie. 1. Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi ...... więcej

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu - 16.10.2014r.

Aktualności | 2014-10-21 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

W czwartek 16. 10. 2014 w hotelu „GLORIA” odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu. W obradach udział wzięło 17 z 21 członków Zarządu. Zaproszonymi gośćmi byli przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Ludwik Pioruń oraz przewodniczący Rady ds. młodzieży kol. Adam Działo. Gościem specjalnym zaproszonym przez Prezesa Zarządu był aktualny Mistrz Polski Juniorów w wędkarstwie spinningowym kol. Mateusz Baran, członek Koła PZW „SANSPORT” Dynów. Młody Mistrz został nagrodzony przez Zarząd Okręgu za zasługi ...... więcej

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR 6/2014 Okręgu PZW w Przemyślu

Aktualności | 2014-11-02 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR 6/2014 Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu podjętej na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 roku. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Kol. Zbigniew Żak……………………. Przewodniczący Kol. Zbigniew Pęcak………………….. Członek Kol. Bogusław Bernacki……………….Członek stwierdza, że obecni na sali, zgodnie z listą obecności Członkowie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu postanowili: Ø Przyjąć do ...... więcej

Komunikat Biura ZO dot. pracy

Komunikaty | 2014-11-03 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

K O M U N I K A T W DNIU 10 LISTOPADA 2014 (PONIEDZIAŁEK) BIURO ZARZĄDU OKREGU PZW N I E C Z Y N N E... więcej

PODZIĘKOWANIA

Aktualności | 2014-11-11 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu w imieniu wędkarzy powiatu Przeworskiego pragnie podziękować panu Zbigniewowi Kiszcze Staroście Przeworskiemu, panu sekretarzowi Mariuszowi Pieniążkowi oraz pani Jolancie Kucab za dorybienie zbiorników wędkarskich szczupakiem: starorzecze Mleczki w Przeworsku i Pełnatyczach oraz zbiornika „Landa” w Kańczudze. Zarybianie wykonano z funduszy Ochrony Środowiska. Wpuszczono do zbiorników ok. 300 niewymiarowych ryb ( wpuszczono w równej części do każdego zbiornika), które mamy ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin